”Framtidens byggnader måste kunna ge
– inte bara ta”


2022-08-03

House of Choice i Solna är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad.
Bild: White Arkitekter
House of Choice i Solna är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad.

Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.
Bild: Anders Bobert
Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

För att möta nya hållbarhetskrav krävs smarta och effektiva energisystem som anpassas till byggnaden, både funktionellt och estetiskt. En lösning som har en självklar plats på byggnader med höga visuella och klimatmässiga ambitioner är integrerade solceller.
– Ett byggnadsmaterial som har framtiden för sig – potentialen är enorm, säger Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

I takt med att elpriserna har skjutit i höjden och som i ett steg i utvecklingen mot mer hållbara byggnader installeras solel i allt större utsträckning. Under 2021 ökade antalet installerade solcellsanläggningar med 46 procent jämfört med 2020, enligt statistik från Energimyndigheten. En del av marknaden som är på uppgång är byggnadsintegrerad solel som blir en naturlig del av den arkitektoniska gestaltningen.

Rickard Nygren är arkitekt och hållbarhesspecialist på White och arbetar både med traditionella solpaneler och byggnadsintegrerade solceller i flertalet projekt.

– En utmaning för branschen är att förändra idén om vad fasadmaterial är och framför allt vad det gör. Solceller är ett fasadmaterial som inte bara passivt klär in huset eller ger det färg, utan även bidrar aktivt genom att göra el. För att driva utvecklingen framåt måste vi våga ta nya steg, säger Rickard Nygren.


Byggnader som bidrar
Från 1 januari 2022 har Sverige en ny lag om klimatdeklarationer för byggnader som uppförs och kunskapen om solcellers klimatpåverkan är fortfarande i sin linda. Vid tillverkning och installation finns en viss belastning, men i ett längre perspektiv betalar de tillbaka på sitt fotavtryck. Klimatdeklarationer gör det tydligt vilken roll solcellerna spelar och i vilken utsträckning de kan tillföra en positiv klimatnytta.

– Byggnader ska ge någonting tillbaka till platsen de befinner sig på. I det här fallet sker det genom att solcellerna betalar tillbaka i kilowattimmar och bidrar med förnyelsebar energi till systemet i stort, säger Rickard Nygren.

I samband med rekordhöga elpriser har ytterligare ett argument för att producera egen el vuxit fram. Egenproducerad el ger ökad kontroll och gratis el när solcellerna väl är på plats. Fastighetsägare blir mindre känsliga för strömavbrott och de som dessutom kan ladda elfordon utnyttjar dem allra mest kostnadseffektivt.

– Ju fler byggnader som har sina egna solceller, desto mindre sårbara blir vi som samhälle. Är de dessutom integrerade i byggnaden är chanserna större att de kommer in i fler hus än vad de annars hade gjort. Solceller är en självklar byggsten i det hållbara samhället – potentialen är enorm, säger Rickard Nygren.


Funktion möter form
Ett av de mest uppmärksammade projekten med byggnadsintegrerade solceller är House of Choice i Solna. Huset är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad och är klätt med sammanlagt 2 500 kvadratmeter solceller. Med dessa kan byggnaden producera fler kilowattimmar än vad den använder under ett år – ett så kallat plusenergihotell.

På House of Choice finns tre typer av solceller – standardmoduler på taket, integrerade i ljusgårdarnas glastak och integrerade i entréfasaden. Solcellerna på taket ger upphov till gavlarnas sågtandade profil. I glastaken sitter det varierat glest och tätt för att skugga och minska behovet av kylning, men också i mönster för att följa interiörens karaktär. Fasaden har tre paneltyper. En med frostad yta, en med räfflad yta och en med samma kulör som fönsterkarmar och solskydd. De följer övriga fasaders designidé, där släta respektive räfflade ytor varvas. Hur de olika panelerna reflekterar solljuset gör att fasaden upplevs olika beroende på om det är soligt eller molnigt, vilken tid på dygnet det är, om man ser den gående längs gatan eller står rakt framför den.

