Facebook
Instagram

Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på


2018-06-26

Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.
Bild: TiB
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Systemet är baserat på svensk byggpraxis samt svenska bygg- och myndighetsregler. Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

En av de viktigaste skärpningarna i Miljöbyggnad 3.0 är den utökade uppföljningen av förvaltningsrutiner som ska underlätta arbetet för fastighetsägare vid rapportering av byggnaders miljöstatus. En byggnad får behålla sitt MB3-certifikat så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens status till Sweden Green Building Council vart femte år efter godkänd verifiering. För att underlätta arbetet finns det i Miljöbyggnad 3.0 krav på förvaltningsrutiner för uppföljning, som utgår ifrån fastighetsägarens egenkontroll.

Bas- eller certifieringskurs bör uppdateras för Miljöbyggnad 3.0
Miljöbyggnad 3.0 utgår, likt den föregående versionen, från 16 indikatorer inom energi, innemiljö och material - de faktorer som ofta skapar störst miljöproblem i nya och befintliga byggnader enligt Nationella miljömålet God Bebyggnad Miljö. Alla som gått bas- eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. Här följer några av de viktigaste förändringarna som man bör ha i åtanke.


Nyheter och skärpta kriterier inom Energi

Värmeeffektbehovet – Kriterierna för värmeeffektbehovet har skärpts och kräver bland annat bättre isolering och ­värmeåtervinning i byggnader. Kriterierna är även omformulerade så att byggnadens form inte ska styras alltför mycket.

SolvärmelastDet ställs högre krav på nyproducerade lokaler. Nu krävs bland annat mer genomtänkta solskydds­lösningar för att uppnå ett högre betyg.

Energianvändning – Energianvändning som anpassats efter Boverkets ”Nära-Noll-Energi”-regler, har skärpt kraven för lokalbyggnader. Kraven har skärpts angående redovisning av energi-mätare och placeringen av mätarna, för att underlätta uppföljning i färdiga byggnader.

Andel Förnybar Energi - För att uppnå guldnivå i Andel Förnybar Energi krävs nu egna solceller alternativt solfångare, eller att till exempel överskottsvärmen från en grannbyggnad ska tas tillvara på.


Nyheter Innemiljö 

Kväveoxid - Indikatorn kvävedioxid har utgått och nivån brons är justerad för att bättre stämma överens med Boverkets byggregler alternativt Arbetsmiljöverkets eller Folkhälsoinstitutets regler. Alla indikatorer för Innemiljö har även krav på förvaltnings­rutiner för att underlätta återrapportering och uppfylla lagkravet på egenkontroll.
Ventilation- En indikator som tidigare fokuserade på teknikval har nu reviderats och betygen baseras istället på uppnådd luftkvalitet.

Legionella – Indikatorn legionella är också omformulerad till funktionskrav istället för krav på teknik.

Dagsljus - Är omformulerad men baseras fortfarande på kraven i Boverkets byggregler.


Nyheter Material

Material – Dessa indikatorer har skärpts mest av alla. Loggboken är kvar, men bör nu även innehålla VVS-varor.

Utfasning av farliga ämnen – Fler ämnen ska nu undvikas – det vill säga ämnen i kandidatförteckning som är hormonstörande eller klassade som riskminimeringsämnen. För att uppnå guldnivån ställs även krav på emissioner från byggvaror (utfasning av farliga ämnen omfattar inte VVS-varor).

Stommens och grundens klimatpåverkan (NY) – Är en helt ny indikator som innebär att man ska beräkna klimatpåverkan från byggnadens stomme och grundkonstruktion.

Sanering av farliga ämnen - Gäller för befintliga byggnader och vissa ombyggnationer och har tydligare krav på ämnen som ska inventeras och saneras för olika betyg.

 

 

Uppdatera kursen
Alla som gått baskurs eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. För att göra detta, kontakta Sweden Green Building Councils utbildningsavdelning.

Källa: TiB


Skriv ut

LeaseGreen lanserar Klimatchecken:

20 miljoner kronor avsätts för oberoende energianalys av svenska fastigheter

Med Klimatchecken uppmärksammar LeaseGreen den kostnadsbesparing, förbättrade inomhusmiljön och minskade klimatbelastningar som en oberoende och genomgripande energianalys kan...

