Bygglov beviljat för stallarna på stadshusområdet


2021-02-19

Ombyggnad av stallarna. Exteriör från sydost.
Bild: Link Arkitektur AB
Ombyggnad av stallarna. Exteriör från sydost.

De gamla stallbyggnaderna på stadshusområdet kommer att renoveras och få nya användningsområden. Det östra stallet kommer att användas till kontor, verkstad och förråd medan det västra blir ett garage. Stora delar av byggnaderna behöver byggas om och ersättas men planen är att originaldelar tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt.

– Väldigt positivt att man hittat den här lösningen. Byggnaderna kommer att renoveras och komma till användning. Det görs genom att delar återanvänds eller byggs upp som kopior. På så sätt kommer byggnaden med sin form och siluett även fortsättningsvis upplevas som en stallbyggnad och som en del av helheten i det forna regementet K4, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Vilken användning stallarna ska få och hur de ska renoveras har varit en komplicerad fråga. Enligt miljö- och materialinventering har konstaterats att syllen under tiden som byggnaden använts som stall blivit struken med impregneringsmedel som innehåller höga värden av PAH, polycykliska aromatiska kolväten, vilket är ett miljöfarligt material som är cancerframkallande. För att kunna nyttja ena stallet som stadigvarande arbetsplats behövs det bland annat uppföras en helt ny väggstomme.

– Stallarna är kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En kopia kan aldrig ha samma kulturvärde som den ursprungliga byggnaden därför är det av största vikt att originaldelar tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. Ansökan har justerats utifrån de yttranden som inkommit från bland annat museet. Nu har vi en lovansökan och ett förslag som även museet tycker är okej, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Flera olika åtgärder görs så att bevarande av originaldelar och därmed kulturvärden exteriört ökar. Till exempel ska en ny platta gjutas för den östra byggnaden och där kommer granitmurarna demonteras, klyvas och återmonteras så att granitsockelns utseende bevaras. Väggpanelernas riktning, dimension, liggande och stående har dokumenterats och panel monteras lika den ursprungliga. Målsättningen är att projektet återanvänder panelbrädor där det är möjligt.

Renoveringen av stallarna väntas påbörjas innan sommaren.


Källa: Umeå kommun


Skriv utVisionsbild över projektet Götarps hage (bilden är en illustration).
Visionsbild över projektet Götarps hage (bilden är en illustration).

Krook & Tjäder gestaltar nya bostäder i Vaggeryd

Nu står det klart att Krook & Tjäder får rita det nya bostadsområdet i Vaggeryd. Tillsammans med Categi har vi tilldelats markanvisning på området Götarps...

Läs mer
Idrotts- och föreningsnämndens ordförande Magnus Berntsson (KD) och 2:e vice ordförande Bettan Andersson (V) tar ett symboliskt spadtag för att markera byggstarten av Kvibergs Parks nya is- och sporthall.

Första spadtaget för ny is- och sporthall i Kvibergs Park

Göteborg behöver fler nya och moderna idrottsanläggningar. Nu börjar bygget av...

Läs mer
Visionsillustration över <span class=\

C.F. Møller Architects och HENN vann den internationella tävlingen om utformningen av LMU-sjukhuset i Großhadern

C.F. Møller Architects och HENN har vunnit första pris i tävlingen om Ludwig...

Läs mer

Peab bygger ut Skänningeanstalten utanför Mjölby

Anders Bergeling, regionchef Peab.

Peab har fått i uppdrag att bygga nya fängelselokaler i Skänninge, strax utanfö...

Läs mer

Rekordmånga ärenden till byggenheten i Partille kommun

Antalet lov- och anmälningsärenden till byggenheten i Partille kommun har ökat med...

Läs mer
Med en transportlänk blir det lättare att flytta patienter mellan vårdavdelningarna och lasarettets andra delar.

Omfattande ombyggnation av Lycksele lasarett

Om- och nybyggnationen vid Lycksele lasarett är en av den största sedan lasarettet...

Läs mer
I Bonavas två kvarter närmast Edsbergs allé byggs cirka 150 hyresrätter (bilden är en illustration).

Snart klart vilka som bygger de första 300 bostäderna vid Väsjö torg

Nu är det snart helt klart vilka bostadsproducenter som bygger de första kvarteren i...

Läs mer
Mariestads kommun förvärvar ett större område vid E20 i närheten av Mariestads norra infart.

Mariestads kommun i stor markaffär

Exploateringschefen Erik Randén är optimistisk kring förvärvet av 13...

Läs mer
Skissbild över den nya anläggningen med bland annat åtta löpbanor, hoppgropar, kastfält och domartorn.

Nu startar bygget av ny friidrottsanläggning i Björlanda

Göteborg ska få en ny, modern och funktionell friidrottsarena för breddidrott och...

Läs mer


Nya digitala arbetssätt krävs för att öka återbruket i byggsektorn

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder....

Läs mer
The Corner ska byggas mitt i Hyllie Centrum (bilden är en illustration).

Peab Fastighetsutveckling planerar byggstart av kontorshuset The Corner på Hyllie

Nu planeras byggstarten av The Corner, mitt i Hyllie Centrum. Huset är ritat av Wingå...

Läs mer
Komatsu PC24MR-5, en kraftfull och mångsidig minigrävare med senaste EU Steg V-motor.

Komatsu Europe lanserar den nya minigrävaren PC24MR-5

Komatsu presenterar det senaste tillskottet i MR-5 serien, PC24MR-5, en kraftfull och må...

Läs mer
BSK Arkitekter utformar den nya stadsdelen som byggs i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund i Solna (bilden är en illustration).

Klartecken för ny stadsdel i Solna vid T-bana Södra Hagalund

Nu ska en ny stadsdel byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund i...

Läs mer
Ombyggnad av stallarna. Exteriör från sydost.

Bygglov beviljat för stallarna på stadshusområdet

De gamla stallbyggnaderna på stadshusområdet kommer att renoveras och få nya...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se