Platsutveckling med fokus på hållbarhet, biologisk mångfald och återbruk i Sätra


2020-10-24

All lekplatsutrustning består av naturmaterial.
Bild: Stockholmshem

All lekplatsutrustning består av naturmaterial.<span><span><span>Nya lekredskap med kork som fallskydd. </span></span></span>
Bild: Stockholmshem
Nya lekredskap med kork som fallskydd.

<span><span><span>På lekplatsen finns en klätterställning formad som ett skepp, med sälar, delfiner och lysande fyrar, allt på vattentemat som de boende valt.</span></span></span>
Bild: Stockholmshem
På lekplatsen finns en klätterställning formad som ett skepp, med sälar, delfiner och lysande fyrar, allt på vattentemat som de boende valt.

Extra sittplatser bjuder in till gemenskap och gör gården mer tillgänglig för alla boende.
Bild: Stockholmshem
Extra sittplatser bjuder in till gemenskap och gör gården mer tillgänglig för alla boende.

Efter renoveringen finns kryddträdgård, bärbuskar och 100 smultronplantor som alla kan äta av.
Bild: Stockholmshem
Efter renoveringen finns kryddträdgård, bärbuskar och 100 smultronplantor som alla kan äta av.

Gården före omvandlingen.
Bild: Stockholmshem
Gården före omvandlingen.

Gården före omvandlingen.
Bild: Stockholmshem
Gården före omvandlingen.

Hyresvärd och hyresgäster i samverkan: Ny lekplats, fler sitt- och grillplatser, mer belysning, kryddträdgård och bärbuskar, fågelholkar och insektshotell. Allt material är hållbart och det mesta är återbrukat. Det är resultatet när Stockholmshems hyresgäster och skolbarnen intill har varit delaktiga i arbetet med att bygga om en gård och lekplats i Sätra.

En mörk, sliten och trist lekplats och gård på Bogsätravägen i Sätra fungerade inte längre som en trygg mötesplats. Stockholmshem bjöd därför in de boende i området för idéer och synpunkter. Barn, ungdomar och äldre har varit delaktiga i vilket tema gården ska ha, vad som ska finnas där och hur den ska se ut. De valde ett vattentema som knyter an till områdets historia med Sätra varv och närheten till Mälaren. För att skapa en trygg plats har hyresgästerna bestämt var de vill ha extra belysning och hur vi kan göra området mer trafiksäkert.

– Det känns otroligt bra att boende på Bogsätravägen nu har fått en trygg plats där grannar kan umgås och barn kan leka. Det här projektet är ett exempel på hur vi jobbar med både social hållbarhet och biologisk mångfald. Det här är ett viktigt framtida arbetssätt för att vi ska skapa ett hållbart samhälle, säger Björn Ljung (L), styresleordförande i Stockholmshem.

Projektet visar också att det går att ha ett hållbarhets- och återbruksfokus när man jobbar med modernisering och upprustning.
– Allt material är hållbart, och så mycket som möjligt är återbrukat. Det är viktigt att vi tänker igenom hur vi kan tillvarata naturresurser som redan finns och återanvända dem i stället för att köpa nytt. Det har också inspirerat oss till att starta en återbruksgrupp som ska ta tillvara naturmaterial och annat som kan återanvändas och flytta det mellan olika projekt som Stockholmshem genomför, säger Rana Kasto, projektledare. 

Stockholmshem har också engagerat lärare och barn på Sätraskolan som ligger intill.
– Barn i klass 4 och 6 har byggt 37 jättefina fågelholkar i träslöjden. Under hösten och våren besöker de holkarna för att se om några små hyresgäster har flyttat in. Att integrera arbetet med biologisk mångfald och samarbetet med skolan hoppas vi leder till ökad respekt och förståelse för både natur och att bevara det som vi har byggt upp tillsammans, säger Rana.

