Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på


2018-06-26

Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.
Bild: TiB
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Systemet är baserat på svensk byggpraxis samt svenska bygg- och myndighetsregler. Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

En av de viktigaste skärpningarna i Miljöbyggnad 3.0 är den utökade uppföljningen av förvaltningsrutiner som ska underlätta arbetet för fastighetsägare vid rapportering av byggnaders miljöstatus. En byggnad får behålla sitt MB3-certifikat så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens status till Sweden Green Building Council vart femte år efter godkänd verifiering. För att underlätta arbetet finns det i Miljöbyggnad 3.0 krav på förvaltningsrutiner för uppföljning, som utgår ifrån fastighetsägarens egenkontroll.

Bas- eller certifieringskurs bör uppdateras för Miljöbyggnad 3.0
Miljöbyggnad 3.0 utgår, likt den föregående versionen, från 16 indikatorer inom energi, innemiljö och material - de faktorer som ofta skapar störst miljöproblem i nya och befintliga byggnader enligt Nationella miljömålet God Bebyggnad Miljö. Alla som gått bas- eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. Här följer några av de viktigaste förändringarna som man bör ha i åtanke.


Nyheter och skärpta kriterier inom Energi

Värmeeffektbehovet – Kriterierna för värmeeffektbehovet har skärpts och kräver bland annat bättre isolering och ­värmeåtervinning i byggnader. Kriterierna är även omformulerade så att byggnadens form inte ska styras alltför mycket.

SolvärmelastDet ställs högre krav på nyproducerade lokaler. Nu krävs bland annat mer genomtänkta solskydds­lösningar för att uppnå ett högre betyg.

Energianvändning – Energianvändning som anpassats efter Boverkets ”Nära-Noll-Energi”-regler, har skärpt kraven för lokalbyggnader. Kraven har skärpts angående redovisning av energi-mätare och placeringen av mätarna, för att underlätta uppföljning i färdiga byggnader.

Andel Förnybar Energi - För att uppnå guldnivå i Andel Förnybar Energi krävs nu egna solceller alternativt solfångare, eller att till exempel överskottsvärmen från en grannbyggnad ska tas tillvara på.


Nyheter Innemiljö 

Kväveoxid - Indikatorn kvävedioxid har utgått och nivån brons är justerad för att bättre stämma överens med Boverkets byggregler alternativt Arbetsmiljöverkets eller Folkhälsoinstitutets regler. Alla indikatorer för Innemiljö har även krav på förvaltnings­rutiner för att underlätta återrapportering och uppfylla lagkravet på egenkontroll.
Ventilation- En indikator som tidigare fokuserade på teknikval har nu reviderats och betygen baseras istället på uppnådd luftkvalitet.

Legionella – Indikatorn legionella är också omformulerad till funktionskrav istället för krav på teknik.

Dagsljus - Är omformulerad men baseras fortfarande på kraven i Boverkets byggregler.


Nyheter Material

Material – Dessa indikatorer har skärpts mest av alla. Loggboken är kvar, men bör nu även innehålla VVS-varor.

Utfasning av farliga ämnen – Fler ämnen ska nu undvikas – det vill säga ämnen i kandidatförteckning som är hormonstörande eller klassade som riskminimeringsämnen. För att uppnå guldnivån ställs även krav på emissioner från byggvaror (utfasning av farliga ämnen omfattar inte VVS-varor).

Stommens och grundens klimatpåverkan (NY) – Är en helt ny indikator som innebär att man ska beräkna klimatpåverkan från byggnadens stomme och grundkonstruktion.

Sanering av farliga ämnen - Gäller för befintliga byggnader och vissa ombyggnationer och har tydligare krav på ämnen som ska inventeras och saneras för olika betyg.

 

 

Uppdatera kursen
Alla som gått baskurs eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. För att göra detta, kontakta Sweden Green Building Councils utbildningsavdelning.

Källa: TiB


Skriv utOmbyggnad gav miljöcertifiering till 60-tals hyresrätter i Skarpan, Linköping

60-talsområdet Skarpan i Linköping, blev mer miljövänlig efter ombyggnationen.

