Facebook
Instagram

Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på


2018-06-26

Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.
Bild: TiB
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Systemet är baserat på svensk byggpraxis samt svenska bygg- och myndighetsregler. Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

En av de viktigaste skärpningarna i Miljöbyggnad 3.0 är den utökade uppföljningen av förvaltningsrutiner som ska underlätta arbetet för fastighetsägare vid rapportering av byggnaders miljöstatus. En byggnad får behålla sitt MB3-certifikat så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens status till Sweden Green Building Council vart femte år efter godkänd verifiering. För att underlätta arbetet finns det i Miljöbyggnad 3.0 krav på förvaltningsrutiner för uppföljning, som utgår ifrån fastighetsägarens egenkontroll.

Bas- eller certifieringskurs bör uppdateras för Miljöbyggnad 3.0
Miljöbyggnad 3.0 utgår, likt den föregående versionen, från 16 indikatorer inom energi, innemiljö och material - de faktorer som ofta skapar störst miljöproblem i nya och befintliga byggnader enligt Nationella miljömålet God Bebyggnad Miljö. Alla som gått bas- eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. Här följer några av de viktigaste förändringarna som man bör ha i åtanke.


Nyheter och skärpta kriterier inom Energi

Värmeeffektbehovet – Kriterierna för värmeeffektbehovet har skärpts och kräver bland annat bättre isolering och ­värmeåtervinning i byggnader. Kriterierna är även omformulerade så att byggnadens form inte ska styras alltför mycket.

SolvärmelastDet ställs högre krav på nyproducerade lokaler. Nu krävs bland annat mer genomtänkta solskydds­lösningar för att uppnå ett högre betyg.

Energianvändning – Energianvändning som anpassats efter Boverkets ”Nära-Noll-Energi”-regler, har skärpt kraven för lokalbyggnader. Kraven har skärpts angående redovisning av energi-mätare och placeringen av mätarna, för att underlätta uppföljning i färdiga byggnader.

Andel Förnybar Energi - För att uppnå guldnivå i Andel Förnybar Energi krävs nu egna solceller alternativt solfångare, eller att till exempel överskottsvärmen från en grannbyggnad ska tas tillvara på.


Nyheter Innemiljö 

Kväveoxid - Indikatorn kvävedioxid har utgått och nivån brons är justerad för att bättre stämma överens med Boverkets byggregler alternativt Arbetsmiljöverkets eller Folkhälsoinstitutets regler. Alla indikatorer för Innemiljö har även krav på förvaltnings­rutiner för att underlätta återrapportering och uppfylla lagkravet på egenkontroll.
Ventilation- En indikator som tidigare fokuserade på teknikval har nu reviderats och betygen baseras istället på uppnådd luftkvalitet.

Legionella – Indikatorn legionella är också omformulerad till funktionskrav istället för krav på teknik.

Dagsljus - Är omformulerad men baseras fortfarande på kraven i Boverkets byggregler.


Nyheter Material

Material – Dessa indikatorer har skärpts mest av alla. Loggboken är kvar, men bör nu även innehålla VVS-varor.

Utfasning av farliga ämnen – Fler ämnen ska nu undvikas – det vill säga ämnen i kandidatförteckning som är hormonstörande eller klassade som riskminimeringsämnen. För att uppnå guldnivån ställs även krav på emissioner från byggvaror (utfasning av farliga ämnen omfattar inte VVS-varor).

Stommens och grundens klimatpåverkan (NY) – Är en helt ny indikator som innebär att man ska beräkna klimatpåverkan från byggnadens stomme och grundkonstruktion.

Sanering av farliga ämnen - Gäller för befintliga byggnader och vissa ombyggnationer och har tydligare krav på ämnen som ska inventeras och saneras för olika betyg.

 

 

Uppdatera kursen
Alla som gått baskurs eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. För att göra detta, kontakta Sweden Green Building Councils utbildningsavdelning.

Källa: TiB


Skriv utAssemblin ansvarar för ventilationslösningen i det som ska bli Sveriges största passivhus, Tinnerbäckshuset.
Assemblin ansvarar för ventilationslösningen i det som ska bli Sveriges största passivhus, Tinnerbäckshuset.

