Teknikrevolution inom fjärrvärme kan bli ny svensk exportsuccé


2022-04-26


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Hur ska Europa lösa sin energiförsörjning? Det är en hetare fråga än någonsin. Ny, svensk teknik ökar potentialen för fjärrvärme och kraftvärme att bli en viktig del av lösningen.
– Sverige är världsledande inom fjärrvärme och vi står redo för en internationell lansering, säger Krister Eriksson, ägare av KE THERM AB.

Bakom satsningen står tre svenska företag i samverkan: KE THERM, REGIN och Systeminstallation med dotterbolaget HomeSide. De senaste åren har de finslipat och vidareutvecklat sitt koncept i nära samarbete med flera tekniksatsande energibolag. Ett av dem är Luleå Energi.

– En digitaliserad, uppgraderingsbar fjärrvärmecentral är något som branschen efterfrågat i många år, säger Sven-Olov Harila, avdelningschef hos Luleå Energi.

Även Halmstad Energi och Miljö har valt att investera i tekniken.
– Det här ger oss förutsättningar att utveckla våra digitala tjänster. Fjärrvärmecentralerna blir en slags möjliggörarare för vår affärsutveckling, säger Robert Bergqvist, chef för innovation och affärsutveckling.

Digitaliseringen underlättar också för energibolagen att göra felsökning på distans.

– I vissa fall kan vi upptäcka ett problem och åtgärda det innan kunden ens hinner märka att något är fel, säger Mikael Sandanger, utvecklingsansvarig för fjärrvärme vid Gävle Energi.
– Teknik av den här typen har hittills varit för dyr och komplicerad för att utgöra ett alternativ för mindre fastigheter. Nu anpassas den speciellt för fjärrvärme och når för första gången ut till minsta villa. Lägg därtill att varje kilowatt som produceras via fjärrvärme genererar elproduktion lokalt på plats i sitt eget elområde.

– Det är hållbarhet på riktigt, säger Krister Eriksson.

Teknikens möjligheter vägde tungt för Pirjo Estola, affärs- och verksamhetsutvecklare hos Luleå Energi.
– Den här produkten ger oss möjlighet att kunna tillfredsställa även framtida behov, säger hon. Bjarne Johansson, ägare av Systeminstallation, jämför HomeSide med Teslas marknadsledande bilar som kan uppdateras och hållas ”up to date” på distans.

– Våra fjärrvärmecentraler fungerar likadant, säger han. Kunden kommer ha den senaste tekniken även om 15 år, utan att behöva lyfta ett finger. Det är unikt på världsmarknaden.
Johan Olsson, före detta vd på REGIN och delägare i HomeSide, ser ljust på framtiden. – Vårt mål är att lyfta fjärrvärmebranschen och effektivisera hela systemet. Tajmingen kan knappast vara bättre för en bredare lansering och en internationell satsning.


Källa: Ketherm