Västerås nya resecentrum – smidiga flöden och enande landskap


2021-05-10

Resecentrum sett från Sigurdsterrassen på södra sidan om spåren (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Resecentrum sett från Sigurdsterrassen på södra sidan om spåren (bilden är en illustration).

Ankomst till resecentrum från Södra Ringvägen (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Ankomst till resecentrum från Södra Ringvägen (bilden är en illustration).

Ramper och landskap vid Vasaterassen (bilden är en illustration).
Bild: BIG
Ramper och landskap vid Vasaterassen (bilden är en illustration).

Landskap vid Vasaterrassen (bilden är en illustration).
Bild: Kragh&Berglund

Landskap vid Vasaterrassen (bilden är en illustration).Under taket på mitten av bron (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Under taket på mitten av bron (bilden är en illustration).

Flygbild från nordväst (bilden är en illustration).
Bild: BIG
Flygbild från nordväst (bilden är en illustration).

Under taken på plattformarna (bilden är en illustration).
Bild: BIG
Under taken på plattformarna (bilden är en illustration).

Visionsbild över spårområdet under kvällstid (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Visionsbild över spårområdet under kvällstid (bilden är en illustration).

Nu presenteras ett vidareutvecklat förslag på nytt resecentrum i Västerås. Förslaget är uppdelat i två fristående etapper där den första byggs i närtid och den andra om tidigast 15 år. Resecentrum har en förenklad konstruktion med smarta funktioner och ett enande landskap med trygga flöden till nytta för resenärer och invånare.

I det vidareutvecklade förslaget ligger fokus på etapp 1 – Sigurdspassagen, som ligger där dagens stationshus ligger, samt Sigurdsterrassen, Vasaterassen och det nya busstorget. Etapp 2, Kungsängspassagen, byggs i ett senare skede, när resandet har ökat så mycket att behovet finns. Etappindelningen hänger ihop med Trafikverkets planerade ombyggnad av bangården, som också ska ske i två etapper.

Det har varit viktigt att forma resecentrum så att den första etappen framstår som ett färdigt projekt – med kvalitet, innehåll och struktur från start. Tillsammans med ökat fokus på hållbarhet, drift, kostnad och flexibilitet har etappindelningen även gett konsekvenser för takets utformning och storlek.


Ett tryggt flöde för alla
– Västerås nya Resecentrum samlar hela stadens infrastrukturella knutpunkt på ett landskap, under ett tak. En stad- ett landskap – ett tak, ” säger David Zahle arkitekt och partner hos BIG – Bjarke Ingels Group.

För att släppa in ljus och låta luften cirkulera har taket skivats med en sicksacklinje, från ena sidan till den andra. Denna linje fungerar som ett bärande element samtidigt som den ger byggnaden en lägre driftkostnad för ventilation, värme och kyla. Taket svävar över och skyddar resenären, medan golvet är landskapet som kopplar samman, skapar mötesplatser och förbinder resecentret med staden, med busstorget och sen med Kungsängspassagen i etapp 2.

– Västerås resecentrum är utformat med utgångspunkt i flöde. Flöde för kollektivtrafik och för resenären, men också för staden och för besökaren. Baserat på flöde och en ambition att förbinda stadssidan med Mälarporten och Mälaren sträcker sig stadens golv över järnvägen. Vasaparkens gröna stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk upp och över spåren och förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren, säger Kamilla Heskje, arkitekt och projektledare från BIG – Bjarke Ingels Group.


Tillgängliga mötesplatser där alla prioriteras lika
Resecentrum har som mål att alla ska prioriteras lika. Här finns utkiksplatser, kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser, lekfulla kanter för skate, vila i solen, skydd för regnet, wifi-zoner för att arbeta, lunchhäng och sittplatser för att betrakta staden och dess flöden.

­­­– Västerås Nya Resecentrum ska locka människor av olika kön, åldrar och ursprung, och vara anpassade för alla funktionsvariationer. Här ska man känna sig trygg under dygnets alla timmar, när man åker hem sent om kvällen, när man passerar ensam eller när man väntar. Här ska barn kunna leka, här samlas människor, bekanta och främlingar. Miljön stimulerar till möten mellan människor, säger Kamilla Heskje, BIG.

Den totala investeringsvolymen för etapp 1 beräknas nu till en miljard kronor, vilket innebär cirka 30 procents lägre än för samrådsförslaget. Summan fördelas mellan Västerås stad, Region Västmanland, Trafikverket och övriga aktörer. Västerås stad kommer inte att bära hela projektets investering.

