Nu börjar arbetet med infrastrukturen på Tomtebo gård


2020-01-09

Etappindelning Tomtebo gård.
Bild: Umeå kommun
Etappindelning Tomtebo gård.

Nu börjar det hända saker på Tomtebo gård. För att förbereda området för kommande bebyggelse ska delar av skogen avverkas och nya gator byggas. Utbyggnaden sker sedan etappvis och byggstart för de första husen väntas senare under våren.

– Tomtebo gård är ett stort projekt, den nya detaljplanen ger förutsättningar att bygga cirka 1200 nya bostäder. Vi ska inom kort börja bygga infrastruktur för området och måste därför avverka en del skog, säger Carl Rasmunds, mark- och exploateringsingenjör, Mark och exploatering.

Under tiden som utbyggnaden av den nya infrastrukturen pågår så kommer framkomlighet inom området att försämras. Det ska däremot vara möjligt att ta sig till både kolonilottsområdet nordöst om området och till Nydalasjön under hela byggtiden. Under vissa begränsade tidsperioder kan omdirigering av trafik mot Nydalasjön och/eller kolonilottsområdet bli nödvändig att göra.


Ny väg mot Kyrkstugan
I samband med nybyggnad av infrastruktur för Tomtebo gård planerar Umeå kommun en ny väg för biltrafik fram till Kyrkstugan. Detta för att skapa en tryggare miljö för gående och cyklister som nyttjar området. Anslutning till befintliga stugor kommer att lösas och de befintliga parkeringarna blir kvar och med ny angöring.

Förberedande arbeten för Tomtebo gård utförs i januari-februari och planerad byggstart för bygganden av gator och ledningar är i mars 2020.

Om Tomtebo gård
Detaljplanen för Tomtebo gård vann laga kraft under hösten 2019. Totalt blir det cirka 1200 nya bostäder i form av flerbostadshus i fyra våningar och stadsradhus i tre våningar. Byggnader i fem våningar blir möjligt vid ett torg samt vid den nordöstra infarten. För att tillgodose det nya områdets behov av service är det planlagt för två förskolor samt centrumverksamheter som koncentreras kring torget. Källa: Umeå kommun


Skriv utUtbyggnaden av Barkarbystaden är komplex och involverar många aktörer som bygger för tunnelbana, bostäder, kontor, handel och service. Bilden visar hur Sveatorget kan komma at se ut. Torget kommer ge plats för tunnelbana och bussar, samt även handel, restauranger och annan<br />service. (Bilden är en illustration.)
Utbyggnaden av Barkarbystaden är komplex och involverar många aktörer som bygger för tunnelbana, bostäder, kontor, handel och service. Bilden visar hur Sveatorget kan komma at se ut. Torget kommer ge plats för tunnelbana och bussar, samt även handel, restauranger och annan
service. (Bilden är en illustration.)

Järfälla upphandlar logistiklösning för utbyggnaden av Barkarbystaden

Järfälla kommun upphandlar logistiklösning som ska styra och kontrollera byggtransporterna till det expansiva stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Under åren 2019 –...

Läs mer
Illustration, skiss över den nya bron.

Byggstart för öppningsbar bro över Fyrisån

För att avlasta centrala staden från trafik kommer Uppsala kommun att anlägga en ny...

Läs mer
Illustration över den nya bron som ska gå över Potomac-floden.

Skanska bygger ny bro över Potomac-floden – kontrakt värde nästan 3 miljarder

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean...

Läs mer
Alexander Torin (M), kommunalråd, och Henrik Lander(C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, flyttade bilarna från Hamngatan till Vikenförbindelsen under pressträffen.

Byggnationen igång för Vikenförbindelsen

Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det...

Läs mer
Volvo P8820D ABG asfaltläggare.

Volvos nya P8820D ABG asfaltläggare kombinerar storlek och flexibilitet

Den nya D-seriemodellen från Volvo Construction Equipment har en ny konstruktion och nya...

Läs mer
Illustration över Citygate vid ullevimotet.

Derome och Skanska gör hållbar logistiklösning

En lösning som ger färre transporter och effektivare vardag för hantverkarna kanske...

Läs mer
Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln.

Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln

Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen av Tingstadstunneln,...

Läs mer


Norconsult lyfts som en av Stockholms främsta leverantörer

I veckan kunde Norconsult fira ett förnyat förtroende från Exploateringskontoret...

Läs mer
I Vänershamn lastas modulerna på de första tågvagnarna som ska transportera nya undervisningslokaler till Luleå Universitet.

Modultransporter med tåg minskar Expandias utsläpp

I fortsättningen kommer Expandia att transportera delar av sin modulflotta med tåg....

Läs mer
KONE levererar framtidens hissar, rulltrappor och rullband till Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen.

AI säkrar flödet i Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen

Danmarks nya tunnelbanelinje Metro Cityringen invigdes med pompa och ståt i slutet av...

Läs mer
Trafikplats Vega i Haninge

BIM-modellering sparade in ÄTOR och gav viktiga erfarenheter

Ett av Trafikverkets första stora ritningsfria pilotprojekt, trafikplats Vega i Haninge, stod...

Läs mer

Skanska moderniserar tjeckisk motorväg

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se