SGS strandar hyresförhandlingarna för fjärde året i rad


2023-02-10

Fotograf: <span class=\

Fotograf: Foto: Johan Öhman

 
 


Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) har avbrutit förhandlingarna om nya hyror för 2023. Det är nu fjärde året i rad som stiftelsen går till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina hyreskrav.

När förhandlingarna inleddes under hösten 2022 meddelade stiftelsen att den vill höja hyran med 8,70 procent från den 1 januari 2023 för cirka 7 400 lägenheter.

- Det är ett orimligt högt krav som vi inte kan acceptera. Studenterna är en ekonomiskt utsatt grupp som redan idag har svårt att få sin budget att gå ihop. De har inte råd med stora hyresökningar, säger Pontus Blad, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

SGS, som styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet, har nu avbrutit hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen och väljer att låta Hyresmarknadskommittén (HMK) att besluta om 2023 års hyror.

- Det är nu fjärde året i rad som SGS strandar hyresförhandlingarna. Det här visar tydligt att stiftelsen inte vill ta sitt ansvar som förhandlingspart utan systematiskt vänder sig till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina höga hyreskrav. Det är väldigt olyckligt, säger Pontus Blad.

Hyresmarknadskommittén (HMK) är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom sin organisation Sveriges Allmännytta (SA), och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgästföreningen inte kommer överens i lokala hyresförhandlingar. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om parterna inte accepterar förslaget prövas ärendet av HMK och det beslut som kommittén kommer fram till gäller.  

Presskontakter:
Region Västra Sveriges presstjänst: 010-459 24 00
Mejl: kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Källa: Hyresgästföreningen