Guldborgsund väljer C.F. Møller Arkitekter för att utveckla ett stort hamnområde


2021-05-06

Hamnen i Nykøbing Falster.
Bild: Guldborgsund Kommun
Hamnen i Nykøbing Falster.

Det blir C.F. Møller Arkitekter som tar fram ett förslag till en översiktsplan för att utveckla den nuvarande handelshamnen i Nykøbing Falster till en ny spännande stadsdel med bostäder, hotell, restauranger och massor av aktiviteter för medborgare och besökare. Planen för hamnen ska vara klar i slutet av augusti, varefter fullmäktige och medborgare kommer att diskutera förslaget.

En helt ny hamnmiljö i Nykøbing Falster med plats för strandpromenad, uppehålls- och lekytor samt kulturinstitutioner, hotell, café och bostäder med blandade ägarformer ska nu utvecklas, och C. F. Møller Arkitekter kommer att ansvara för utformningen av översiktsplanen för området.

C.F. Møller Architects är en av Skandinaviens ledande arkitektbyråer och valdes ut bland fem framstående arkitektbyråer av hamnens styrgrupp. I slutet av augusti kommer de att ge sina förslag på hur hamnområdet kan utvecklas under de kommande 10–15 åren med utgångspunkt i Nykøbing Falsters särpräglade karaktär och identitet.

– Drömmen om en aktiv hamn för medborgare och besökare har äntligen tagit ett viktigt steg framåt. Det vi gör nu ska inte bli en kopia av andra hamnstäder, utan något unikt för oss och vår plats. Vi ska utveckla och stärka Nykøbing och hela vårt område till en plats som våra medborgare aktivt kommer att använda. Det är oerhört viktigt att utgångspunkten är ett helhetsgrepp, där hela staden ses som en enhet. I det avseendet är utvecklingen av hamnen inte ett fristående projekt, utan en del av något större. Jag ser fram emot att diskutera allt detta med medborgarna, så att vi tillsammans kan utveckla hamnen till ett attraktivt område, säger borgmästare John Brædder.

Utvecklingen av hamnen ska samspela med Slottsbryggan och stadscentrum och skapa nya aktiviteter, offentliga rum och ett nytt bostadsområde. Fokus ligger inte på att flytta aktiviteter och detaljhandel utan att skapa nya attraktioner med synergier och samspel med andra områden och stöd för den befintliga detaljhandeln i staden.

Och just detta är en av styrkorna hos C.F. Møller, som har lång erfarenhet av stads- och hamnutveckling.

– Det arbetssätt vi föredrar är att se arkitektur, landskap och stadsmiljö som en och samma process. I detta projekt har vi en fantastisk möjlighet att utgå ifrån den medeltida stadens kvaliteter och kombinera dem med det gröna och blå landskapet och därmed skapa något unikt som bara finns i Nykøbing Falster, säger Julian Weyer, arkitekt och delägare på C.F. Møller Architects.

C.F. Møllers plan för området kommer att omfatta hela den befintliga handelshamnen, inklusive 1,4 kilometer av Nykøbings mest centrala hamnkaj mot Guldborg Sund. Planen ska lämnas in i slutet av augusti då den politiska styrgruppen (ekonomiutskottet) och kommunfullmäktige håller sitt första möte, innan hela planen under hösten tas till offentligt samråd. Utifrån återkoppling från medborgare och företag kommer ekonomiutskottet och kommunfullmäktige besluta hur den slutliga översiktsplanen för Nykøbing Falsters hamn ska se ut.

Museum Lolland-Falster hör till de inrättningar som ser mycket fram emot den kommande hamnutvecklingen:
– Vi flyttar ner museet till hamnen och är därför en central aktör i den kommande utvecklingen. Jag är oerhört glad över att ribban för utvecklingen sätts extra högt och att kulturen, som är en stor del av Guldborgsund, får stå i centrum, säger Ulla Schaltz som är chef för Lolland-Falster Museum.

Hela utvecklingsarbetet kommer att pågå under 10–15 år och de 100 miljoner danska kronor som Guldborgsunds kommun redan har avsatt för projektet kommer inte utgöra hela budgeten. Investerare som vill ha en positiv roll i områdets utveckling och ser affärsmöjligheter i den nya stadsdelen är avgörande för att projektet ska kunna bli verklighet.


