Årets stadsbyggnadspris i Landskrona går till Lägerplatsen


2022-12-14

Brf Lägerplatsen vinner Landskronas stadsbyggnadspris 2022.
Bild: Oskar Fäldt/Landskrona stad
Brf Lägerplatsen vinner Landskronas stadsbyggnadspris 2022.

Malin Ingemarsdotter Jönsson (Fojab), Kalle Grunning (Fojab), Jan Jakobsson (Jakobsson/Pusterla arkitekter), (Ylva Petersson (Fojab), Peter Syrén (Granitor), Eva Johnsson (Granitor), Johan Svedström (Granitor) och Magnus Skiöld (Granitor).
Bild: Landskrona stad
Malin Ingemarsdotter Jönsson (Fojab), Kalle Grunning (Fojab), Jan Jakobsson (Jakobsson/Pusterla arkitekter), (Ylva Petersson (Fojab), Peter Syrén (Granitor), Eva Johnsson (Granitor), Johan Svedström (Granitor) och Magnus Skiöld (Granitor).

Landskronas stadsbyggnadspris 2022 går till bostadsrättsföreningen Lägerplatsen för omsorg både i detaljer och helhet, såväl exteriört som interiört. Projektutvecklare och entreprenör är Granitor och arkitekt är Jakobsson/Pusterla Arkitekter.

Syftet med stadsbyggnadspriset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på en hög estetisk ambitionsnivå. I år går priset till projektet Lägerplatsen och ett hedersomnämnande går till Fojab för omgestaltningen av Teaterparken.

– Stadsbyggnadspriset i Landskrona är en utmärkelse som för varje år fått mer uppmärksamhet i branschen. Jag ser priset som ett utmärkt sätt att berätta om vad som händer i vår fina stad och ett bevis på att vi hela tiden attraherar nytänkande arkitekter och entreprenörer som skapar intressanta projekt med god och välstuderad arkitektur. Det ska vi vara stolta över, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.


Så här lyder stadsbyggnadsnämndens motivering:
Stadsbyggnadspriset 2022 – Brf Lägerplatsen
Projektutvecklare och entreprenör: Granitor
Arkitekt: Jakobsson/Pusterla Arkitekter

Motivering:
”Stadsbyggnadspriset i Landskrona 2022 tilldelas bostadsrättsföreningen Lägerplatsen som kommunicerar gestaltningsmässig omsorg i både detaljer och helhet såväl exteriört som interiört. I mötet mellan Strandvägens paradvillor, egnahemsvillor, skogen, ängen och havet har ett nytt bostadskvarter adderats. Inspirationen blir tydlig från angränsande bebyggelse vad avser val av tegel, noggrannhet vid balkongutformning, gestaltning av entréer och färgsättning i kvarteret. En god och väl avvägd arkitektur som tar hand om platsen. Att de sociala värdena varit viktiga för arkitekten i projektutvecklingen märks genom att entréer är vända mot innergården med gemensamma sittplatser för möten och stor omtanke om kvartersgården. Särskild uppmärksamhet ska visas till den utmanande och skarpskuret gestaltade gemensamhetsbyggnaden centralt placerad i kvarteret. Här kan sociala möten ske mellan boende och gäster och det blir tydligt att skapandet av en god livsmiljö har satts i första rummet.”


Hedersomnämnande 2022 – Teaterparken
Arkitekt: Fojab

Motivering:
”Teaterparken är en klassiskt utformad park placerad mitt i Landskronas stadskärna. Ombyggnaden utgår från ambitionen att skapa en mer levande park med ett tydligt fokus på klimatinsatser samt behovet att skapa en miljö som upplevs tryggare. Arkitekten har genom att tillföra häckar som ramar in parken och distinkta entréer som kopplar an miljön till omgivande stadsstruktur tydligt placerat parken i sitt sammanhang. Ny belysning skapar en tryggare upplevelse både i och utanför parken. Grönska har valts i syfte att locka pollinerare och ge parken en mer intressant flora och helhetsupplevelse. Tidigare dagvattenproblematik med vattenansamlingar vid häftiga regn har hanterats genom ett tydligt arkitektoniskt grepp, den centralt placerade och nedsänkta gräsmattan som ramas in av granitgradänger. Befintlig lekplats i parkens nordöstra hörn har utökats med ett tydligt tema som bjuder in till varierad lek. Tillsammans med nya möbler som erbjuder rekreation har miljön som helhet redan visat sig locka många fler besökare än tidigare.”


Källa: Landskrona stad