Läs mer


Zero Sun: Soldriven villa möjlig även där solen lyser med sin frånvaro

Energiprojektet Zero Sun™ i Skellefteå är i full gång. Till våren ska...

Läs mer


Smarta solceller i Kviberg

HSB Göteborg testar nu en ny teknisk lösning där fyra närliggande...

Läs mer
Det första granskade projektet, Uarda 7.

Första egna granskningen i BREEAM-SE klar

Våren 2018 blev Sweden Green Building Council (SGBC) godkända för självstä...

Läs mer


Stadsnätsbolaget uppgraderar 1240 hushåll i Kumla med modern digital infrastruktur

I Kumla kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till 1240 hushåll och under 12 månader...

Läs mer
Leverans av elturbin från Againity till Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Hörby.

Fjärrvärmeanläggning tillverkar grön el

Nu installeras en helt ny elturbin i Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning...

Läs mer


800 000 m3 uppvärmt berg ger skönt klimat åt medarbetarna i Tidningshuset

Fabeges välkända byggnad i Marieberg värms och kyls med toppmodern geoenergilagring...

Läs mer
Ytterbyggs vindkraftverk i Slottsbol.

Nytt vindkraftverk mer än fördubblar Ytterbyggs produktion av grön el

Ytterbygg köper ännu ett vindkraftverk och kan nu producera lika mycket fossilfri energi...

Läs mer


Ny lösning för säker strömförsörjning i kritiska utrymmen ökar patientsäkerheten på svenska sjukhus

Nu lanserar Schneider Electric en ny lösning för operationssalar som ökar...

Läs mer
Eitech installerar Kulturkvarteret - en ny mötesplats för alla i Örebro. Kulturkvarteret blir en byggnad på 14 000 kvadratmeter fördelat på sex våningar. I huset kommer verksamhet att bedrivas av stadsbiblioteket och en kulturskola med inriktning mot konst, musik och dans. I huset finns även flera scener för kulturutövande.

Eitech installerar återigen i stort samverkansprojekt i Örebro

Eitech har vunnit uppdraget att i samverkan med NCC Sverige AB ansvara för alla...

Läs mer
Södersjukhuset vinnare av Årets miljöbyggnad, ritad av LINK arkitektur.

Årets miljöbyggnad 2018 ritad av LINK arkitektur

En ny vårdbyggnad på Södersjukhuset är Årets Miljöbyggnad...

Läs mer
Christina Lindbäck NCC:s hållbarhetschef.

Övergång till förnyelsebara bränslen bidrog till 35 procent lägre koldioxidutsläpp i NCC

NCC har minskat sina koldioxidutsläpp med 35 procent på två och ett halvt år...

Läs mer
Öresundskraft levererar sin största solcellsanläggning hittills, i Ängelholm.

Sänkta boendekostnader med största solcellsanläggningen hittills

Boende i bostadsrättsföreningen Ängelholmshus Nr. 7 kan se fram emot sänkta...

Läs mer
Diös fastighet på Frösö Strand, Östersund.

Diös satsar på smart energieffektivisering tillsammans med Jämtkraft och Power2U

I början av våren 2019 kommer Diös att installera effektiviseringsverktyg i nå...

Läs mer
\

Ljus övervinner mörker – konstinstallation lyser upp tunneln vid Nacka station

Tunneln under Nacka station är inte någon trevlig plats, och under de närmaste...

Läs mer
ElectriCITY är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i samarbete med företag, forskare och Stockholm Stad.

Nollzon är ett stort steg för att skapa ett utsläppsfritt Hammarby Sjöstad

Den 27 september, på bostadsrättsföreningarnas årliga möte, startades...

Läs mer
3D-skiss på solcellsanläggningen på Clarion Hotel Sign.

Idag påbörjas arbetet av Stockholms största hotell-solcellsanläggning

Nästa steg för Clarion Hotel Sign och dess miljö- och hållbarhetsarbete ä...

Läs mer


Diös fortsätter satsa på solceller – ny anläggning på Stationshuset i centrala Åre

Under våren invidge Diös sin första solcellsanläggning på fö...

Läs mer
Johan Höglund VVS Kraft, Sven Stenbäck SRF och Ola Klockarås VVS Kraft.

Instalco får uppdrag hos SVT

Instalcos bolag VVS Kraft har fått i uppdrag att bygga om det centrala kylsystemet vid...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se