Spaden i marken för Stora torgets ombyggnad


2022-01-20

Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan, Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och Rodina Al Halabi, Uppsala vatten, tar det första spadtaget för ombyggnationen av Stora torget.
Bild: Uppsala kommun
Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan, Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och Rodina Al Halabi, Uppsala vatten, tar det första spadtaget för ombyggnationen av Stora torget.

Förnyelsen i innerstaden har nyligen inkluderat en uppdatering av gågatan och paradgatan. Nu startar nästa stora ombyggnad i Uppsala stadskärna.

Stora torget har bytt skepnad flera gånger genom åren. Här har spårvagnar, bussar och bilar passerat. Nu skaStora torget få en ny utformning där busshållplatserna flyttas och mer öppen torgyta skapas för uteserveringar, events, handel och kultur. Målet är att göra Stora torget till en attraktiv och trivsam mötesplats på de gående villkor. Våren 2023 ska torget stå klart.

– Äntligen går spaden i marken för att göra vårt mest centrala torg till en mer attraktiv mötesplats. Stora torget är, och kommer förbli, vårt hjärta i stan och med den nya utformningen ökar vi trivseln och minskar störningarna från trafik. Jag tror det kommer bli jättefint, säger Rickard Malmström (MP), ordförande för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Ombyggnaden är ett samarbete med Uppsala Citysamverkan.

– Det här blir ytterligare en viktig platsutveckling i att skapa en attraktivare och tryggare stadskärna. En än mer levande plats för handel, kultur och upplevelser med inbjudande atmosfär som vi tror kommer uppskattas av verksamheter, kunder och besökare, säger Lisa Thörn, vd Uppsala Citysamverkan.


Så blir det nya torget
Kollektivtrafiken och taxi kommer att fortsätta passera torget men stannar vid nya centrala hållplatslägen ett kvarter bort, på Vaksalagatan mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan. För att öka trivseln på torget adderar vi grönska och planterar fem körsbärsträd som kommer att blomma om våren och få julbelysning på vintern. Flera olika soffor och fåtöljer sätts ut för att skapa bättre sittmöjligheter än idag.

Belysningen kompletteras och en större kvadratisk sten med vatten som flödar på placeras vid Åhléns. På västra sidan av torget får kandelabern sin nya plats. Torget får ny konst i form av en cykelskulptur av Katja Larsson, "Hermes lutar sig mot ett träd".Asfalten tas bort och torgets gamla granithällar återanvänds men läggs i ett nytt mönster. Den smågatsten som finns idag återanvänds och läggs på hela körbanan för att markera den. I en kvadrat runt torget läggs ny marksten med röd, svart, ljus granit och en sten med inslag av ”blänk”.


Alla entréer tillgängliga
Ombyggnaden innebär att olika delar av torget kommer att vara avstängda men gående kommer att kunna passera. Entréer till butiker och restauranger kommer att vara tillgängliga genom tillfälliga ramper. Arbetena startar på norra delen av torget där Uppsala Vatten ska byta ut vattenledningar.


Arkeologisk utgrävning kommer ge ny kunskap
I samband med grävarbetena kommer en arkeologisk undersökning att genomföras. Det är den första större utgrävningen som genomförs på Stora torget. Arkeologer vid Upplandsmuseet har en del information från kringliggande kvarter men hoppas att få mycket ny kunskap om stadens äldre bebyggelse.

– När det nuvarande torget skapades i mitten av 1650-talet fick äldre gårdar flytta på sig. Därför tror vi att vi kommer hitta många spår av gator och byggnader från medeltid till 1600-tal när vi kommit ned en bit i jordlagren, säger Joakim Kjellberg, arkeolog och projektledare vid Upplandsmuseet. Arkeologernas arbete kommer att kunna följas på upplandsmuseet.se.


Uteserveringar i sommar
Till sommaren 2022 asfalteras den norra delen av torget tillfälligt för att uteserveringarna ska kunna öppna. Då fortsätter arbetena istället på den södra delen. Under hösten och vintern 2022/2023 lägger kommunen markvärme och marksten. Därefter placeras möbler och träd ut. Ombyggnaden beräknas kosta 30 miljoner kronor.


En del av Uppsala innerstadsstrategi
Utvecklingen av Stora torget är en del av Uppsalas innerstadsstrategi som beslutades 2016. Strategin beskriver bland annat att innerstadens torg har potential att utvecklas, få en mer flexibel användning och gynna stadslivet mer än vad de gör idag.


Källa: Uppsala kommun