Årstabergsparken nomineras till Träskyddspriset 2022


2022-08-01

Cirkulär urbanisering med hållbart materialval i fokus. Petra Lindeqvist, Nyréns, tillsammans med Britt Berntsson, Exploateringskontoret, Stockholms stad, båda landskapsarkitekter som är nöjda med hur miljön har kunnat användas för många olika aktiviteter.
Bild: Anna Simonsson
Cirkulär urbanisering med hållbart materialval i fokus. Petra Lindeqvist, Nyréns, tillsammans med Britt Berntsson, Exploateringskontoret, Stockholms stad, båda landskapsarkitekter som är nöjda med hur miljön har kunnat användas för många olika aktiviteter.

När Årstabergsparken i Årstadal utformades var det cirkulära tänkandet ett ledord. Projektet sätter verkligen fokus på frågan om barns plats i den allt tätare stadsmiljön i urbaniseringens spår. Och som uppmuntrar till vistelser just i naturmiljön. Nu nomineras parken till årets Träskyddspris.
– Verkligen fint att bli nominerad. Vi tycker Årstabergsparken är nyskapande på många sätt, men kanske främst för att den samagerar med den kuperade naturmiljön, säger Britt Berntsson, landskapsarkitekt hos Exploateringskontoret, Stockholms stad.

I parken har hållbara materialval som trä valts när det gäller såväl det uppmärksammade utsiktstornet som är elva meter högt, men också för tuff och omfattande användning i de pittoreskt utformade lekmiljöerna. Årstabergsparken är naturmark, och därmed mer känslig än en anlagd park. Intill ligger ett bostadsområde med 14 000 boende och en skola med 1200 elever, vilket medför ett hårt slitage på parkmiljön.

– Jag tycker vi har kunnat använda platser för en mångfald av aktiviteter, utformat dem för att smälta väl in naturmiljön och använt material som håller över tid, säger Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt hos Nyréns.

Det massiva intrycket av den stora parkmiljön i Årstaberg intill bostadsområdet Årstadal är ett utmärkt exempel på modern användning av trä i utemiljön i en tid som måste präglas av klimatnytta och beständiga materialval.

– Årstabergsparken är ett mycket gott exempel på när god arkitektur och funktion smälter samman på fint sätt och där trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt och framträdande sätt, säger Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen.


Om Träskyddspriset
Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Sedan år 2020 har föreningen inrättat ett årligt pris med avsikten att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.


Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:
God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme


Källa: Svenska Träskyddsföreningen