Bravida Norge levererar brandsäkerhet åt en av Norges största fastighetsförvaltare


2022-11-15

Bild: Liza Simonsson

Bravida Norge har tecknat ramavtal med Oslobygg KF, en av de största fastighetsförvaltarna i Norge för underhåll av brandlarmsystem, nödbelysning och styrsystem.

Bravida kommer att leverera brand- och säkerhetstjänster till skolorna i Oslobygg KF:s fastighetsportfölj som består av 650 skolbyggnader fördelade på 177 skolor. Oslobygg KF äger, förvaltar, bygger och utvecklar offentliga byggnader för alla livets faser i Oslo och kommer satsa stort på utveckling av tätorter under de kommande åren.

– Detta är ett viktigt avtal, både för Bravida och även för affärsområdet Fire & Security. Det är glädjande att bedömningen har gjorts på alla utvärderingskriterier som innefattar goda inköpsvillkor, kompetens och kvalitet, uppgiftsförståelse och miljö, kommenterar Frode Ljunggren Andersen, avdelningschef, Fire & Security i Oslo, Bravida Norge.

Avtalet är på fyra år och startade den 1 oktober 2022.


Källa: Bravida