– Det vi nu bygger är en normal konstruktion som även förenklar grundläggningen i mark. Kvadratmeterkostnaden för projektet är nu jämförelsebar med andra liknande infrastrukturprojekt, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

­– En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att behålla tankarna kring gestaltningsidéerna från tävlingsförslaget. Projektet har blivit bättre i många avseenden – flöden, orienterbarhet, tillgänglighet och hållbarhet. I samrådet för detaljplanen fick vi in många synpunkter som handlade om lutningarna på terrasserna för gående och cyklister och det har vi lyckats lösa. Jag känner mig extra nöjd med att vi nu har utvecklat landskapet som lyfts över spåren och knyter samman city och Mälaren och fungerar som en enande yta för invånarna, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Resecentrumbyggnaden är en del av detaljplanen för nytt resecentrum. Hela detaljplanen väntas vara färdig till hösten 2021 då den är planerad att gå upp för granskning. När detaljplanen är antagen kan resecentrum börja byggas, preliminärt år 2022.


Fakta: Nya resecentrum:
• Resecentrum blir till nytta för invånarna som kommer att kunna passera spåren och ta sig mellan stadsdelarna året om och dygnet runt via den separerade gång- och cykelpassagen. Markvärme och belysning kommer att finnas för kalla och mörka perioder.

• Terrassernas alla lutningar är utformade enligt standard. Tillgängligheten säkras genom god tillgång till breda hissar och rulltrappor.

• På terrasserna skapas en torgkänsla, med mötesplatser i det grönskande landskapet och naturliga kopplingar till Vasaparken samt Hamnparken på de båda sidorna om resecentrum.

• På insidan kan du röra dig i inomhusmiljö under ett skyddande tak, med plattformsförbindelser ner till tågen. Väderskydd finns enligt Trafikverkets standard för alla resenärer.

• Det nya busstorget kommer att fördubblas mot dagens bussterminal och ha 37 hållplatser för bussar i kollektivtrafik. Den kommersiella busstrafiken flyttas till södra sidan om spåren.

• Trafikverket ansvarar för en tillfällig bro med plattformsförbindelser över spår under byggtiden och tillfälliga resecentrum kommer att finnas på bägge sidor om spåren.


Källa: Västerås stad


Skriv utVisionsbild över Lørens nya flerfamiljshus (bilden är en illustration).
Visionsbild över Lørens nya flerfamiljshus (bilden är en illustration).

Fasadgruppen i avtal med AF Gruppen AS för fasadarbete i flerfamiljshus

Fasadgruppens dotterbolag Mjøndalen Mur & Puss i Norge har tecknat avtal med AF Gruppen AS avseende fasadarbeten i nyproduktion av flerfamiljshus i Løren i Oslo. Projektet ska uppföras på uppdrag av Lørenveien 51...

Läs mer
infobric top

Positiv sysselsättningstrend i byggbranschen


Arbetsgivarna i den svenska byggbranschen är fortsatt hoppfulla inför det tredje kvartalet med en sysselsättningstrend på 16 procent, en stabil siffra jämfört med...

Läs mer

Måleribranschen glad efter tilldelning av korta YH

Hermods startar utbildningen Kalkylator inom måleri till hösten efter tilldelning av Korta YH från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Utbildningen vänder sig till...

Läs mer
Hags 550
Ambitionen att nätverket ska inkludera hela Cramo Sverige inom kort.

Nytt kvinnligt nätverk växer fram

Under våren har ett kvinnligt nätverk börjat växa fram på Cramo i Region Syd. Initiativtagare är regionledningen i Syd som konstaterade att de inte nådde upp...

Läs mer
Susanna Ohlin tillträder tjänsten som divisionschef för Samhällsbyggnad den 30 augusti.

Susanna Ohlin blir ny divisionschef för Samhällsbyggnad på COWI

Susanna Ohlin har utsetts till ny chef för division Samhällsbyggnad på COWI i Sverige. Hon kommer närmast från Rambøll där hon haft rollen som affä...

Läs mer
Lindinvent 550
Svevia ska anlägga en ny bro över Västra Örtens utlopp, väg 752.

Svevia bygger ny bro i Forshaga

På uppdrag av Trafikverket bygger Svevia en ny bro över Västra Örtens utlopp längs väg 752. Förberedande markarbete startar under juni. Projektet med att riva den...

Läs mer
Första spadtaget (från vänster) Marie Åkesdotter, Ordförande i Tyresö Bostäder, Anita Mattsson, Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Löfvenborg, Produktionschef NCC, Maria Frantzén, VD på Tyresö Bostäder.

Första spadtaget för nya hyresrätter i Tyresö

Idag togs första spadtaget som markerar byggstarten för de nya hyresrätterna. Representanter från Tyresö Bostäder, Tyresö Kommun och NCC fanns på plats och...

Läs mer
Woodworks
Visionsbild av Wallenstams kvarter Bersån i Uppsala (bilden är en illustration).

