Stigtomta skola vinner Sörmlands arkitekturpris 2021


2022-11-22

Stigtomta skola och förskola.
Bild: Elizabeth Thompson
Stigtomta skola och förskola.

Söndagen den 20 november delade Sveriges Arkitekter Södermanland ut Arkitekturpris 2021 för nybyggnad och inredningsarkitektur till Stigtomta skola, som ritats av Carlstedt Arkitekter.

Sveriges Arkitekter Södermanland motiverade valet av Stigtomta skola och förskola på detta sätt:
Stigtomta skola och förskola är resultatet av en mycket målmedveten och ambitiös satsning på kvalitet i planering, utformning och inredning av lokalerna.

Stor omsorg har till exempel lagts på ljudmiljö och färgsättning. Inredningens dova färger i grönt, grått och blått ger ett lugnt och harmoniskt intryck.

Samarbetet mellan arkitekt, byggherre, utförare och skolans representanter har varit avgörande för det lyckade resultatet: En skola byggd för barns behov där också personalen trivs ger i sin tur många positiva effekter för lokalsamhället. Ett exempel på att god arkitektur spelar roll!

– Vi är otroligt stolta över att få ta emot Sveriges arkitekter Södermanlands pris för god arkitektur, säger Anette Eriksson, affärsansvarig för utbildningsbyggnader på Carlstedt Arkitekter.
– Skolan ligger ”mitt i byn” och har utformats med särskild hänsyn till barn med neuropsykiatriska funktionshinder, sk NPF-diagnos, vilket gjort att vi lagt särskild vikt vid att skapa en god ljudmiljö och lugn färgsättning. Genom att utgå från barn med särskilda behov har miljön i skolan blivit bra för alla barn. I de två ljusgårdarna, byggnadens hjärtan, finns plats både för samling och möjlighet att dra sig undan.

Byggherre är Nyköpings kommun och byggnaden som byggdes av Skanska stod färdig 2019. Ansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter var Molly Wikdahl och ansvarig inredningsarkitekt Elizabeth Thompson. På grund av pandemin delades priset ut först i år. Juryn på Sveriges Arkitekter Södermanland har bestått av Xiomara Smedbäck, Torbjörg Sekse och Roland Nitz. Priset består av en plakett som kommer sättas upp på byggnaden. Prisutdelningen ägde rum på Sörmlands museum, som också ritats av Carlstedt Arkitekter.


Källa: Carlstedt Arkitekter