Industrinät Nordiska Nätlösningar ska öka säkerheten i byggbranschen tillsammans med Sjöson


2022-01-19

Daniel Olsson, VD på Industrinät.
Bild: Sjöson
Daniel Olsson, VD på Industrinät.

Industrinät Nordiska Nätlösningar säljer skyddsnät till byggindustrin med målet att minska skaderisken för personer och egendom. Företaget, som drivs av Daniel Olsson, tar nu tillsammans med företagsbyggaren Sjöson krafttag för att öka säkerheten på arbetsplatser runtom i landet.

De senaste tio åren har 400 personer dött i arbetsplatsolyckor i Sverige, enligt Arbetsmiljöverket. Byggbranschen är en av de hårdast drabbade vilket signalerar ett behov av ökad kunskap om säkerhet på byggarbetsplatserna.

– I Sverige finns det bra fallskydd i form av ställningar och selar, men det finns flera fördelar med industrinät. Det är betydligt lättare att transportera ett nät. Dessutom skyddar de bättre mot fallande föremål som inte alltid landar på skyddande hjälmar, säger Daniel Olsson, VD på Industrinät.

Industrinät Nordiska Nätlösningar och dess nya majoritetsägare Sjöson ser såväl utmaningar som möjligheter på marknaden. Å ena sidan finns det en tröghet i att byta ut traditionella säkerhetsåtgärder mot moderna. Å andra sidan skyndas förändringen på av ett växande intresse kring frågan samt påtryckningar från Arbetsmiljöverket. Utöver skyddslösningar till byggarbetsplatser finns det en kanske ännu snabbare växande marknad kring nätlösningar för exempelvis fågelskydd, och biologiskt nedbrytbart skydd av odlingar.

– Industrinät har redan en gynnsam position och en stor potential att ta fler marknadsandelar. För vår del är bolaget ett tillskott till Sjösonfamiljen som på ett positivt sätt förändrar en stor bransch, säger Lars Sjöberg, grundare på Sjöson.

Hans-Anders Karlsson, medgrundare till Sjöson, instämmer.
– Vårt samarbete är i en startfas och det ser väldigt lovande ut. Nu är vårt gemensamma fokus att leverera kundvärde och etablera goda kontakter med de stora spelarna i byggbranschen.

Förvärvet genomfördes under hösten 2021. Daniel Olsson kvarstår som VD för Industrinät Nordiska Nätlösningar.


Källa: Sjöson