Tornstaden bygger hyresrätter för Wallenstam i Uppsala

På uppdrag av Wallenstam ska Tornstaden uppföra kvarteret Bersån i området Kvarngärdet i Uppsala. Kvarteret kommer att bestå av 98 hyresrätter med kommersiella...

Läs mer
Gunilla Åberg, VD på Next Group.

Svarar upp mot byggbolagens digitaliseringsbehov - Next Group expanderar på Stockholmsmarknaden

Tillväxtbolaget Next Group med det molnbaserade affärssystemet NEXT expanderar på Stockholmsmarknaden och öppnar upp ett nytt kontor. Kontoret blir ett tillskott utöver...

Läs mer
Industrinät
Exteriören till brf Maria Magle (bilden är en illustration).

Kulturhistorisk institution ska omvandlas till bostäder

Från 1800-talslaboratorium till bostäder för 2000-talet – en av Lunds äldsta institutionsbyggnader har respektfullt ritats om av FOJAB. Nu startar försäljningen...

Läs mer
Montering pågår av de färgglada solcellsmodulerna för garaget i Mölnlycke Fabriker.

Färgglad solcellsfasad tar plats i Mölnlycke Fabriker

Nu har Wallenstams garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden börjat växa fram i Mölnlycke Fabriker. Solcellsmodulerna kommer att producera energi för garagets belysning,...

Läs mer
Duravit
115 bostadsrätter nära Sollentuna centrum och Edsvikens badplatser och båtbryggor (bilden är en illustration).

HMB bygger nya bostäder i expansiva Sollentuna

HMB Construction ska bygga 115 miljöcertifierade bostäder i Edsviken i Sollentuna på uppdrag av OBOS Nya Hem, som med Brf Strandvägen förverkligar sitt allra första...

Läs mer
Brf Koltrasten kommer bestå av både bostadsrätter och äganderätter (bilden är en illustration).

OBOS fortsätter utvecklingen av Åkersberga - planerna klara för 140 nya bostäder

Villor, parhus och radhus i olika upplåtelseformer växer upp i Valsjöskogen under de närmaste åren. Flera av OBOS projekt är inom kort redo för...

Läs mer
Teknoware
Strategisk Arkitekturs rekrytering av Kajsa Sundqvist stärker kunderbjudandet med ökad kapacitet och styrka i att skapa byggbara, kvalitativa bostäder.

Strategisk Arkitektur satsar inom bostadssegmentet

Strategisk Arkitektur ser nya möjligheter inom bostad och expanderar därför ett av företagets mindre men växande segment. Rekryteringen av Kajsa Sundqvist är ett viktigt...

Läs mer
Bostads- och kontorsprojektet Kv. Fabriken av MAF Arkitektkontor (bilden är en illustration).

Tengbom förvärvar MAF Arkitektkontor

Tengbom förvärvar MAF Arkitektkontor, ett arkitektkontor med starka rötter i norra Sverige. Förvärvet är för båda parter en strategisk del i att kunna mö...

Läs mer
Bygglet Byggrevolution
Visionsbild över nya Mountbatten House (bilden är en illustration). Bläddra för att se fler bilder på hur fastigheten kommer att se ut i framtiden och hur den ser ut idag!

Grönt ljus för omvandling av ikonisk kontorsbyggnad

C.F. Møller Architects och Lyall Bills & Young Architects planerar för omvandlingen av Mountbatten House, en kontorsbyggnad och ett landmärke från 1970-talet, till en...

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads kommenterar regeringens LAS-förslag: ”Ett historiskt misstag”

Under måndagen presenterade regeringen och samarbetspartierna C och L förslag på förändrad arbetsrätt. Byggnads kritiserar ett förslag som skulle innebära...

Läs mer
Upplands stängsel
Signaler på en vändning för lokalbyggandet.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den...

Läs mer
Henriksborg är en av de kulturbyggnader som renoverats i järnvägsparken.

Väsbyhem ger nytt liv åt järnvägsparkens byggnader

Kulturbyggnaderna i järnvägsparken ska öppnas för allmänheten och bli till glädje för stora och små. Väsbyhem planerar för satsningar i den...

Läs mer
woodsafe


Maxad lärmiljö när FOJAB bygger skola

FOJAB har utvecklat ett nytt koncept för att rita kunskapsmiljöer. Den första grundskolan som byggs helt enligt detta är Mörrums nya skola med spännande arkitektur i...

Läs mer
Det nya torget i Kiruna. Från systemhandlingen av White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter (bilden är en illustration).

Tyréns byggleder nya stadstorget i Kiruna

Kiruna stadskärna är under utveckling. Nu startar bygget av det nya stadstorget som utgör en central del i den nya stadsomvandlingen. Tyréns har fått i uppdrag av Tekniska...

Läs mer
Nordic Guarantee
Visionsbild över Klemskvarteret som ska byggas i Kongsberg (bilden är en illustration).

