Skanska bygger stadskärna i Stavanger för cirka 775 miljoner kronor


2022-01-19

Skiss över Lervikskvarteret.
Bild: studio hoh and Bark architects
Skiss över Lervikskvarteret.

Skanska har tecknat avtal med Stavanger kommun om att bygga en ny stadskärna i stadsdelen Storhaug i Stavanger, Norge. Kontraktet är värt NOK 750M, cirka 775 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2022.


Projektet går under namnet Lervikskvarteret och ska forma en ny mötesplats för stadsdelen Storhaug i Stavanger. Projektets totala byggnadsmassa uppgår till 26 000 kvadratmeter och omfattar grundskola, förskola, universalhall, servicecenter, livsmedelsbutik, kontorshus och parkering.

Projektet har höga klimatambitioner. Massivt trä kommer att användas i hög utsträckning och byggarbetet kommer att genomföras som en fossilfri byggarbetsplats. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-NOR med ambitionen att uppnå nivån ”Very good” på certifieringsskalan.

Byggstart kommer att ske under det första kvartalet 2022 och projektet ska vara färdigställt i slutet av 2024.


Källa: Skanska