Kommun föreslår ett nytt Yrkescenter


2022-05-20

Karlstads kommun föreslår att Nobelgymnasiet byggs om till ett Yrkescenter.
Bild: Karlstads kommun
Karlstads kommun föreslår att Nobelgymnasiet byggs om till ett Yrkescenter.

Den kommunala gymnasieskolan förväntas öka med ytterligare 1000 elever samtidigt som branschen ser ett stort behov av yrkeskompetens. Nu ser Karlstads kommun över möjligheterna att möta dessa behov.

Fram till och med år 2040 kommer elevantalet på Karlstads kommuns kommunala gymnasieskolor öka med ungefär 1000 elever. 700 av dem förväntas söka högskoleförberedande program och 300 förväntas söka yrkesutbildningar.

– Vi tänker strategiskt för att möta det ökade behovet av en god utbildning och samtidigt kunna bidra till samhällets behov av kompetensförsörjning av yrkeskompetens, säger Alexander Torin, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.


Nobelgymnasiet föreslås bli ett Yrkescenter
Karlstads kommun arbetar nu efter ett inriktningsförslag som föreslår att nuvarande Nobelgymnasiet byggs om till ett Yrkescenter.

– Förslaget är att vi samlar alla yrkesutbildningar under samma tak vilket betyder yrkesutbildningar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och delar av vuxenutbildning, säger Johan Kullander, skoldirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Högskoleförberedande utbildningar samlas på två skolor Inriktningsförslaget föreslår att Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet blir centrum för högskoleförberedande utbildningar och här samlas gymnasieskolan, gymnasiesärskolans individuella program, introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen.


Källa: Karlstads kommun