Rekordmånga ärenden till byggenheten i Partille kommun


2021-03-05

Antalet lov- och anmälningsärenden till byggenheten i Partille kommun har ökat med 64 procent det senaste året. Ökningen antas vara en följd av pandemin och restriktionerna som gör att fler är hemma och har tid att ta tag i byggprojekt. Byggenheten bemannar upp för att möta inflödet, men den som söker bygglov i Partille nu, får räkna med längre handläggningstider än vanligt.

Förra året fick byggenheten i Partille kommun in 546 lov- och anmälningsärenden. Motsvarande siffra 2019 var 332 ärenden. Det är den största ökningen av ärenden till byggenheten sedan decennieskiftet och inflödet ser ut att fortsätta i år.

– Vi står dessutom inför byggenhetens högsäsong. Inflödet av nya lov- och anmälningsärenden brukar vara som störst på våren och sommaren och vi räknar med att antalet nya ärenden kommer fortsätta att ligga på en hög nivå även under 2021, säger bygglovschef Tobias Persson.


Klarar lagstadgade handläggningstider
Det har varit ett ganska blandat inflöde av byggärenden. Framförallt handlar det om mindre tillbyggnader och ändringar av befintliga bostadshus. En viss ökning av Attefallshus syns också bland ärendena, som kanske har sitt ursprung i nya behov av hemmakontor eller avskilda gästrum i pandemins spår.

– I år ser vi också en ökad ärendeingång av större byggnationer i takt med att det nya bostadsområdet Gökegård ska byggas ut, säger Tobias Persson.

Det ökande inflödet av ärenden gör att handläggningstiden blir längre.

– Vi håller de lagstadgade handläggningstiderna på tio veckor för lovärenden och fyra veckor för anmälansärenden, men nya kunder får räkna med att handläggningstiden i ett enskilt ärende ligger i den övre tidsspannet för lov respektive anmälan.


Var noga med din ansökan och vinn tid
Handläggningstiderna påverkas både för privata och kommersiella fastighetsägare.

– Vi anstränger oss för att behandla alla kunder rättvist. Viktigast för att få sitt ärende handlagt så fort som möjligt, är att vara ute i god tid och att vara noggrann när man fyller i sin lovansökan eller bygganmälan och se till att den är så komplett som möjligt, säger Tobias Persson och tipsar om byggenhetens checklistor för vanliga åtgärder som folk ofta söker lov eller anmälan för.

Tobias Persson har ökat bemanningen på byggenheten och fler medarbetare är på väg in under våren. Men jobbet som bygglovshandläggare är komplext och styrs av flera lagar. Nya medarbetare behöver tid att sätta sig in i arbetet. Det innebär i sin tur en viss fördröjning innan byggenheten kan möta det ökade behovet med full kraft.

- Med vidtagna åtgärder räknar vi med att klara de lagstadgade handläggningstiderna under sommaren och hoppas att vi kan vara tillbaka i en mer önskvärd nivå i höst.

I dag är det svårt för kunder att följa ärendeprocessen hela vägen fram till beslut.

– När en ansökan kommit in och registrerats av byggenheten, får kunden ett brev med information om ansökan är komplett eller om kunden behöver skicka in fler handlingar innan vi kan påbörja handläggning av ärendet. Därefter återkommer vi med beslut.

Däremellan går naturligtvis att kontakta ansvarig handläggare om man är osäker på ärendets status, men med det ökade inflödet av ärenden så kan det dröja innan handläggaren hinner återkoppla.


Enklare att följa ärende i nytt system
I slutet av 2021 inför byggenheten ett nytt digitalt verksamhetssystem som gör det enklare både för kunder och handläggare att följa och hantera ärenden. Planeringen har pågått sedan 2019 som ett led i att förenkla kommunens myndighetsutövning och förbättra servicen till invånare och näringsliv.

– Vi kunde varken förutse pandemin eller dess konsekvenser med en ökad tillströmning av ärenden till byggenheten då. Att forcera uppstarten av systemet är ingen lösning eftersom risken då istället ökar för oönskade driftstopp och andra systemrelaterade problem.


Källa: Partielle kommun


Skriv utJohannes Larsson granskar containern med stenull som ska återvinnas.
Johannes Larsson granskar containern med stenull som ska återvinnas.

