Avesta kommun

Facebook
Instagram

Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på


2018-06-26

Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.
Bild: TiB
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Systemet är baserat på svensk byggpraxis samt svenska bygg- och myndighetsregler. Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

En av de viktigaste skärpningarna i Miljöbyggnad 3.0 är den utökade uppföljningen av förvaltningsrutiner som ska underlätta arbetet för fastighetsägare vid rapportering av byggnaders miljöstatus. En byggnad får behålla sitt MB3-certifikat så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens status till Sweden Green Building Council vart femte år efter godkänd verifiering. För att underlätta arbetet finns det i Miljöbyggnad 3.0 krav på förvaltningsrutiner för uppföljning, som utgår ifrån fastighetsägarens egenkontroll.

Bas- eller certifieringskurs bör uppdateras för Miljöbyggnad 3.0
Miljöbyggnad 3.0 utgår, likt den föregående versionen, från 16 indikatorer inom energi, innemiljö och material - de faktorer som ofta skapar störst miljöproblem i nya och befintliga byggnader enligt Nationella miljömålet God Bebyggnad Miljö. Alla som gått bas- eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. Här följer några av de viktigaste förändringarna som man bör ha i åtanke.


Nyheter och skärpta kriterier inom Energi

Värmeeffektbehovet – Kriterierna för värmeeffektbehovet har skärpts och kräver bland annat bättre isolering och ­värmeåtervinning i byggnader. Kriterierna är även omformulerade så att byggnadens form inte ska styras alltför mycket.

SolvärmelastDet ställs högre krav på nyproducerade lokaler. Nu krävs bland annat mer genomtänkta solskydds­lösningar för att uppnå ett högre betyg.

Energianvändning – Energianvändning som anpassats efter Boverkets ”Nära-Noll-Energi”-regler, har skärpt kraven för lokalbyggnader. Kraven har skärpts angående redovisning av energi-mätare och placeringen av mätarna, för att underlätta uppföljning i färdiga byggnader.

Andel Förnybar Energi - För att uppnå guldnivå i Andel Förnybar Energi krävs nu egna solceller alternativt solfångare, eller att till exempel överskottsvärmen från en grannbyggnad ska tas tillvara på.


Nyheter Innemiljö 

Kväveoxid - Indikatorn kvävedioxid har utgått och nivån brons är justerad för att bättre stämma överens med Boverkets byggregler alternativt Arbetsmiljöverkets eller Folkhälsoinstitutets regler. Alla indikatorer för Innemiljö har även krav på förvaltnings­rutiner för att underlätta återrapportering och uppfylla lagkravet på egenkontroll.
Ventilation- En indikator som tidigare fokuserade på teknikval har nu reviderats och betygen baseras istället på uppnådd luftkvalitet.

Legionella – Indikatorn legionella är också omformulerad till funktionskrav istället för krav på teknik.

Dagsljus - Är omformulerad men baseras fortfarande på kraven i Boverkets byggregler.


Nyheter Material

Material – Dessa indikatorer har skärpts mest av alla. Loggboken är kvar, men bör nu även innehålla VVS-varor.

Utfasning av farliga ämnen – Fler ämnen ska nu undvikas – det vill säga ämnen i kandidatförteckning som är hormonstörande eller klassade som riskminimeringsämnen. För att uppnå guldnivån ställs även krav på emissioner från byggvaror (utfasning av farliga ämnen omfattar inte VVS-varor).

Stommens och grundens klimatpåverkan (NY) – Är en helt ny indikator som innebär att man ska beräkna klimatpåverkan från byggnadens stomme och grundkonstruktion.

Sanering av farliga ämnen - Gäller för befintliga byggnader och vissa ombyggnationer och har tydligare krav på ämnen som ska inventeras och saneras för olika betyg.

 

 

Uppdatera kursen
Alla som gått baskurs eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. För att göra detta, kontakta Sweden Green Building Councils utbildningsavdelning.





