Borlänge får Skandinaviens första PIR-sandwichpanelproduktion


2022-08-12

PIR-sandwichpaneler är särskilt väl lämpade för kylförvaring, livsmedels- och logistikhallar och lager.
Bild: Ruukki Construction
PIR-sandwichpaneler är särskilt väl lämpade för kylförvaring, livsmedels- och logistikhallar och lager.

Ruukkis sandwichpaneler säkerställer ett hållbart, lufttätt och energieffektivt skal runt alla typer av byggnader.
Bild: Ruukki Construction
Ruukkis sandwichpaneler säkerställer ett hållbart, lufttätt och energieffektivt skal runt alla typer av byggnader.

Ruukki Construction investerar 15 miljoner euro i produktionen av sandwichpaneler i Borlänge. Den nya produktionslinjen blir den första i Skandinavien att producera PIR-sandwichpaneler som skräddarsys för nordiska kunders behov. Produktionen kommer att starta under tredje kvartalet 2024.


Ruukki erbjuder sina kunder hållbara vägg- och takkonstruktionslösningar. Den nya produktionslinjen som ska byggas i Borlänge kommer att stärka Ruukkis förmåga att tillgodose kunder lokalt i Norden genom att förse dem med en väl anpassad produktportfölj. Förändringen kommer också att stötta Ruukkis hållbarhetsstrategi genom att föra produktionen närmare kunderna. Kortare transporter kommer att förbättra produkternas konkurrenskraft och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Alla Ruukkis PIR-sandwichpaneler tillverkas för närvarande i Oborniki i Polen.

Investeringen omfattar produktionsutrustning och teknik samt modernisering av en befintlig anläggning belägen i SSABs produktionslokaler i Borlänge. Projektet kommer att påbörjas under tredje kvartalet 2022 och de första kundleveranserna förväntas ske under tredje kvartalet 2024.

– Detta är en av de största investeringarna i Ruukki Constructions historia och stöttar Ruukkis strategi att tillsammans med kunderna skapa hållbar tillväxt. För att på ett bättre sätt tillgodose våra nordiska kunders behov har vi beslutat att investera i en ny produktionslinje i Borlänge. Förändringen kommer att ge våra kunder större flexibilitet och förutsägbarhet tack vare kortare ledtider och ett mer anpassat och konkurrenskraftigt produktsortiment med lägre miljöpåverkan, säger Adam Korol, Senior Vice President och chef för Building Envelopes, Ruukki Construction.


Källa: Ruukki