Machokulturen i bygg ökar under pandemin


2022-01-20

Enligt Byggchefernas Machoindex 2022 ökar machokulturen i samhällsbyggnadssektorn under pandemin.
Bild: Byggcheferna
Enligt Byggchefernas Machoindex 2022 ökar machokulturen i samhällsbyggnadssektorn under pandemin.

Den skadliga machokulturen i samhällsbyggnad ökar med fyra procentenheter enligt Byggchefernas Machoindex 2022. Alla uttryck för machokultur ökar; mest de sexistiska, homofobiska och rasistiska skämten som förekommer på arbetsplatserna enligt 7 av 10 chefer. Machoindex är ett verktyg utvecklat i samarbete med en forskare. Årets index mäter machokulturens utveckling i branschen sedan mars 2020 enligt 1 800 chefer.

Machoindex 2022 visar att machokulturen under pandemiperioden har ökat från 46 procent i mars 2020 till 50 procent i dag. Enligt chefer som är män och under 40 år är machoindex 57 procent.

– Utvecklingen är bekymmersam. Vi hade redan i första mätningen mer machokultur än vi som bransch har råd med, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna. Olika grupper av chefer uppfattar samma verklighet helt olika. Exempelvis tycker chefer som är män yngre än 40 att det finns väsentligt mer machokultur än äldre chefer.

Enligt sju av tio chefer dras grova skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen. Det gör diskriminerade skämt till den typ av machokultur som förekommer allra mest.

Machokultur motverkar social hållbarhet, ett område där kraven på åtgärder och transparens i redovisningen blir allt tuffare. I takt med att ansvaret för en hållbar leverantörskedja ökar måste företagen på allvar börja motverka den skadliga machokulturen. Då behövs ett mätverktyg så att företagen på ett enkelt och transparent sätt kan redovisa hur arbetet för ökad inkludering utvecklas.

– 2022 växer social hållbarhet ihop med det övriga hållbarhetsarbetet och då behövs Machoindex, säger Jeanet Corvinius.

Här går Svevia i bräschen; det första företaget i branschen att ta fram ett eget machoindex bland sina 2000 medarbetare.

– Vi har sedan lång tid tillbaka jobbat med att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som inkluderar alla och som motverkar en machokultur. För att komma vidare i vårt arbete med kultur- och jargongfrågor valde vi att använda Byggchefernas Machoindex. I jämförelse med cheferna i samhällsbyggnad står vi oss bra med ett resultat om 26 procent. Men vi är långt ifrån nöjda och med hjälp av resultaten i indexet kommer vårt arbete nu att ske än mer effektivt och fokuserat, säger Mattias Gretzer, regionchef på Svevia.


Fördjupande läsning:
Läs hela resultatet i rapporten Mer eller mindre macho?. En rapport för samhällsbyggnadssektorns delbranscher finns här.


Källa: Byggcheferna