Wallenstam gör återbruksinventering i Älta


2022-09-19

Kvarter 1 som nu är under byggnation i Älta kommer etappvis att välkomna nya hyresgäster från och med hösten 2024 (bilden är en illustration).
Bild: Wallenstam
Kvarter 1 som nu är under byggnation i Älta kommer etappvis att välkomna nya hyresgäster från och med hösten 2024 (bilden är en illustration).

Wallenstam tecknar avtal med arkitekt- och cirkulär innovationsbyrån Lendager för att skapa bästa möjliga förutsättningar för återbruk i stadsutvecklingsprojektet Mera Älta. Här ska Wallenstam bygga cirka 1 250 nya bostäder i sammantaget sju kvarter. Nu har arbetet påbörjats med en första resurskartläggning för att få överblick av och insikter om de resurser som blir tillgängliga under utvecklingsprojektet.

– Vi är väldigt glada över detta samarbete, cirkulär ekonomi och återbruk ser vi som en viktig pusselbit och möjlighet att på ett positivt sätt kunna påverka vårt klimatavtryck de kommande åren och på så sätt nå våra klimatmål. Vi i Sverige har mycket att lära från vårt grannland i frågan och därför känns detta samarbete väldigt inspirerande, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

– Förhoppningen är att hitta avsättning för stora delar av befintligt material i andra fastigheter, antingen i vår egen projektportfölj eller i samverkan med andra aktörer, säger Ida Niklasson, avdelningschef projektutveckling och hållbarhetsansvarig för Wallenstam i region Stockholm.

– Vi hoppas att kartläggningen kan fungera som en gemensam utgångspunkt för ett ambitiöst samarbete runt om hållbarhetsagendan som ger positiva effekter för Wallenstams organisation, kunder och samarbetspartners nu och i framtiden, säger Anders Bang Kiertzner, Director - Circular Advising på Lendager.

Wallenstams nybyggnation i centrala Älta omfattar totalt sju kvarter. Det första kvarteret, som redan nu är i produktion, omfattar cirka 200 lägenheter och nästan 5 000 kvadratmeter lokalyta.

Med utvecklingen av Älta vill Wallenstam koppla ihop torget med befintliga bostadsområden och skapa naturliga och inbjudande mötesplatser kring kultur, service och handel. Ett arbete som kommer att fortgå under många år.


Källa: Wallenstam