Järvastationen nominerad till Årets byggnad


2022-05-06

Vattenfall Eldistribution transformatorstation i Järva.
Bild: Vattenfall
Vattenfall Eldistribution transformatorstation i Järva.

Dan Cvetkovski, Vattenfall Eldistributions bolagsarkitekt, som har ritat stationen.
Bild: Vattenfall
Dan Cvetkovski, Vattenfall Eldistributions bolagsarkitekt, som har ritat stationen.

God och ansvarstagande arkitektur belönas: Vattenfall Eldistributions nya regionnätsstation i Järva är en av de nominerade till Årets byggnad i Sundbyberg.

undbybergs Stad utlyser tävlingen årligen för att lyfta fram exempel på god arkitektur som berikar staden. I år tävlar fyra fastigheter, och det är sundbybergarna som röstar fram sin favorit.

– Det är en ära att bli nominerad och jag och alla i projektet är glada och stolta över att slutresultatet uppmärksammas, säger Vattenfall Eldistributions bolagsarkitekt Dan Cvetkovski som har ritat stationen.

Vattenfall Eldistributions nätstation som förser staden med el har omvandlats från en anonym och föråldrad anläggning till en imponerande byggnad i blankt svart glas som lyser upp och speglar omgivningen. Stor möda har lagts på att uttrycka den eltekniska precisionen i dess inre med en oväntad gestaltning för platsen.

– Den fysiska miljön är viktig för vårt välbefinnande. Det är värt mödan att göra något extra för gestaltningen även om vi inte alltid kan göra stora åtgärder, säger Dan Cvetkovski.

Han förklarar att hans ambition är att framkalla känslor hos betraktaren.

– Stämningen är viktig. Varje plats har sin stämning. Det är inte säkert att alla känner precis så som jag tänkt mig, tvärtom, vi är alla olika, men huvudsaken är att man känner något och har med sig en upplevelse.

På Vattenfall Eldistribution står miljön i fokus i stort som smått. Stationen kyls effektivt med frikyla, miljövänlig kyla från energibrunnar, och kan leverera el tryggt även den varmaste sommardag. Omsorg har också lagts på den yttre miljön. Den södervända slänten har gjorts iordning med sandbäddar och ängsblommor för humlor och vildbin.

– God arkitektur är vackra hus men också ett ansvarstagande för miljö och framtid, säger Dan Cvetkovski.


Källa: Vattenfall