EU-stöd till projekt för digitaliserad samhällsbyggnadsprocess


2020-01-09

I dag står samhällsbyggnadskontoren i regionen inför stora utmaningar med höga krav på en snabb, hållbar, rättssäker, och kostnadseffektiv planprocess med goda möjligheter till samråd och insyn. För att förbättra förutsättningarna för detta skapades projektet StreamSam, som nu beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden bidrar med 4 607 223 kr till den totala projektbudgeten på 9 364 450 kr. Resterande medel kommer från Kalmar, Nybro och Mönsterås kommuner samt Region Kalmar län.

I projektet StreamSam samlas aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg med fokus på att effektivisera den kommunala bygglovsprocessen, höja kvaliteten på GIS-data (geografisk information) samt att öka möjligheter till insyn och inflytande i planprocesserna.

– Vi ser väldigt positivt på att det nu finns extern finansiering som kan accelerera utvecklingen och vara en möjliggörare av den digitala transformering vi står inför. Till syvende och sist handlar det om kommunens förmåga att vara en attraktiv leverantör av tjänster även i framtiden, säger Simon Vestlund, projektledare.


Projektets delmål är att:

  1. testa och utveckla metoder som effektiviserar insamlingen av geografiska data med drönare
  2. testa och utveckla metoder som automatiserar framtagandet av tredimensionella modeller över terräng och byggnader
  3. utveckla nya e-tjänster för att effektivisera den kommunala bygglovsprocessen
  4. höja kompetensen bland kommuner och privata aktörer.


Några av de förväntade resultaten är:

  • ökad nöjdhet hos företagare i kontakten med bygglovsenheten
  • ökat byggande genom en förenklad digital bygglovsprocess
  • nya möjligheter till innovationsutveckling för företag i länet
  • snabbare och jämställd handläggning av ärenden.

Projektet leds av Kalmar kommun i nära samarbete med Nybro och Mönsterås kommuner och medfinansieras av Region Kalmar län.Källa: Kalmar kommun


Skriv utDetaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer (bilden är en illustration).
Detaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer (bilden är en illustration).

Här utvecklas Västerås – beslut om flera detaljplaner

På torsdagens byggnadsnämnd väntas flera detaljplaner att antas. Planerna möjliggör utveckling med bostäder och verksamheter på Skiljebo, Kristiansborg,...

Läs mer

Skanska tecknar tilläggskontrakt för tillverkningsanläggning USA – värde cirka 430 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med en befintlig kund för att bygga en...

Läs mer

Norrbottens mest digitala byggföretag

Lindbäcks produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå.

Byggföretagen i Norrbotten har utsett Lindbäcks till Norrbottens mest digitala byggfö...

Läs mer

Branschskola flyttar till Göteborg

Nya experter under utbildning.

För ett par år sedan startade Golvbranschen en branschskola för att stärka...

Läs mer


Nu växer Sköndal för ungdomar - med 77 nya hyresrätter

Precis intill Sköndals centrum adderar nu Stena Fastigheter ett nytt bostadshus i fem vå...

Läs mer
Fastighetsutbildningen ger arbetslösa rätt verktyg för att lyckas i rollen som husvärd.

Familjebostäder är med och skapar framtidens fastighetsbransch

Efter förra årets framgångsrika pilotprojekt fortsätter nu Familjebostä...

Läs mer
Västra hamnen, Malmö.

Rekordstort internationellt intresse för svenska lösningar inom smarta städer

Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utlä...

Läs mer
Torbjörn Hagelin, Avtalssekreterare, Byggnads.

Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmä...

Läs mer
Portkvarten blir en första entré för många som kommer till Brunnshög.

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt...

Läs mer

Sh bygg blir först i landet – menssäkrar byggbranschen

Sh bygg blir först i landet – menssäkrar byggbranschen. På bilden: Sara Mentzer, Arnold Bergman och Lars Svensson från Sh bygg, samt Terese Lann-Welin från #menssäkrad.

Sh bygg tar ansvar som första byggföretag och menssäkrar alla byggbodar och...

Läs mer

Nya Veidekkebodar för ökad inkludering

Stephanie Olsson och Linnea Johnson, Veidekke.

– Det är inte en dag för tidigt. Även om det redan funnits möjlighet att...

Läs mer


Stort intresse för att bygga nytt boende för äldre i Värmdö

Värmdö kommun har genomfört en markanvisningstävling för att bygga ett...

Läs mer
En nudge var att placera ut synliga stora gula rapporteringsstationer i direkt anslutning till arbetsmomenten ute på arbetsplatsen, likt första hjälpen stationer.

Nudging skapade säkrare byggarbetsplats – fick 87 procent fler att rapportera

Idag är byggarbetsplatsen en av Sveriges farligaste arbetsplatser. Tillbudsrapportering, det...

Läs mer


Första gjutningen för det nya badhuset i Kristianstad

Under tisdagen gjordes den första gjutningen för det nya badhuset på Nä...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se