Assemblin installerar i Sveriges största passivhus

Assemblins ventilationslösning är central när ett nytt sjukhus för psykiatrisk vård i Linköping ska uppfylla kraven för både passivhus och Miljöbyggnad...

Läs mer

Gästrike Vatten ger Alunda och Österbybruk möjlighet att växa


Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag...

Läs mer


Vattenfall möjliggör elbilsladdning på Klöverns fastigheter

Ett av Sveriges största laddnätverk, InCharge från Vattenfall, tar ett jä...

Läs mer


Stora kommunala prisskillnader på vatten

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor....

Läs mer
Per Löveryd, Akademiska Hus.

De förbereder för ett fossilfritt energidistrikt

Som en av två fastighetsägare på Chalmers campus Johanneberg spelar Akademiska Hus...

Läs mer
Arbetet med nytt klimatskal och energieffektiv ventilation i bostadsområdet Nergården i Askim pågår.

Erhåller fondpengar från Naturskyddsföreningen för arbete med energieffektivisering

Stena Fastigheter har tilldelats 500 000 kronor ur Naturskyddsföreningens...

Läs mer
LeaseGreen har gjort en fastighetsanalys i en av CapMans fastigheter i Eskilstuna.

LeaseGreen hjälper CapMan att miljöoptimera sina fastigheter

LeaseGreen har gjort en fastighetsanalys i en av CapMans fastigheter i Eskilstuna. Fastigheten...

Läs mer
Clarion Hotel Sign kommer installera 107 kW solceller och spara 5 ton koldioxid per år.

Clarion Hotel Sign blir nästa Nordic Choice hotell som satsar på solceller

Solceller sprids genom inspiration. Tack vare att andra hotell ur Nordic Choice-koncernen i...

Läs mer

AI ger SISAB smartare drift

Idag är de flesta av SISAB:s 600 skolor och förskolor uppkopplade. Stora mängder...

Läs mer


Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket...

Läs mer
Utvalda hållplatser fick sällskap av nikotinkaninen som försöker sluta röka. Hela 56 procent eller 1 100 fimpar slängdes i askkoppen istället för på marken.

Vädjan från söt kanin gav 56% färre fimpar på marken

I våras genomfördes ett nudgingprojekt för att minska nedskräpning av fimparna...

Läs mer
Det hus som Derome och A-hus uppfört för Skellefteå Krafts realtidsexperiment Zero Sun, gästades under onsdagen av H.M Konungen.

Kungen besökte Zero Sun

Det hus som Derome och A-hus uppfört för Skellefteå Krafts realtidsexperiment Zero...

Läs mer
Gröna tak har många positiva effekter på miljön. Bilden är en illustration.

Riksbyggen får uppdrag att sköta gröna tak i Göteborg

Riksbyggen har vunnit uppdraget att sköta gröna tak åt Lokalförvaltningen,...

Läs mer
Andreas Finnstedt kommer att arbeta med att säkerställa tillväxten för IoT-plattform EcoStruxure i sin nya tjänst som ny chef för affärsområdet EcoBuildings hos Schneider Electrics Sverige.

Schneider Electric välkomnar Andreas Finnstedt som ny affärsområdeschef för EcoBuildings

Andreas Finnstedt tillträder som ny chef för affärsområdet EcoBuildings i...

Läs mer


Marknadens tystaste luftrenare kräver fläktar med extremt låg ljudnivå

Ända sedan starten 1970 har man på företaget ELFI Elektrofilter i Alingsås...

Läs mer
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen och Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten

Försvarsmakten och Installatörsföretagen inleder samarbete kring kompetensförsörjning

För att kunna lyckas med sin framtida personal- och kompetensförsörjning är det...

Läs mer


Nu kan du söka stöd till projekt om energieffektivt byggande och boende!

E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende....

Läs mer
Bild från hösten 2017 när den nya betongen började monteras för första gången i Brf Viva.

Riksbyggens Brf Viva nominerad till Årets Miljöpris

Årets Miljöpris kan komma att delas ut till Riksbyggens Brf Viva i Göteborg. I Brf...

Läs mer

Skanska bygger vattenkraftverk i Norge för 630 miljoner kronor

Skanska ska bygga ett vattenkraftverk i norska Tolga kommun i Hedmark. Kontraktet är värt...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se