Källa: TiB


Skriv ut



Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus...

Läs mer
Nu ska Brunnsparken rustas upp med målet att skapa ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum.

Mer ljus, sittplatser och planteringar i Brunnsparkens nya form

Nu finns ett övergripande gestaltningsförslag för upprustningen av Brunnsparken. Det...

Läs mer
<span class=\

Jakobsbergs Centrum har den första kombinerade solcells- och geoenergianläggningen

Jakobsbergs Centrum har fått en solcellspark på taket. Centrumet har nu den första...

Läs mer
Castellums regionkontor i Stockholm är Sveriges första kontorsbyggnad som blivit certifierat enligt WELL.

WSP rådgivare i Sveriges första WELL-certifiering

WSP har varit rådgivare när Sveriges första kontorsbyggnad blivit certifierat...

Läs mer


Seminarium om vikten av ett hälsosamt inneklimat

3 juli genomför Plåt & Ventföretagen seminariet ”Var fick du luft...

Läs mer

Miljonprogramshus blir självförsörjande på energi med hjälp av bränsleceller från PowerCell

PowerCell PS-5.

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order av Nilsson Energy på ett brä...

Läs mer


Tre nya aktivitetsparker byggs i Solna på initiativ av Generation Pep

På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre...

Läs mer


Save by Solar tecknar ramavtal för solceller med Vasakronan

Save by Solar har ingått ett ramavtal för solceller med Sveriges största...

Läs mer
<span class=\

Svenska hållbara lösningar för fjärrkyla planeras i Indien

Sweco har fått uppdraget att, tillsammans med Smart City Sweden – in India, ta fram...

Läs mer
Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak.

Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak

Gröna tak ska vara täta, säkra och attraktiva under hela sin livstid. Det vill...

Läs mer


Serneke i samarbete med Göteborg Energi kring Sveriges största solcellspark

Sveriges hittills största solcellspark ska byggas på Sernekes mark vid Säve...

Läs mer
Albin Grind, ansvarig för Eljest, och Josefina Nordmark, vd för Nordmark & Nordmark och en av grundarna till Eljest.

Eljest bygger socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostäder i Luleå

2016 grundade Arkitekterna Nordmark & Nordmark dotterbolaget Eljest. Bolaget är med i...

Läs mer


K2A lanserar elbilspool exklusivt för hyresgäster

Fastighetsbolaget K2A lanserar en egen elbilspool, Bobil, för bolagets hyresgäster. Till...

Läs mer

Diös inviger storskalig solcellsanläggning i Sundsvall


Från och med nu kommer fastigheten Metropol, på Norrmalm i Sundsvall delvis att drivas...

Läs mer

Storförening i Falkenberg minskar energianvändningen med 56 procent

Bostadsrättsföreningen Falkenbergs Hus 6.

Bostadsrättsföreningen Falkenbergs Hus 6, med 301 lägenheter, har inlett ett stort...

Läs mer
Sedumtak på Statoil Fornebue utanför Oslo.

Veg Tech AB förvärvar majoritet i Blomstertak AS

Veg Tech förvärvar 60% av det norska bolaget Blomstertak AS. Bolagen har under flera...

Läs mer
Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO.

Allt fler solceller i allmännyttan

Antalet solceller ökar markant i de allmännyttiga bostadsföretagen. Enligt SABOs...

Läs mer
Målning av graffitikonstnärerna Kid kash & Rymd.

Invigning av öppen graffitivägg i Farsta

I Farsta invigs en öppen vägg som totalt utgör 40 meter att uppföra...

Läs mer
Naturum Oset i &Ouml;rebro. Klimatneutral arkitektur av White Arkitekter.

Ny plan för klimatneutral byggbransch år 2045 överlämnad till regeringen

Under onsdagen 25 april lämnades en ny färdplan för en klimatneutral bygg- och...

Läs mer


Mest lästa

















Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se