Brinova får bygglov för uppförande av kontorshus på Skeppsbrokajen i Karlskrona


2022-01-21

Visionsbild över konstorsfastigheten (bilden är en illustration).
Bild: Brinova
Visionsbild över konstorsfastigheten (bilden är en illustration).

Brinova Fastigheter AB har den 12 januari erhållit bygglov för uppförande av en ny byggnad på fastigheten Karlskrona Skeppsbrokajen 4, som ligger på Trossö.

Fastigheten ligger på absolut bästa och mest spännande läge i Karlskrona. Den ligger i anslutning till vår befintliga fastighet Lindblad, och kommer precis som den domineras av offentliga kontor. Hela kvarteret Lindblad genomgår en förändring med detaljplanearbeten för att kunna förtäta med mer lokalytor för utbildning, offentliga kontor och bostäder.

Fastigheten kommer att uppföras i tre våningar med en uthyrningsbar yta om 1 760 kvm med fokus på att produktionen av fastigheten ger en bra energiklassificering, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader.

Hyresgäster blir olika aktörer inom samhällssegmentet. Projektet startar omedelbart med beräknad inflyttning under kvartal 1 2023.

VD Per Johansson kommenterar projektet:
– Fastigheten blir ett tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i en kommun där vi redan är etablerade. Fastigheten, med sitt fantastiska läge på kajen och med bra energiklassificering.


Källa: Brinova