Rototilt stämmer Engcon – "Det känns otroligt tråkigt"


2022-06-17

Rototilts tiltrotator i bruk.
Bild: Rototilt
Rototilts tiltrotator i bruk.

Rototilt Group AB har skickat stämningsansökan mot bolagen Engcon AB, Engcon Sweden AB och Engcon Nordic Aktiebolag till Patent- och marknadsdomstolen. Detta att försvara patentskyddad teknik som bland annat möjliggör Rototilts säkerhetslösning SecureLock.

Rototilt Group AB är ett innovativt svenskt familjeföretag med en stark tradition och drivkraft av att ligga i framkant när gäller utveckling av produkter för en säkrare, smartare och mer effektiv arbetsmiljö för världens maskinentreprenörer.

Rototilt har ett godkänt patent från Europeiska patentverket (EPO) för teknik inom säkerhetslås för tiltrotatorer. Baserat på denna uppfinning har Rototilt tagit fram säkerhetslåset SecureLock. Trots att Engcon sedan många år haft vetskap om att Rototilt är innehavare av patentet och att Rototilt anser att Engcons säkerhetslås Q-Safe utnyttjar den patenterade uppfinningen, har Engcon fortsatt utnyttjandet utan samtycke.

– Det känns otroligt tråkigt att hamna i den här processen. Självklart är vi villiga att låta andra aktörer använda sig av tekniken, men efter en licensuppgörelse. Vi har sökt en överenskommelse hos Engcon under många år, men det har mötts av ett ointresse. Vi har inget annat val än att försvara vår uppfinning, säger Anders Jonsson, VD på Rototilt Group AB och även en av uppfinnarna till patentet.

För att kunna vara en ledande innovativ kraft arbetar Rototilt med en aktiv patentstrategi och har idag ett flertal gällande patent.

– Nya uppfinningar är en förutsättning för branschens tekniska utveckling. Våra konstruktörer kommer med nya lösningar på svåra problem hela tiden. Tack vare patentsystemet är det möjligt att först investera stora pengar för att på sikt hoppas på avkastning, säger Anders Jonsson.

Det är mot denna bakgrund, det vill säga för att försvara en uppfinning och ett patent, som Rototilt har lämnat in en stämningsansökan mot Engcon till Patent- och marknadsdomstolen om bland annat skadestånd på drygt 120 miljoner kronor och förbud mot fortsatt utnyttjande.


Källa: Rototilt