SLP satsar på solceller


2022-08-23

Anläggningen på huvudkontoret har en beräknad produktion om cirka 434 000 kWh per år.
Bild: SLP
Anläggningen på huvudkontoret har en beräknad produktion om cirka 434 000 kWh per år.

Under sommaren har SLP driftsatt solceller på fastigheten Segeholm 10 i Malmö där bolaget har sitt huvudkontor. Beräknad produktion motsvarar cirka 25 procent av fastighetens förbrukning. Den överskottsel som inte kan nyttjas i fastigheten säljs till elnätet.

Flera av SLP:s fastigheter har solceller och med många platta tak finns bra förutsättningar för en kostnadseffektiv installation och drift av solceller. Anläggningen på fastigheten har en installerad effekt om ca 499 kW och en beräknad produktion om ca 434 000 kWh per år.

– Det är glädjande att vi fortsätter vårt arbete med installation av solceller. Driftsekonomin i fastigheten stärks av anläggningens minskade behov av köpt el samt att solcellanläggningens överskottsel kan säljas till nätet. På det hela taget ser återbetalningstiden på investeringen mycket god ut. Ytterligare en positiv effekt är att andelen förnyelse­bar lokalt producerad energi ökar på ett hårt ansträngt nät, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.


Källa: SLP