Finja Betong introducerar platta grundelement


2022-09-23

Bild: Finja

Produktnyheterna duggar tätt från Finja Betong och det har blivit dags för en av årets absoluta höjdpunkter, nämligen en helt ny version av det klassiska L-formade kantelementet. Den innovativa produkten benämns L-element Flex och utgörs av två delar, bestående av rygg respektive botten, som levereras i platta paket och monteras på motsvarande tid som dess föregångare.

Elementets smarta konstruktion ger upphov till en rad fördelar, däribland färre transporter med minskade utsläpp och fraktkostnader som följd samt en enklare hantering, vilket sammantaget är betydande ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt och ergonomiskt perspektiv.

– Vi vet att en stabil grund är avgörande för det slutgiltiga resultatet och dess varaktighet. Därför fortsätter vi att utveckla våra grundsystem och lanserar nu ett unikt kantelement med en funktionalitet som marknaden hittills har saknat. Genom att producera och leverera elementet på detta sätt gynnas både miljö och plånbok eftersom det tar mindre lagringsutrymme, säger Magnus Andersson, vice vd på Finja Betong.


L-element Flex – grundsättning på byggets villkor
Det nya grundelementet, som fogas samman med not och spont-funktion, tar nästan hälften så lite plats och skapar därmed rum för ökad samlastning, eller upp till dubbelt så många fler element per transport. Men fördelarna slutar inte där, L-element Flex skapar även mer valfrihet i samband med montering och anläggning samt tillbyggnad av villor, kontor och industribyggnader kan nu i större utsträckning ske utifrån det enskilda objektets förutsättningar.

Önskas till exempel olika höjd på grundelementen, är det möjligt att fritt kombinera ryggar och bottnar utifrån särskilda behov och situationer. Inledningsvis erbjuds 400 mm höjd men inom kort även 300 mm och det planeras också för att kunden själv ska kunna välja kvalitet på cellplast i bottenskivan och därmed skapa den ultimata grunden för ett specifikt projekt.


Källa: Finja Betong