NCC lägger grunden Ulleråkers nya infrastruktur


2022-06-14

Visionsbild över Ulleråker.
Bild: Mandaworks
Visionsbild över Ulleråker.

Ulleråker i Uppsala ska utvecklas till en modern stadsdel. På uppdrag av Uppsala kommun ska NCC skapa grundläggande infrastruktur i området i form av ledningar, breddad väg, nya förbättrade infarter, cykelbanor och en dagvattendamm som gynnar biologisk mångfald. Projektet beräknas vara klart hösten 2024 och affärens ordervärde är cirka 110 miljoner kronor.

I det gamla sjukhusområdet Ulleråker finns idag hotell, butik, skolor och förskolor. När nu Uppsala kommun satt igång arbetet med att utveckla området till en ny stadsdel ska NCC i en utförandeentreprenad skapa grundläggande infrastruktur i en komplex miljö.

– Området utvecklas successivt till en ny levande stadsdel för 12 000 nya Uppsalabor vilket betyder att vi måste skapa en infrastruktur som klarar en ökad befolkning, säger Erik Pelling som är kommunstyrelsens ordförande i Uppsala. Han fortsätter:
– Under utbyggnadstiden är det viktigt att vi säkerställer boendes och besökares framkomlighet i stadsdelen och att det är en trygg plats även under utbyggnadstiden.

Utöver att lägga nya ledningar ingår det i NCC:s uppdrag att anlägga en ny damm för att hantera dagvatten, bredda Ulleråkersvägen som korsar området samt att anlägga en ny cykelbana samt nya och förbättrade infarter till området. Arbetet kommer genomföras med minsta möjliga påverkan på befintlig trafik, inklusive kollektivtrafik med två busslinjer, samt Uppsalas grundvattentäkt som finns under området

– Det är höga krav på grundvattenskyddet både under byggfasen och i det färdiga utförandet. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa byggprojekt och ser fram emot att ta oss an utmaningen tillsammans med Uppsala kommun, säger Johan Henningsson, produktionschef på NCC Infrastructure.

Affären har ett ordervärde på cirka 110 miljoner kronor och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2022. Byggstart planeras ske i juni 2022 och arbetet beräknas vara klart i oktober 2024


Källa: NCC