Gustav och Mathias glada vinnare av Bygmastipendiet vid Sundsvalls Gymnasium


2022-06-22

Eleverna Mathias Hamrin och Gustav Öberg vid Sundsvalls Gymnasium mottar årets Bygmastipendium från Bygma i Sundsvall.
Bild: Bygma
Eleverna Mathias Hamrin och Gustav Öberg vid Sundsvalls Gymnasium mottar årets Bygmastipendium från Bygma i Sundsvall.

Den 10 juni delades Bygmastipendiet ut till två elever på bygg-och anläggningsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium. De lyckliga stipendiaterna heter Mathias Hamrin och Gustav Öberg.


Under tisdagen 10 juni fick eleverna Mathias Hamrin och Gustav Öberg vid Sundsvalls gymnasium motta Bygmastipendiet för sitt engagemang och sina prestationer under studietiden. Magnus Sundberg, platschef på Bygma i Sundsvall och Martin Roos, rektor vid Sundsvalls gymnasium.

För att vinna stipendiet ska eleverna antingen ha gjort en skolprestation utöver det vanliga, lyckats vända en nedåtgående spiral eller med ambition och stolthet åstadkommit något anmärkningsvärt under studietiden.

Stipendiet tilldelas Mathias och Gustav med följande motivering:
"Mathias har under sin tid på byggprogrammet visat stort ansvar och engagerat sig för att uppnå goda studieresultat. Mathias har varit en god resurs och en god kamrat inom byggnadsmåleriet då han alltid tar hand om andra elever och hjälper dem med sina egna erfarenheter."

"Gustav har under sin tid på byggprogrammet visat stort engagemang i sin utbildning, han visar på en stor yrkesstolthet och god arbetsmoral. Gustav stöttar och motiverar alla på måleri inriktningen och är en fin förebild för alla elever."


Källa: Bygma