Riksbyggens nya klimatmål godkända av SBTi


2023-01-16

Karolina Brick, hållbarhetschef och Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.
Bild: Riksbyggen
Karolina Brick, hållbarhetschef och Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Krav på klimatförbättrad betong inom nyproduktion av bostäder, en fordonsflotta som drivs med el och energitjänster som hjälper kunderna att minska sin energianvändning är några av de aktiviteter som ska leda till att Riksbyggen uppnår sina nya klimatmål. Scienced Based Targets initiative, SBTi, har i dagarna godkänt Riksbyggens tre klimatmål.

– Riksbyggen ökar takten i hållbarhetsarbetet och vi är väldigt glada över att Science Based Target initiative godkänt våra klimatmål. Målen är utmanande men vi sätter nu in ett antal konkreta åtgärder för att klara målsättningarna, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

– Hållbarhet är en helhet. Klimatfrågan är akut men hållbarhet är mer än så, det handlar om att balansera FN:s samtliga 17 globala hållbarhetsmål. För att lyckas med klimatfrågan måste vi förstå att klimatet hänger ihop med andra hållbarhetsaspekter som till exempel biologisk mångfald och resursanvändning, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.


Källa: Riksbyggen