Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Koordinatsättning skapar förutsättningar för framtidens ledningsanvisning


2022-10-11

Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk genomför koordinatsättning i samband med ledningsanvisning.
Bild: Geomatikk
Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk genomför koordinatsättning i samband med ledningsanvisning.

Utvecklingen inom ledningsanvisning går snabbt. Digitalisering, automatisering och avancerade mätinstrument är drivkrafter till att vi i en nära framtid kan leverera styrningsfiler direkt till grävmaskinen istället för att göra en fysisk utsättning. Men ett stort hinder för utvecklingen är att stora delar av nätinfrastrukturen inte är dokumenterad och inmätt.

Otillräcklig dokumentation om var ledningar ligger beror ofta på bristfällig inmätning när de byggdes. Det gäller framför allt äldre ledningar och berör alla typer av ledningsnät.

Geomatikk hanterar årligen över 200 000 ledningsanvisningar. En stor del av dessa sker på nät där informationen inte är tillförlitlig.

– Att vara fälttekniker är ett detektivarbete och ibland är det svårt att hitta de ledningar som vi ska sätta ut. De kan avvika så mycket som 100 meter från de underlag vi fått från nätägaren, säger Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk.


Ökad risk för grävskador
Att underlaget är fel är oftast inte ett problem vid fysisk utsättning då fältteknikern har många metoder för att identifiera var ledningen ligger. Men om frågeställaren bara får en karta och den felaktigt visar att det inte finns ledningar inom grävområdet ökar risken för grävskador.


Koordinatsättning höjer kvaliteten
Den tekniska utvecklingen av utrustningen i fält gör att fältteknikern kan koordinatsätta ledningen samtidigt som den markeras. Informationen som lämnas till nätägarens dokumentationsavdelning höjer kvaliteten på informationen som nätägaren har om sina nät.

– Tidigare behövde vi först sätta ut ledningen och sedan mäta in dess position. Med nya, tekniskt mer avancerade instrument och våra specialanpassade applikationer får vi ett mer effektivt arbetsflöde när vi kan koordinatsätta ledningen i samband med utsättningen, säger Robert.


Källa: Geomatikk

Tipsa en vän Skriv ut

Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar för såväl privatpersoner som godstransportörer till följd av försenade...

Läs mer
<h1><span style=\

Nytt uppställningssystem säkrar arbetsplatsen ytterligare

Det är Swerocks nya eldrivna betongpumpar som får det senaste fullflexibla uppstä...

Läs mer
3D bild av den nya timmersorteringsanläggningen<div> </div>

NCC moderniserar Kåge Sågverk i Skellefteå

NCC ska på uppdrag av Norra Timber utföra tre delentreprenader för att fö...

Läs mer

MCS funktion "Fordonslager" möjliggör översikt av lagernivå i servicebilar

MCS, leverantör av system för uthyrning, har utvecklat en ny funktion i sin...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer


Trafikverket häver kontrakt med entreprenör

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger...

Läs mer
Visionsbild Kungsgatan österut (bilden är en illustration).

Kungsgatans grund stärks inför framtiden

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan...

Läs mer


Överenskommelse om förbättringar av E18 genom Karlstad

Kollektivkörfält, cirkulationsplats, gång- och cykelpassager och nya avfarter...

Läs mer


Norconsult vinner stort brouppdrag i Vilhelmina

Norconsult har vunnit ett stort uppdrag för Trafikverket värt 10 miljoner kronor avseende...

Läs mer
Spårutbyggnaden, från två till fyra spår, innebär att pendeltågstrafik och fjärrtrafik kan hanteras åtskilt och möjliggör en ökad turtäthet för regionaltåg, fjärrtåg och godståg.

WSP får Trafikverkets förtroende att utforma en av etapperna på Fyra spår Uppsala

Nu påbörjas arbetet med en av etapperna på Ostkustbanans utbyggnad mellan Uppsala...

Läs mer
Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk genomför koordinatsättning i samband med ledningsanvisning.

Koordinatsättning skapar förutsättningar för framtidens ledningsanvisning

Utvecklingen inom ledningsanvisning går snabbt. Digitalisering, automatisering och avancerade...

Läs mer


Mest lästa

imex

Robota Pumpshoppen

Ketherm

swedoor

Leksandsdörren

sordin

Pipefixer

zarges

corroventa

Vibratec

Giha

swiss pearl

etra

stoneco

Acticon

CDVI

piltorps leister

wiktorson

Recoma
Industrinät

asamuelsson

Akustikmiljö 250

WiklundsByggpartner

Organowood

Avspärrat

Ute mark och miljö

Martinsons

Neste MY

Kamic

Leviat

Alron
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se