– På House of Choice är solcellerna inte bara väl integrerade, utan ger ett mervärde till arkitekturen. Det blir bättre med dem helt enkelt. Utan panelerna hade huset varit mindre uttrycksfullt, säger Rickard Nygren, arkitekt

För att optimera en byggnads soleffektivitet behöver det redan vid de första skisserna finnas en tanke om hur solbelysta ytor kan utnyttjas. White har utvecklat digitala metoder som gör det möjligt att i ett tidigt skede få fram illustrationer och siffror som berättar vilken potential en byggnad har för solceller. Generellt sett är det många faktorer att ta hänsyn till i början av en process, men uppskattningarna som verktygen ger påskyndar interaktionen mellan olika medlemmar i arbetsgruppen och underlättar att få in solceller i projekt.


Källa: White Arkitekter

Skriv utDet tilltänkta trähuset står som en infattad ädelsten mitt i kvarteret och blir det sociala navet för kvartersgemenskapen (bilden är en illustration).
Det tilltänkta trähuset står som en infattad ädelsten mitt i kvarteret och blir det sociala navet för kvartersgemenskapen (bilden är en illustration).

FOJAB vinner tävlingen om Masthusens sista kvarter

Efter parallella uppdrag har FOJAB utsetts att gestalta den sista pusselbiten i Masthusen i Malmö, Nordens första BREEAM-certifierade stadsdel. En del av kvarteret är tänkt att...

Läs mer
VOLA


C.F. Møller Architects utvecklar ny hållbar kuststad i Edinburgh

C.F. Møller Architects har i samarbete med Smith Scott Mullan utvecklat en ny hållbar...

Läs mer
Steni

Nu öppnar arkitekttävlingen för nya gestaltningen av Limhamns silor

De gamla silorna längs Övägen i Limhamn ägs sedan 2020 av Trianon och Lernacken...

Läs mer


Tengbom nomineras i WAF
för Bergs slussar

Tengbom har nominerats i den internationella arkitekturtävlingen World Architecture Festival...

Läs mer
House of Choice i Solna är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad.

”Framtidens byggnader måste kunna ge
– inte bara ta”

För att möta nya hållbarhetskrav krävs smarta och effektiva energisystem som...

Läs mer
Sweco Architects går till final i WAF Awards med projektet Växjö station och kommunhus.

En av Sveriges största träbyggnader finalist i WAF Awards

Nyligen tillkännagavs årets finalister i en av världens mest prestigefyllda tä...

Läs mer
Cirkulär urbanisering med hållbart materialval i fokus. Petra Lindeqvist, Nyréns, tillsammans med Britt Berntsson, Exploateringskontoret, Stockholms stad, båda landskapsarkitekter som är nöjda med hur miljön har kunnat användas för många olika aktiviteter.

Årstabergsparken nomineras till Träskyddspriset 2022

När Årstabergsparken i Årstadal utformades var det cirkulära tänkandet...

Läs mer
Skiss på det vinnande förslaget för byggrätt B i Brunnshög.

Hållbarhet i fokus när Liljewall vinner i Brunnshögs största markanvisningstävling

Två kvartersbyggrätter om totalt 22 500 kvm låg i potten när Lunds kommun i...

Läs mer


Träbyggande ska bidra till att göra Amsterdams hamn till Europas cirkulära knutpunkt – “Svenska hamnar borde inspireras”

Amsterdams hamn ska bli Europas viktigaste och cirkulära knutpunkt. Nautiska...

Läs mer
Visionsbild över Media City Odense.

C.F. Møller Architects ger form åt visionen om en ny mediastad i Danmark

TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, SDU, TV 2 Fyn och Media City Odense (MCO) har undertecknat en...

Läs mer


Nu tas nästa steg i Stockholms utveckling – multifunktionella kvarteret BAS Barkarby står klart

På ett gammalt flygfält i Järfälla pågår ett av norra Europas...

Läs mer
Nya partners C.F. Møller Architects: Rune Bjerno Nielsen, Ola Jonsson, Franz Ødum, Thue Borgen Hasløv & Jonas Toft Lehmann Toft.

C.F. Møller Architects utökar partnergruppen

C.F. Møller breddar sin partnergrupp med Ola Jonsson, som idag driver ett nyöppnat...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt

piltorps

Ketherm

Rental Prop
Industrinät
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se