Nu pågår en namntävling bland de boende. Flera förslag namn har kommit in, här är ett:
”Mitt förslag är att döpa den nya parken till Agapeparken vilket betyder kärlek på grekiska. Om man går in mer på djupet så betyder det att älska människor oförbehållsamt! Tack så mycket för allt ni har gjort med gården den är jättevacker har bott här i snart 20 år så är så oerhört tacksam för gården.” Peniel D.


Det här har hänt:  

 • Nya lekredskap med kork som fallskydd.
 • På lekplatsen finns en klätterställning formad som ett skepp, med sälar, delfiner och lysande fyrar, allt på vattentemat som de boende valt.
 • Tryggheten ökar genom mer belysning, att gården öppnas upp, gamla träd beskärs och skrymmande buskar byts ut till lägre. 
 • All lekplatsutrustning består av naturmaterial.
 • Gården har blivit mer tillgänglig för alla.
 • Grönytefaktorn ökar på gården genom fler träd och buskar. Här finns kryddträdgård, bärbuskar och 100 smultronplantor som alla kan äta av.
 • Biologisk mångfald – Planteringarna har pollinerarvänliga växter, den gamla sandlådesanden återanvänds i en sandbädd som blir boplats åt vildbin och insekter, ved och stubbar bevaras och blir insektshotell. 37 fågelholkar (gjorda av elever på Sätraskolan) har satts upp och sälg har planterats för bina som bor i Stockholmshems kupor på gården bredvid.
 • Återbruk – natursten återanvänds i planteringar, den gamla sanden (ändlig resurs) återanvänds på gårdar runt omkring, möbler sparas och renoveras med organowood.
 • Belysning – mer och ny belysning ger ökad trygghet, ny flaggstång agerar julgran med belysning under vinterhalvåret.
 • Ytor för samvaro – flera olika rum har skapats med extra sittplatser och grillytor som bjuder in till gemenskap och gör gården mer tillgänglig för alla boende.
 • Odling – hyresgästerna har fått flera pallkragar för odling.
 • Lärande – skyltar sätts upp för att förklara biologisk mångfald, växtval och vilka arter det kommer att gynna.
 • Säkerhet – Hyresgästerna ville ha fartgupp och staket kring gården, och det fick de.


Källa: Stockholmshem

Skriv utBranschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction &Ouml;rebro.
Branschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.

Stor byggaktör tar plats i Örebro

HMB Construction, ett av Sveriges stora byggföretag, etablerar sig nu i Örebro – en stad som vuxit starkt de senaste åren och väntas fortsätta växa.

Läs mer
Thomas Ekelind från ROCKWOOL (till vänster) och Mikael Blomquist från MB-Tak (till höger) samarbetar för ökad återvinning.

ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av...

Läs mer
Visionsbild Kolkajen Norra Djurgårdsstaden.

Peab sanerar mark för framtida utveckling i Norra Djurgårdsstaden

Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgå...

Läs mer
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller...

Läs mer


Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet

Ny officiell statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssö...

Läs mer
Jörgen Staflund, tillträdande fabrikschef Cementa Skövde.

Jörgen Staflund blir Cementas nya fabrikschef i Skövde

Med start den 1 januari 2021 tar Jörgen Staflund över som chef på Cementas fabrik i...

Läs mer
Sjövalla FK Trampolin och Pixbo Gymnastikförening kommer bruka den nya idrottsanläggningen. Det finns höga krav på säkerhet och takhöjd – medlemmarna hoppar nästan 10 meter upp i luften (bilden är en illustration).

Mölnlycke fabriker växer – fler möjligheter för idrottsfantaster

Mölnlycke fabriker är ett område i ständig utveckling. Under de senaste å...

Läs mer


Weland Stål förbereder för en säker morgondag

Som ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet gör Weland Stål vardagen...

Läs mer
Visionsillustration för framtida utveckling av området mellan Helsingborg C och Hermes 10 (gamla Tretornfabriken).

Ny utredning visar möjligheter till flera tusen nya bostäder och arbetsplatser vid Helsingborg C

Helsingborgs stad och Wihlborgs har presenterat ett gemensamt förslag om framtida utveckling...

Läs mer
Hebas och &Aring;ke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se