Mer till återvinning och inget till deponi vid bygget av Nya Färjestadsskolan

Stomme i limträ, solpaneler på taket och ambitiösa återvinningsmål. Det är bara några exempel som visar att Nya Färjestadsskolan i Karlstad sätter...

Läs mer
Byggarbetsplats i maj 2020, som visar den kommande tunneln in i Kringlangaraget samt Kanaltorget som ska byggas ovanpå tunneln. Fotot taget från Västra Kanalgatan, där Kringlanhuset syns i bakgrunden.

Utbetalningar till byggjätte pausas efter bristande redovisning: "Läget är allvarligt"

Inom Kanaltorgsprojektet har Södertälje kommun anlitat Peab Anläggning AB som...

Läs mer
Kvarteret Startbanan, nybyggda prissänkta bostäder i Södra Ladugårdsängen (bilden är en illustration).

Unikt samarbete ger trångbodda och nyseparerade familjer förtur till bostad med reducerad hyra

Trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat får förtur på...

Läs mer
Trelleborgs kommun, Balder och Skanska ska gemensamt utveckla knappt en tredjedel av de 5000 bostäder som kommunen planerar för inom det befintliga hamnområdet.

Kommunen inleder samarbete med Balder och Skanska

Under fredagen undertecknade Trelleborgs kommun en avsiktsförklaring med Balder och...

Läs mer
Visionsbild över PlatinumCars i Helsingborg (bilden är en illustration).

NCC bygger bilhall för exklusiva bilar i Helsingborg

NCC ska på uppdrag av PlatinumCars bygga en bilhall för exklusiva bilar i Helsingborg....

Läs mer
Lödde centrum ska omformas till en traditionell stadsmiljö med bostadsbebyggelse i tre till fem våningar med handel och service i kvarterens bottenvåningar. Nya gågator och ett mindre torg föreslås som kopplar samman Centrumvägen i norr med Barsebäck.

En mer levande småstad med nya Lödde centrum

En traditionell stadsmiljö med 200 bostäder, gågator, torg, handel och service...

Läs mer
Jan Lövgren ser fram emot sin nya utmaning i rollen som VD för K-System.

Peab Byggsystem storsatsar – startar eget konstruktionsföretag

Peab Byggsystem storsatsar och expanderar genom att starta ett helt nytt företag –...

Läs mer
Spadtag för Drottninghögs nya förskola 2020.

Fastighetsnämnden tar historiskt mål om klimatneutralt byggande

Under onsdagskvällen tog fastighetsnämnden i Helsingborg beslut om ett nytt må...

Läs mer
Lars Stehn, forskare inom industriellt och hållbart byggande vid LTU som leder projektet.

Nytt projekt undersöker byggsektorns möjligheter med industrialisering

Medan de flesta industrigrenar ständigt förbättrar sin produktivitet och ofta fö...

Läs mer
Peter Kristensson (NCC) och Håvard Jegerstedt (IsoTimber).

IsoTimber och NCC Building Sverige i dialog om ökad prefabriceringsgrad

IsoTimber presenterade nyligen att man tagit steget att montera ytterpanel och fönster i sin...

Läs mer

Peab ska hitta ännu fler hyresrätts- och samhällsfastighetsaffärer

<span><span>John &Ouml;dman ska ansvara för affärsområdena hyresrätter och samhällsfastigheter i Väst.</span></span>

Peab Projektutveckling Väst, som ansvarar för bostads- och fastighetsutveckling i Vä...

Läs mer
Visionsbild över kontorskomplexet Nowy Rynek (bilden är en illustration).

Skanska investerar cirka 640 miljoner kronor i ny polskt kontorskomplex

Skanska investerar 63 miljoner euro, cirka 640 miljoner kronor, i en ny byggnad i Nowy Rynek, ett...

Läs mer
Finalisterna i &Aring;rets byggkvinna 2021. Från vänster: Stephanie Olsson, lagbas, Veidekke - Emilia Carlman, produktionschef, NCC - Emmalena Andersson, byggchef, Plåtslageri1.

De är finalisterna till Årets byggkvinna 2021

Nu är det beslutat vilka som går till final i priset Årets byggkvinna, som delas...

Läs mer


Skanska bygger skolor med multiarena och rehabiliteringscenter i Trondheim

Skanska har tecknat avtal med Trondheims kommun om att bygga Nidarvoll skolor, en multiarena...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se