Framtidens betong kan komma från jordbruket


2022-02-04

Den slutgiltiga skulpturen till vänster, med en 3D-printad prototyp till höger. 
Bild: Fredrik Sederholm
Den slutgiltiga skulpturen till vänster, med en 3D-printad prototyp till höger. 

Kan framtidens klimatsmarta byggmaterial framställas av restprodukter från jordbruket? Under Science Week 2022 presenteras en nyskapande klimatsmart skulptur som är gjuten i det nya materialet havrebetong. Skulpturen, skapad av konstnären Jens Evaldsson, föreställer en Södertäljekringla – en klassisk symbol för staden som symboliserar innovation, hållbarhet och kreativitet.

I Södertälje pågår ett projekt där man tar vara på råvaror i flera led för att minska klimatpåverkan. En restprodukt från havreodling – havreskal - tas hand av på Telge näts fjärrvärmeanläggning i Järna där de bränns och blir en insatsvara till fjärrvärmeproduktionen. I nästa led används restprodukten från förbränningen, aska, som sedan blandas in i en ny cementmix som ska ge lägre klimatpåverkan.

Initiativtagare bakom projektet är forskaren Otto During på RISE. Utvecklingsprojektet har finansierats av Energiklivet.

– Cirka 3–4 procent av världens utsläpp av koldioxid kommer från betongtillverkning. Det här ett sätt att hitta alternativa byggmaterial med lägre klimatpåverkan, säger Otto During, forskare på RISE.


Havrebetong blir till konstverk
För att belysa möjligheterna med det nya materialet har konstnären Jens Evaldsson tagit fram en skulptur som föreställer en Södertäljekringla. Fjällen på skulpturen är inspirerade av havreaxet som ligger på en matematisk form utan början eller slut en evighetssymbol. Här knyter kringlan ihop stad, vetenskap och konst. Konstverket kommer under våren ställas ut på Södertälje Science Park där skapandeprocessen visas upp. För att ta fram den slutgiltiga skulpturen använde man sig bland annat av 3D-skrivare i protoypverkstaden i Södertälje Science Park.

– Det här är ett fantastiskt projekt där forskning gestaltas genom konst och där näringsliv, offentligsektor och akademi samverkar för att driva på den cirkulära samhällsomställningen, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun


Visas upp på Science Week
Under Science Week kommer havrekringlan presenteras i en programpunkt där både Otto During och Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun, medverkar. Dessutom har konstverket utsetts till "Årets Science Week-konstverk". Science Week är ett samhällsforum om hållbarhet med 60 kostnadsfria digitala liveseminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Evenemanget arrangeras av Södertälje Science Park i samarbete med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer.


Källa: Södertälje Science Park