Lindbäcks fjärde Skellefteå-projekt har påbörjats


2022-09-19

Lindbäcks har fyra byggprojekt, totalt 526 lägenheter, i olika stadier i tillväxtstaden Skellefteå. Dubbelkrut, Frigg, Orkestern och Balder.
– Det är väldigt roligt att vi får vara med i expansionen av Skellefteå och att Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget väljer att bygga med oss på vår hemmamarknad; industriellt i trä med låg klimatpåverkan, säger David Sundström, affärschef på Lindbäcks.

Dubbelkrut i Västra Erikslid är nyligen överlämnat till kunden Samhällsbyggnads-bolaget och för de tre andra som vi bygger åt Skebo har slutskedet påbörjats för centrumnära Frigg. Modulerna är monterade för Orkestern i Sjungande dalen och nu planerar Friggs arbetslag för nästa projekt genom att påbörja gjutning av grunden till Balder på tomtmark precis vid Frigg. Balder är ett mindre bostadsprojekt som ligger intill Frigg och här ska det bli 53 hyresrätter i hus med värmebehandlad träfasad.

Alla hus byggs med volymer med trästomme i vår fabrik på Haraholmen i Piteå och monteras på plats.

– Norra Sverige är på väg in i en kraftig tillväxt där det beräknas bli 100 000 nya invånare inom bara ett par år. Vi vill bidra till att skapa attraktiva samhällen med våra hållbara bostäder i trä. Alla fyra projekt har fina, varierade gestaltningar och kommer att vara fina inslag i Skellefteå, säger David.


Korta fakta Lindbäcks pågående byggprojekt Skellefteå:
Dubbelkrut
Plats: Västra Erikslid
Kund: Samhällsbyggnadsbolaget
Antal lägenheter: 161 hyresrätter

Frigg
Plats: centrala Skellefteå, Nygatan
Kund: Skeb
Antal lägenheter: 114 hyresrätter
Inflyttning: sker i tre etapper 2022; 1/11, 1/12, 15/12

Orkestern
Plats: Sjungande dalen, Klockarhöjden
Kund: Skebo
Antal lägenheter: 114 hyresrätter

Balder
Plats: centrala Skellefteå, Nygatan
Kund: Skebo
Antal lägenheter: 53 hyresrätter


Källa: Lindbäcks