Fasadgruppen får uppdrag av VärmdöBostäder att renovera fyra flerfamiljshus


2023-01-20

Bild: Fasadgruppen

Fasadgruppens dotterbolag FRONT har fått i uppdrag av kommunala bostadsbolaget VärmdöBostäder att genomföra en omfattande exteriörrenovering på fyra flerfamiljshus. Arbetet påbörjas under våren och kommer att pågå till juni 2024.

De aktuella husen på Skyttevägen i Gustavsberg byggdes i början på 70-talet och är liksom många äldre fastigheter i behov av energieffektivisering och renovering. FRONTs uppdrag inbegriper fasad, tak, fönster och ventilation, som sammantaget kommer ge en betydande förbättring i energiprestanda. Ordervärdet uppgår till cirka 44 miljoner kronor.

– Vi är glada att ha fått förtroendet från VärmdöBostäder att utföra denna omfattande renovering som kommer skapa både en bättre boendemiljö och betydande energibesparingar, säger Niklas Karlsson, vd för FRONT.

– Vi märker ett fortsatt högt intresse från fastighetsägare att genomföra energieffektiviserande renoveringar. Många vill också utföra flera åtgärder inom samma projekt, till exempel både fasad och fönster, och som ledande helhetsleverantör är Fasadgruppen väl positionerade att ta sig an uppdrag likt dessa” säger Peter Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen NordÖst.


Källa: Fasadgruppen