Peab bygger lägenheter i Kongsberg

Peab har fått i uppdrag att bygga 38 lägenheter i Klemskvarteret i Kongsberg. Beställare är Pilares Eiendom och kontraktssumman uppgår till 120 miljoner norska kronor.

Läs mer
My Becker ser fram emot nya utmaningar på Smidmek samt att bredda sin kompetens ytterligare.

Smidmek fortsätter sin satsning - My Becker ny projektchef

My Becker är ny projektchef på Smidmek. Företaget, som projekterar, levererar och monterar prefabricerade stål- och betongstommar, fortsätter att satsa och förstä...

Läs mer
Alnova
Heba och Åke Sundvall tar spadtag för 146 nya Svanenmärkta hyresrätter i Uppsala.

Startskott för Uppsalas 146 nya Svanenmärkta hyresrätter

Med ett symboliskt spadtag firade Åke Sundvall och Heba bygget av 146 hyresrätter. Planen är att lägenheterna ska byggas med investeringsstöd vilket möjliggör...

Läs mer
Gesäll Roger Seaton Berg.

Roger har siktet på Mästarbrevet

Det var kärlek vid första ögonkastet. Roger var 16 år och gick första året på Bygg- och anläggningsprogrammet, när han fick prö...

Läs mer
Mirka
Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Här är städerna som är bäst på stadsplanering

Pandemin har inneburit en stor omställning och fått många svenskar att omvärdera sina städer. I Samhällsbarometern har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur...

Läs mer
Campus Vasastan kommer att ha en stor ljusgård i entréplan, gemensam skolmatsal och skolbibliotek samt separata våningsplan för respektive skolas lektionssalar.

Nytt klimatsmart gymnasiecampus byggs i Vasastan

AcadeMedia bygger ännu ett gymnasiecampus i Stockholm. Campus Vasastan kommer att ha plats för totalt 1800 elever från skolorna Sjölins Vasastan, Klara Norra och Klara Vä...

Läs mer
Nytec plast
Byggföretagen:

"Fler bostäder med friare hyressättning"

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen ger den föreslagna modellen förutsättningar för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Ökad avtalsfrihet gör att...

Läs mer
Emmalena Andersson, som tilldelats utmärkelsen Årets Byggkvinna.

Årets byggkvinna - En inspiratör för hela branschen

I år var första året som utmärkelsen Årets Byggkvinna delades ut, och titeln gick till Emmalena Andersson i Uddevalla. När vi får en intervju med henne är...

Läs mer
Stokvis
Plåtslagarelever i arbete på PVF Teknikcentrum.

Plåt & Ventbranschen visar vägen med framgångsrik branschskola

PVF Teknikcentrum är en av 9 utvalda skolor som just nu ingår i Skolverkets Branschskoleförsök. Unikt ägarskap och stöd från både fackförbund och...

Läs mer
Oskar Ekström, vd på NEK, Fredrik Eklund, rektor vid Astar i Luleå, Fanny Skott, kundansvarig Professionals Nordoch Elin Rubin, Konsultchef, nöjda med utbildningen, där Josefine Pettersson (till höger) går mot en anställning efter en snabbutbildning.

Astar i samarbete som utbildar framtidens anläggare:

"Finns behov av arbetskraft i minst tio år till framöver”

Det råder byggboom i stort sett hela Norrland, och inom byggbranschen är behovet av mark- och anläggningsarbetare stort. Nu har Professionals Nord, ett rekryteringsbolag, som har...

Läs mer
CL Specialglas
Samtliga involverade har haft en bra dialog och gott samarbete under totalrenoveringen. Fr.v. Joel Skagerstam, Mattias Jansson och Lars Askulv.

Klimatanpassad fastighet när Klövern moderniserar

Fastighetsägaren Klövern har utfört en totalrenovering på en av sina äldre fastigheter i östra Göteborg. Med kreativa lösningar har man skapat moderna och...

Läs mer
The Corner i Malmö får ett vågat utseende (Peab).

Vågat utseende på Smidmeks betongelement

Smidmek blir stomleverantör när Peab bygger kontorshuset The Corner i Malmö. Totalt kommer 7 000 kvadratmeter kontor att uppföras.
– Byggnadens fasad påminner om en...

Läs mer
Nedo Sever, verksamhetsutvecklare på Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling och Rickard Wackt, projektchef på Gärahovs Bygg står vid rampen som kommer leda upp till det 8 våningar högt parkeringshuset.

Här byggs nya porten mot Jönköping “Man ska vilja stanna till här och uppleva miljön”

Det är byggboom i Jönköping. Om några år ska kommunen ha vuxit till 140 000 invånare. Och det märks – i stadens siluett är byggkranarna ett...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se