Nya bostäder mellan LTH och Ideon


2020-06-24

Illustration av flygvy från Ole Römers väg.
Bild: Akademiska Hus AB och Arkitema Architects
Illustration av flygvy från Ole Römers väg.

Två nya bostadskvarter med ett diagonalt stråk som kopplar universitetet till verksamheterna på Ideon. Ca 23 000 m2 BTA ger bostäder till 650 studenter och forskare. Byggnadsnämnden beslutade idag att skicka ut detaljplanen på samråd.
– Det är alltid glädjande med fler bostäder. Här föreslår vi dessutom flera olika boendeformer vilket vi tror tilltalar studenterna, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet är vid gränsen mellan Lunds Tekniska Högskolas bebyggelse (LTH) och Ideons verksamhetsområde men kopplar även till Forskarparken, de befintliga studentbostäderna på Sparta och den planerade byggnaden av Blekingska Nation i norr.

Detaljplanen innebär att befintlig markparkering och rivningsklara studentbostäder ersätts med två bostadskvarter. Husen som varierar i höjd, från tre till nio våningar, kommer kunna erbjuda bostäder i olika former och storlekar till cirka 650 studenter och forskare. Kvarterens innergårdar planeras bli gröna lugna oaser för de boende.

Mellan de två kvarteren planeras ett diagonalt stråk med generös plats för gång- och cykeltrafik men också enkelriktad biltrafik. I kontrast till de lugna innergårdarna är ambitionen att skapa aktivitet längs stråket. Studielokaler och till exempel butiker och restauranger planeras i bottenvåningarna för att bidra med mer liv och rörelse. Stråket kommer även att ha soltrappor och andra mötesplatser för studiepauser och annat umgänge.

– Den diagonala passagen förenar LTH och universitetet med verksamheterna på Ideon och Medicon Village vilket är viktigt för stadsutvecklingen i området, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.

Värdet av en sådan koppling påpekas också i kommunens övergripande planprogram för området.

Stråket binder även i förlängningen ihop den nya spårvagnshållplatsen vid Kårhuset i väst med gång- och cykelstråk längs Scheelevägen i öst.

Samrådsperioden, då allmänheten har möjlighet att tycka till och bidra med sina synpunkter, börjar efter sommaren.Källa: Lunds kommun


Skriv utVisionsbild, projektet Milstena (bilden är en illustration).
Visionsbild, projektet Milstena (bilden är en illustration).

Slutsålt i Aros Bostads projekt i Uppsala och produktionsstart av 69 nya radhus i Täby

Aros Bostadsutveckling AB fortsätter med hög aktivitet inför sommaren. I Uppsala har den sista av 161 lägenheter i bostadsprojektet K57 i stadsdelen Rosendal sålts. I Tä...

Läs mer
Steni
Visionsbild över Borstahusen.

SHH erhåller en markanvisning i Borstahusen, Landskrona

SHH har tecknat avtal med Landskrona stad om markanvisning avseende byggrätter för 53...

Läs mer

Skanska bygger ny skola i Lund för cirka 630 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Lunds kommun, Lundafastigheter, om att bygga nya Hedda...

Läs mer
Kallebäcks Terrassers kontorsbyggnad kommer att ligga i direkt anslutning till E6:an och riksväg 40, med närhet till både Landvetter flygplats och Centralstationen.

254 meter skimrande fasad

I Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborg större stadsutvecklingsområden, vä...

Läs mer
Visionsbild över Norrberget i Vaxholm (bilden är en illustration).

Klart för Besqab att bygga 240 bostäder i Vaxholm

Detaljplanen för Norrberget i Vaxholm har idag vunnit laga kraft efter att Mark- och miljö...

Läs mer

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostadsfastigheter i centrala Malmö och...

Läs mer
Tomas Georgiadis och Gunilla Öhman.

Gunilla Öhman och Tomas Georgiadis nya styrelseledamöter i Fasadgruppen

Gunilla Öhman är född 1959 och civilekonom från Handelshögskolan i...

Läs mer
Så här kan Vitsippans förskola se ut när ombyggnationen är klar (bilden är en illustration).

Serneke bygger om och till förskola i Karlstad

Serneke har tecknat avtal med Karlstad kommun för en om- och tillbyggnad av Vitsippans fö...

Läs mer
Visionsbild över de nya bostadsrättsradhus som ska byggas i området Jordgubbsfältet i Munka Ljungby.

Radhus med verkstad och växthus i Munka Ljungby

Området Jordgubbsfältet i Munka Ljungby utvecklas med fler bostäder. Nu planeras...

Läs mer
Visionsskiss över Space 5:e Hötorgshuset (bilden är en illustration).

NCC renoverar 5:e Hötorgshuset på Sergels torg

NCC har fått i uppdrag att renovera tre våningar i 5:e Hötorgshuset i centrala...

Läs mer
Bilden är en visionsbild.

Serneke tecknar avtal med Wallfast om att bygga 117 hyresrätter

Serneke och Wallfast har tecknat avtal om att bygga 117 nya hyresrätter på Sö...

Läs mer
Bilden är en visionsbild.

OBOS utvecklar Tahe– bygger radhus, kedjehus, lägenheter och villor

I oktober är det dags för säljstart av det första projektet, Brf Trolleberget,...

Läs mer
Färdigställda småhus på Elinegård.

Ikano Bostad utvecklar en ny stadsdel på Limhamn efter ambitiöst hållbarhetsprogram

Vid kanten av Limhamns Kalkbrott börjar den nya stadsdelen Elinegård att ta form. Cirka...

Läs mer
Ängelholms nya, hälsosamma landmärke kommer byggas längs åpromenaden (bilden är en illustration).

Klubbat för Ängelholms nya landmärke

Hälsohotellet ska bli ett landmärke som markerar en modern inriktning för staden,...

Läs mer

Bostadsbyggandet bromsar in i coronapandemins spår

Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se