Plant tecknar ramavtal med byggkoncernen Wästbygg Gruppen


2023-01-11

Wästbygg Gruppen har valt att teckna ramavtal med Plant för klimatberäkningar. Avtalet innebär att Plant kommer leverera klimatberäkningar till projekt inom hela koncernen.

Att använda Plants mjukvara i alla projekt och skeden gör resultaten jämförbara. Det skapar bättre förutsättningar och nya möjligheter att få ner klimatpåverkan.

– Vi är mycket glada att kunna teckna ramavtal med Wästbygg Gruppen och att få stötta dem i deras klimatarbete. Plants beräkningar utförs med samma metodik och med hög grad av automation. Därmed blir resultaten jämförbara. När Wästbygg Gruppen nu väljer Plant får de nya möjligheter att dra lärdomar från olika byggprojekt, berättar Pelle Tunell, vd på Plant.

– Med Plant får vi en samarbetspartner att vända oss till. Det skapar goda förutsättningar för vårt fortsatta arbete med att minska vår klimatpåverkan, säger John Nyberg, hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen.

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. Verksamheten bedrivs i Sverige från norr till söder och även i Danmark, Norge och Finland.

– Koncernen har en spännande bred portfölj och projekten skiljer sig åt. Plants mjukvara kan klimatberäkna alla typer av projekt och i alla skeden. Vi är de enda som kan ta tillvara på alla BIM-modeller, utan att kräva någon bearbetning från arkitekt eller konstruktör, säger Pelle Tunell.

– Vi har under många år arbetat systematiskt med att minska vårt klimatavtryck. En viktig parameter i arbetet är kvalitetssäkrade klimatberäkningar, varför vi nu beslutat att ta ett helhetsgrepp om dessa. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbetet med Plant som vi lärde känna under föregående år, berättar John Nyberg, hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen.


Källa: Plant