Popup-miljö i början av juni
Redan i början av juni kommer hamnen att börja förändras. En mysig miljö med möbler att sitta eller klättra på, ljusslingor och ett litet café i området vid hamnkontoret kommer att byggas upp. Museet kommer också att ha en utställning i området och förhoppningsvis kommer en wakeboardbana att byggas upp, under förutsättning att den arrangerande föreningen får de medel och myndighetstillstånd som krävs.

Popup-miljön kommer att vara tillfällig och fungera som ett slags test för medborgarnas användning av området. Popup-området bjuder in alla till hamnen och skapar liv och rörelse tills den faktiska hamnomvandlingen startar.

Detta var en dialogtävling med fem inbjudna deltagare: C.F. Møller Architects (vinnare), Cobe, Effekt, Vandkunsten och Gehl.


Källa: C.F. Møller Architects


Skriv utExteriören till brf Maria Magle (bilden är en illustration).
Exteriören till brf Maria Magle (bilden är en illustration).

Kulturhistorisk institution ska omvandlas till bostäder

Från 1800-talslaboratorium till bostäder för 2000-talet – en av Lunds äldsta institutionsbyggnader har respektfullt ritats om av FOJAB. Nu startar försäljningen...

Läs mer
VOLA
Montering pågår av de färgglada solcellsmodulerna för garaget i Mölnlycke Fabriker.

Färgglad solcellsfasad tar plats i Mölnlycke Fabriker

Nu har Wallenstams garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden börjat växa fram i...

Läs mer
Steni
Strategisk Arkitekturs rekrytering av Kajsa Sundqvist stärker kunderbjudandet med ökad kapacitet och styrka i att skapa byggbara, kvalitativa bostäder.

Strategisk Arkitektur satsar inom bostadssegmentet

Strategisk Arkitektur ser nya möjligheter inom bostad och expanderar därför ett av...

Läs mer
Bostads- och kontorsprojektet Kv. Fabriken av MAF Arkitektkontor (bilden är en illustration).

Tengbom förvärvar MAF Arkitektkontor

Tengbom förvärvar MAF Arkitektkontor, ett arkitektkontor med starka rötter i norra...

Läs mer
Visionsbild över nya Mountbatten House (bilden är en illustration). Bläddra för att se fler bilder på hur fastigheten kommer att se ut i framtiden och hur den ser ut idag!

Grönt ljus för omvandling av ikonisk kontorsbyggnad

C.F. Møller Architects och Lyall Bills & Young Architects planerar för omvandlingen...

Läs mer
Landskapsarkitekten Anna Wyn-Jones Frank tillträder rollen som Affärsområdesansvarig för Landskap på Strategisk Arkitektur i augusti 2021.

Strategisk Arkitektur breddar sitt erbjudande med Landskap

Genom rekryteringen av Anna Wyn-Jones Frank breddar Strategisk Arkitektur sin affär med...

Läs mer
Förslaget KUNSKAPENS FYR till arkitekttävlingen om utformningen av Göteborgs nya universitetsbiblioteket (bilden är en illustration).

Vinnaren utsedd i projekttävling om nytt universitetsbibliotek i Göteborg

Det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens Fyr kammar hem vinsten i den...

Läs mer
Moorfields i London (bilden är en illustration).

Det våras för grönska på stadens tak

I takt med att städer förtätas krymper de gemensamma grönytorna. Ytor som har...

Läs mer
Kvarteret Pisa i Hagastaden kommer vila på Norra länkens norra tunnelmynning.

Gatun Arkitekter vinner det parallella uppdraget om kvarter Pisa i Hagastaden

Atrium Ljungberg bjöd tillsammans med Stockholms stad in till parallellt uppdrag i december om...

Läs mer
Synvillan i Eriksbergs viltpark, Karlshamns kommun.

SynVillan i Eriksberg fick Stadsbyggnadspriset 2020

Den magiska SynVillan som svävar fyra meter ovan jord i viltparken är ytterligare ett...

Läs mer

3D-printad arkitektur från LTH på Venedigs arkitekturbiennal

Meristem Wall.

3D-printad arkitektur är i fokus när forskargruppen bioDigital materia vid institutionen...

Läs mer
Jacob Sahlqvist, ny kontorschef för White i Göteborg.

Jacob Sahlqvist utses till ny kontorschef för White Göteborg

Jacob Sahlqvist utses till ny kontorschef för White i Göteborg. Han tar över efter...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se