Genom ombyggnad kan äldre byggnader förnyas så att de blir mer hållbara och klarar dagens miljökrav. Riksbyggen har gjort en varsam om- och tillbyggnad av bostadsområ...

Läs mer
Ny studie visar:

Så förbättras solelen för flerbostadshus

Solelkommissionen var den 13 februari hos Nätkoncessionsutredningen för att lyfta...

Läs mer

SABO och HBV i nytt klimatsamarbete: "Vi har stor köparmakt – det ger oss ett ansvar"

Johan Almesjö, vd HBV, och Anders Nordstrand, vd SABO, nu samarbetspartners inom Allmännyttans klimatinitiativ.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO och inköpsföreningen HBV har inlett...

Läs mer

Nu får Sveriges första lagskyddade kyrka solpaneler

Stuguns nya kyrka.

Stuguns kyrka är byggd 1896 och kommer troligtvis bli den första kulturhistorisk...

Läs mer

Nu startar Klimatdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen...

Läs mer
Vy över kvarteret Neptun.

Sveafastigheter Bostad nomineras till Årets hållbarhetspris

Sveafastigheter Bostad har nominerats till årets hållbarhetspris. Priset delas ut av...

Läs mer
Trädhusstaden - vision om framtidens boende.

Trähusstaden – för att minska avtrycken på naturen

I en SIFO-undersökning från 2016 om hur svenskarna vill bo, svarade cirka 70 ...

Läs mer
Cementgjutning på bygge.

Hållbar cement- och kalkproduktion i fokus för ny centrumbildning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet är...

Läs mer

Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS

Rörläggaren och Bi-Vent installerar i ESS.

Instalcobolagen Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag att utföra...

Läs mer

Rosengård Fastighets AB tecknar avtal med Yalla Trappan

Agneta Larsson CFO Rosengård Fastighets AB, Sevinç Süleyman samordnare Yalla Trappan och Iman Ahmad bosocial samordnare Rosengård Fastighets AB vid undertecknandet av avtalet.

Rosengård Fastighets AB och Yalla Trappan har tecknat avtal gällande städning. Med...

Läs mer
Visualiseringsbild av Norra Djurgårdsstaden.

Visualisering möjliggör effektivare elanvändning

Forskningsprogrammet SmartEnergyCity som under två år genomförts i den nya...

Läs mer

Rejlers får förtroende som totalentreprenör i byggpartnering-projekt

Rejlers Energiprojekt var tidigt ute med att erbjuda energipartnering till sina kunder....

Läs mer
Assemblin ansvarar för installationer inom värme och sanitet vid ombyggnaden av medicinkliniken vid Falu Lasarett.

Assemblin installerar i stort partneringprojekt vid Falu Lasarett

Assemblin utför installationer av system för avlopp, vatten, värme, kyla och...

Läs mer

Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm

Peter Westman, Instalco och Tobias Eriksson, Aircano.

Instalco stärker sin verksamhet inom ventilationsområdet genom förvärv av...

Läs mer
lllustration interiör Skellefteå Kulturhus.

Skellefteå Kraft utvecklar nytt energikoncept

Skellefteå Kraft skapar nu ett nytt energikoncept för fastighetsägare som baseras...

Läs mer

De lanserar världens första dynamiska fönster som helt drivs av solenergi


ChromoGenics lanserar ConverLight AW, ett självförsörjande och självreglerande...

Läs mer

Ta kontroll över energin
med ny smart app


I HSB Living Lab pågår flera spännande projekt som studerar energiförbrukning...

Läs mer

Logicenters ska få fler att klimateffektivisera

Ett nyligen avslutat pilotprojekt tillika samarbete mellan ÅF och Logicenters har visat att det inte bara är miljön som tjänar på att branschen klimateffektiviserar.

Tillsammans med ÅF har Logicenters inlett en satsning för att hjälpa kunder och...

Läs mer

PostNord investerar i solceller

Thomas Persson och Jim Hansson PostNord TPL.

En av Helsingborgs största byggnader, PostNords terminal för tredjepartslogistik på...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se