Yrkes-SM till Karlstad år 2024


2022-05-16

Bild: Karlstads kommun

Yrkes-SM arrangeras för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar och lockar varje år tusentals besökare. 2024 hålls denna yrkestävling i Karlstad. Tävlingen arrangeras av Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med WorldSkills Sweden.

Yrkes-SM har hållits vartannat år sedan 2004 och är ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang där hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar får möjlighet att tävla mot varandra och samtidigt visa upp sin yrkesskicklighet för besökarna. Det handlar om allt från frisörer och trädgårdsanläggare till svetsare och undersköterskor.

I år hölls tävlingen i Växjö och vid en ceremoni på torsdagen avslöjades att Karlstad kommer att vara värdstad nästa gång, år 2024. Det motiverades bland annat med att nybyggda Tingvalla isstadion – med sina 12 000 kvadratmeter sammanhängande inomhusyta, rejäla utomhusytor och kringliggande fastigheter – passar bra för ett Yrkes-SM.

– Vi ser redan nu över hur vi på bästa sätt kan använda evenemanget som ett riktmärke för Värmlands alla skolor, branscher och arbetsgivare. Målsättningen är att Yrkes-SM Karlstad 2024 kommer utgöra ett avstamp för att Karlstad och Värmland ska erbjuda förstklassiga yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknadens behov nu och i framtiden, säger Alexander Torin (M), ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Karlstads kommun.

Region Värmland är medarrangör tillsammans med Karlstads kommun och WorldSkills Sweden.

– Går du en yrkesutbildning har du riktigt goda möjligheter att få bra jobb, för i många fall handlar det om bristyrken. Men det handlar också om Värmlands framtid. Ska länet utvecklas på ett bra sätt behöver vi utbildade personer i alla branscher. Idag har en del branscher svårt att utvecklas eftersom de inte finner personer med rätt kompetens, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland.


Hon fortsätter:
– Att vi i Värmland får arrangera Yrkes-SM 2024 ger oss ett gyllene tillfälle att på olika sätt lyfta fram yrkesutbildningarnas stora betydelse för invånarna, företagen och Värmland.

Eftersom yrkesutbildningarna är en angelägenhet för Värmland som helhet är det viktigt att ungdomar från hela länet kan besöka och delta. Därför kommer Region Värmland bidra till att de får förutsättningar att göra det.


Källa: Karlstads kommun