Sweco kammar hem tolv ramavtal inom återbruk och miljö för Akademiska Hus


2022-10-03

Campus Albano och AlbaNova, utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. En del av Akademiska Hus fastighetsbestånd.
Bild: Sweco Sverige AB
Campus Albano och AlbaNova, utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. En del av Akademiska Hus fastighetsbestånd.

Sweco vinner tolv ramavtal för tjänster inom återbruk samt miljö- och klimatsamordning för Akademiska Hus tack vare gedigen kompetens inom omställning från linjärt till cirkulärt byggande. Ramavtalen har en sammanlagd takvolym på 100 miljoner kronor.

Sweco kommer att genomföra återbruks- och miljöinventeringar samt leda arbetet med miljöcertifieringar för ny- och ombyggnationer för Akademiska Hus fastighetsbestånd. Sweco kommer också att bidra med kompetens inom klimatsamordning och kvalificerad materialåtervinning i samband med rivning och ombyggnation.

– Akademiska Hus ska successivt minska klimatbelastningen från hela värdekedjan för att uppvisa klimatneutralitet till 2035. Det är en ambitiös målsättning och för att lyckas med vår klimatomställning behöver vi minska vår nybyggnation, främja ombyggnation och höja tempot i vårt arbete med återbruk. Vi är glada över att kroka arm med Sweco på vår väg mot målet, säger Erik Florman, hållbarhetschef Akademiska Hus.

– Det här är ett tydligt kvitto på Swecos expertkompetens inom återbruk och cirkulära processer för fastigheter. Jag är mycket stolt över att vi tog hem detta och får bidra till ett minskat klimatavtryck, säger Tomas Holmgren, divisionschef Buildings på Sweco.

Swecos återbrukskonsulter, miljöinventerare samt miljö- och klimatsamordnare kommer att involveras. Ramavtalen omfattar fastigheter från Luleå till Lund och gäller i fyra år.


Källa: Sweco Sverige AB