LINK är arkitekten bakom Norges största stadsutvecklingsprojekt


2022-11-25

Kuststaden ska innehålla ett brett spektrum av bebyggelsetypologier med framträdande blågröna strukturer (bilden är en illustration).
Bild: LINK Arkitektur
Kuststaden ska innehålla ett brett spektrum av bebyggelsetypologier med framträdande blågröna strukturer (bilden är en illustration).

Planförslaget om att utveckla kuststaden Lier-Drammen med 940 000 kvm bebyggd yta har nu levererats till Lier kommun. LINK Arkitektur vann uppdraget tillsammans med Multiconsult och WSP i en anbudstävling för fyra år sedan och har sedan dess ansvarat för planarbete, konceptutveckling, arkitektur och landskapsarkitektur.

Planen skapar förutsättningar för att transformera ett industriområde till en levande kuststad med 700 000 kvm bostäder, 200 000 kvm kontor/industri/handel samt 40 000 kvm offentliga byggnader. Totalt kommer staden att rymma 16 000 invånare och lika många arbetsplatser. Det är det största pågående stadsutvecklingsprojektet i Norge med mål om att bli ett föregångsprojekt för hållbar stadsutveckling på internationell nivå. Kuststaden ska bli attraktiv, urban och hållbar – en plats där människor, kust och framtid möts. Översiktsplanen har utförts på uppdrag av EIDOS Eiendomsutvikling.

– Det är fantastiskt att både använda mycket erfarenheter inom urbanism och vidareutvecklas med Lier-Drammen, inte minst i skissmetoden, det parametriska arbetet med att optimera hållbarhetslösningar. För oss är det självklart att våra arkitekter gestaltar och analyserar samtidigt i 3D-modellerna. Det är så vi säkrar intressant gestaltning i kombination med sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsmål, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för urbanism på LINK Arkitektur i Sverige.


De viktigaste stadsutvecklingsgreppen har varit:
Blågröna kvaliteter
Kuststaden ska spegla landskapet. Blågröna strukturer ska vara mycket framträdande och en naturlig del av stadsrummet och utomhusytorna. Blågröna kvaliteter tillvaratas genom bland annat hantering av översvämningar och dagvatten, bevarande av biologisk mångfald och utformning av utomhusmiljöer.

Bebyggelse och stadsrum
Kuststaden ska innehålla ett brett spektrum av urbana former och byggnadstypologier. Mot väst ska det vara högt, tätt och urbant, med hög koncentration av kontor, industri och handel. Mot öst ska det vara lägre bebyggelse, med möjlighet till egen trädgård och direkt tillgång till vatten och naturområden.

Mobilitet
Kuststaden får en robust planerad struktur för mobilitet, där cyklister och fotgängare prioriteras framför bilister. I den s.k. närhetsstaden når alla en busshållplats inom 500 meter.

Drift och teknisk infrastruktur
Drift och teknisk infrastruktur är centralt för att nå projektets ambitiösa hållbarhetsmål. Det handlar om återvinning, återbruk och renovering för att minimera kuststadens utsläpp och koldioxidavtryck.


Även i Sverige har LINK en rad spännande stadsbyggnadsuppdrag inom affärsområdet urbanism. Uppdragen är av varierande skalor och grader av bevarande, men LINKs skissmetod och mindset är densamma i alla uppdrag, där det nära samarbetet och dialogen i tidiga skeden är mycket uppskattat av kunderna. Just nu arbetar LINK exempelvis med transformationen av Spritfabriken i Eslöv, utformningen av ett socialt och inkluderande torg i Hammarkullen i Göteborg och en strukturplan för Herstöheden i den växande kommunen Luleå. De utformar också detaljplanen för en större stadsdel i Stockholmsområdet för Vasakronan och ett Vinnovafinansierat projekt för levande mötesplatser i Upplands-Bro.

Ett hållbart stadsutvecklingsgrepp kan ge mycket större miljömässig effekt än vad val av olika material kan göra i ett senare skede. Därför är ett helhetligt perspektiv kritiskt för att säkra miljömässig hållbarhet som kan ge både ekonomisk tillväxt och social inkludering. LINK har extra fokus på att minska kriminalitet och öka tryggheten i städer genom att arbeta målinriktat med stadens fysiska utformning. Då är val av mobilitet, där människor möts i vardagen, samt miljömässig fastighets- och affärsutveckling en viktig del av helheten.


Källa: LINK Arkitektur

Tipsa en vän Skriv utDet vinnande förslaget från White arkitekter AB. Skissen kommer att ligga till grund för hur Sigtuna kommuns kultur- och aktivitetscenter på Valsta torg ska se ut (bilden är en illustration).
Det vinnande förslaget från White arkitekter AB. Skissen kommer att ligga till grund för hur Sigtuna kommuns kultur- och aktivitetscenter på Valsta torg ska se ut (bilden är en illustration).

Arkitekttävlingen avgjord – så här ser vinnande bidraget ut

Sigtuna kommun ska uppföra ett kultur- och aktivitetscenter på Valsta torg. För att byggnaden ska passa in i miljön men ändå bli något extra, utlystes en...

Läs mer
VOLA

Stort intresse för lera som byggmaterial

Svenska institutet för standarder (SIS) och White Arkitekter vill följa Tysklands exempel...

Läs mer
Steni


Tengbom prisas för god arkitektur i Jönköping

Jönköping växer och den nya stadsdelen Skeppsbron fylls av bostäder, kontor och...

Läs mer
Anna Hoffman och Kajsa Holmström, arkitekter och kontorschefer på Krook & Tjäder Stockholm.

Delat ledarskap på Krook & Tjäder Stockholm

Sedan ett år tillbaka driver arkitekterna Anna Hoffman och Kajsa Holmström Krook &...

Läs mer


White utvecklar harmoniskt och modernt bostadsområde i Östra Ringstorp

White Arkitekter har tillsammans med Asplunds Fastigheter AB och förslaget Lövsala...

Läs mer


Arkitekttävling avgjord för ny gångbro på Sundsvalls centralstation

En elegant svängd gångbro i limträ och glas med böljande plåttak blev...

Läs mer


Ett nytt landskapskoncept i Danmark förbättrar den biologiska mångfalden

C.F. Møller Architects presenterar det nya landskapskonceptet Aarhus Blueline för den...

Läs mer
Brf Lägerplatsen vinner Landskronas stadsbyggnadspris 2022.

Årets stadsbyggnadspris i Landskrona går till Lägerplatsen

Landskronas stadsbyggnadspris 2022 går till bostadsrättsföreningen Lä...

Läs mer


Träbyggnaden Nodi utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk

Next Step Group, Bygg-Göta och White Arkitekter står bakom Göteborgs bästa...

Läs mer
Att skydda kulturarvet är en del i motståndet mot det ryska anfallskriget.

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

När vintern drar in hotas Ukrainas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och monument av...

Läs mer


Byggstart för Kvarteret Kölden

Förra veckan togs första spadtaget för Kvarteret Kölden på...

Läs mer
Visionsbild inifrån ett framtida Nobel Center som ska byggas längs Stadsgårdskajen vid Slussen i Stockholm (bilden är en illustration).

Sweco Architects vinner prestigeuppdrag för Nobel Center

Sweco Architects vinner uppdraget att som svensk genomförandearkitekt till den internationella...

Läs mer


Mest lästa
imex

Robota Pumpshoppen

Ketherm

aircoil

Streambim
Industrinät

asamuelsson

Dimtek

Akustikmiljö 250
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se