Byggstart för Österledens nya förskola


2022-05-10

Förskolebarnen Sofia, Elliot, Jolie och Nellie hjälpte till med första spadtaget vid sidan av rektor, kommunledning, Skolfastigheter och byggentreprenören EAAB.
Bild: Uppsala Kommun Skolfastigheter
Förskolebarnen Sofia, Elliot, Jolie och Nellie hjälpte till med första spadtaget vid sidan av rektor, kommunledning, Skolfastigheter och byggentreprenören EAAB.

I närvaro av både stora och små gäster från den närliggande modulförskolan, togs på torsdagen 5 maj det första spadtaget i bygget av den nya permanenta förskolan i Fornby, Gamla Uppsala. Produktionen startar i maj och pågår i drygt ett år. Inflyttning till förskolan beräknas kunna ske hösten 2023.

Strålande sol och friska vårvindar ramade in den symboliska byggstarten av Österledens nya förskola. Den närliggande modulförskolan utgjorde dagens hedersgäster och förskolebarnen hade många nyfikna frågor till byggprojektet. Det blev snabbt trängsel bland barnen, när det var dags att gräva - alla ville vara med när spadarna skulle i marken!

– Vi ser fram emot en ny, vacker och funktionell förskola där barnen i många år kan få stimulans i utveckling och lärande. Det känns också positivt med närheten till skogen eftersom den ger fler spännande och utforskningsbara mötesplatser. Barnen är nyfikna och ställer många frågor, till exempel om hur den nya förskolan kommer se ut, om vatten finns på gården och om det kanske finns grodor där, säger Kerstin Sandén, rektor på Österledens modulförskola.


Barnperspektivet, fler förskoleplatser och hållbarhet i fokus
På Österledens modulförskola, som är belägen på Topeliusgatan 20, finns idag kapacitet för 108 barn. Den nya förskolan, som byggs i två plan på Greta Arwidssons väg cirka 800 meter bort, kommer att ha åtta avdelningar och erbjuda plats för upp till 144 förskolebarn när den står klar.

Barnperspektivet utgör en viktig utgångpunkt i det nya som byggs och fokus kommer ligga på att skapa ett stort lekvärde på förskolans gård. Vid utformningen av byggnaden och utemiljön, har även tillgänglighet varit en viktig fråga - detta för att alla förskolebarn ska ges bättre möjlighet till delaktighet i lek och undervisning.

– Förskolor är mycket viktiga eftersom grunden till det livslånga lärandet läggs i tidig ålder. Därför är jag glad att vi tar det första spadtaget till Österledens nya förskola med fokus på tillgängliga, attraktiva och spännande lärmiljöer, säger Jennie Claesson (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Österledens förskola kommer bära flera likheter med nyligen invigda Lindbackens förskola, där exempelvis solcellspaneler monterade på taket säkerställer en hög nivå av hållbarhet. Förskolan byggs också i vinkel, där placeringen av fastigheten på tomten bidrar till att skydda verksamheten från närliggande vägbuller. Ett bullerplank har även arbetats in som en del av lekmiljön, där bland annat ”utkiksplatser” ger barnen möjlighet att kika ut över förskolans omgivningar.

– När vi bygger våra förskolor och skolor, så utgår vi alltid från förutsättningarna och miljön som finns på byggplatsen. Även om vi i vissa delar återanvänder lösningar och design, innebär lokala anpassningar på många sätt att varje förskola blir unik i sig, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.


Källa: Uppsala Kommun Skolfastigheter