EU-stöd till projekt för digitaliserad samhällsbyggnadsprocess


2020-01-09

I dag står samhällsbyggnadskontoren i regionen inför stora utmaningar med höga krav på en snabb, hållbar, rättssäker, och kostnadseffektiv planprocess med goda möjligheter till samråd och insyn. För att förbättra förutsättningarna för detta skapades projektet StreamSam, som nu beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden bidrar med 4 607 223 kr till den totala projektbudgeten på 9 364 450 kr. Resterande medel kommer från Kalmar, Nybro och Mönsterås kommuner samt Region Kalmar län.

I projektet StreamSam samlas aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg med fokus på att effektivisera den kommunala bygglovsprocessen, höja kvaliteten på GIS-data (geografisk information) samt att öka möjligheter till insyn och inflytande i planprocesserna.

– Vi ser väldigt positivt på att det nu finns extern finansiering som kan accelerera utvecklingen och vara en möjliggörare av den digitala transformering vi står inför. Till syvende och sist handlar det om kommunens förmåga att vara en attraktiv leverantör av tjänster även i framtiden, säger Simon Vestlund, projektledare.


Projektets delmål är att:

  1. testa och utveckla metoder som effektiviserar insamlingen av geografiska data med drönare
  2. testa och utveckla metoder som automatiserar framtagandet av tredimensionella modeller över terräng och byggnader
  3. utveckla nya e-tjänster för att effektivisera den kommunala bygglovsprocessen
  4. höja kompetensen bland kommuner och privata aktörer.


Några av de förväntade resultaten är:

  • ökad nöjdhet hos företagare i kontakten med bygglovsenheten
  • ökat byggande genom en förenklad digital bygglovsprocess
  • nya möjligheter till innovationsutveckling för företag i länet
  • snabbare och jämställd handläggning av ärenden.

Projektet leds av Kalmar kommun i nära samarbete med Nybro och Mönsterås kommuner och medfinansieras av Region Kalmar län.



Källa: Kalmar kommun


Skriv ut





SKB fortsätter stötta Läxhjälpen i Husby

Stockholms Kooperativa Bostadsförening förlänger sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen, så att fler åttor och nior på Husbygårdsskolan ska få...

Läs mer


Deras samarbete ska skapa Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt

I stadsdelen Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan...

Läs mer


Landmärke blir bostadshus

Malmö kan få fler iögonfallande bostadshus med karaktäristiska former, men med...

Läs mer
Den första årskullen elever vid Yrkesgymnasiet Borås trivs i de nyinredda och ändamålsenliga lokalerna på Getängsvägen.

Unik möjlighet för Yrkesgymnasiet Borås att växa från grunden

Yrkesgymnasiet Borås har bildligt och bokstavligt talat byggts upp från grunden. Nya...

Läs mer
Visionsbild över kvarteret Godisfabriken (bilden är en illustration).

Byggstart för Gavlegårdarnas hållbara hus i Godisfabriken

Nu går startskottet för Gavlegårdarnas bygge av de två hus med träfasad...

Läs mer
Byggarbetet sett från ovan.

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna och nu gå man över till nästa...

Läs mer
Visualisering av Kulturhuset Bergsjön. Planerad byggstart 2020.

Kulturhuset Bergsjön får kollektivt skapad konstgestaltning

Konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en konstgestaltning för det nya...

Läs mer
Visionsbild över det framtida högteknologiska Centralsjukhuset i Karlstad (vilden är en visionsbild).

Region Värmland rekordsatsar på högteknologiskt sjukhus

I onsdags beslutade Region Värmland om sin största investering någonsin, en...

Läs mer
<span><span><span><span>Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd.</span></span></span></span>

Tre eldsjälar delar på Sveriges största byggpris

Under torsdagskvällen delades Sveriges största byggpris ut - Sigge Thernwalls pris. Tre...

Läs mer

Viktigt regeringsbesked för att öka den sunda konkurrensen i byggbranschen

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Regeringen meddelade under torsdagen att de förstärker och permanentar det...

Läs mer
Visionsbild Oceanhamnen (bilden är en illustration).

Stort tekniksprång när den digitala staden blir verklighet på H22 i Helsingborg

Midroc deltar som partner på H22, Helsingborg stads satsning på hållbar...

Läs mer


Gamla gasverkstomten renas med ny ovanlig metod

Gasverkstomten i det som ska bli nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping tillhör en av...

Läs mer
Skiss över byggnaden på östra piren i Karlshamn. Byggnaden kommer att erbjuda 10 000 kvadratmeter yta och rymma både arbetsplatser, biografsalong, konserthall och restaurang. Arkitekt är Anders Törnqvist.

Kommunstyrelsen vill granska Emigranten 1

Kommunstyrelsen beslutade under dagens sammanträde att ge kommundirektören i uppdrag att...

Läs mer
Det offentliga byggandet- NAVET Analytics konsultpanel ser ljuset i en svagare byggkonjunktur.

Det offentliga byggandet – NAVET Analytics konsultpanel ser ljuset i en svagare byggkonjunktur

Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och...

Läs mer


Mest lästa












Corroventa












Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se