Bygg­företagen lanserar näringspolitisk reformagenda


2022-01-12

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.
Bild: Byggföretagen
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagen inleder valåret 2022 med att presentera en ny reformagenda.
– Det behövs en näringspolitik som på ett vassare sätt än i dag balanserar tillväxt och klimatutmaningar. Sverige förtjänar bättre än bostadsbrist, regelkrångel och osäkra råvaruleveranser, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Förhoppningen med reformagendan är att få till en samhällsbyggnadskommission bestående av politiker och näringslivet - som tillsammans tittar brett på frågorna.

– Våra medlemsföretag vill både ta samhällsansvar och skapa förutsättningar till bättre affärer. I bästa fall kan en nytillträdd regering eller kommunledning snabbt tillsätta utredningar eller ta initiativ som går i riktningen Byggföretagen pekar ut, säger Tanja Rasmusson.


Källa: Byggföretagen