JSB bygger nytt Parkeringshus för Region Blekinge


2022-04-29

JSB har tecknat avtal med Region Blekinge för nybyggnation av ett nytt parkeringshus på sjukhusområdet i Karlskrona.
Bild: JSB
JSB har tecknat avtal med Region Blekinge för nybyggnation av ett nytt parkeringshus på sjukhusområdet i Karlskrona.

JSB har tecknat avtal med Region Blekinge för nybyggnation av ett nytt parkeringshus på sjukhusområdet i Karlskrona. Ett projekt som uppgår till 178 miljoner kronor.

JSB står som totalentreprenör för byggnationen av ett nytt parkeringshus med plats för 611 parkeringsplatser på sjukhusområdet i Karlskrona. Den totala byggytan är ca 19 700 kvm (BTA) fördelat på 6 våningar. Byggstart av projektet är maj 2022 och beräknas vara färdigställt i hösten 2023. Beställare är Region Blekinge.

Projekten består av omfattande markarbete i berg, där våning 0-3 delvis ligger under mark. Parkeringshusets fasad kommer att bestå av perforerad aluminiumplåt. En gångbro kommer byggas från plan 5 som möjliggör åtkomst till sjukhusets huvudentré. Solceller installeras på taket och 58 laddstationer för elbil kommer finnas tillgängliga.


Källa: JSB