3D-visualsering en viktig pusselbit för Uppsalas nya juvel


2021-11-30

Juvelens gyllene betongfasad glittrar i solskenet.
Bild: Strängbetong/BaraBild
Juvelens gyllene betongfasad glittrar i solskenet.

Vid Uppsala station tronar sedan 2019 en trekantig byggnad med en fasad i guldskimrande betong. Kontorshuset Juvelen liknar inget annat och här bjöds entreprenören Strängbetong in i ett tidigt skede för att tillsammans med byggherren Skanska och arkitektbyrån Utopia utforma den spektakulära fasaden. Visualiseringen i Tekla Structures var till stor hjälp när fasaden skulle tillverkas och monteras.

Från början var det egentligen inte alls tänkt att Juvelens fasad skulle kläs i betong utan i plåt. Men på grund av byggnadens höga miljökrav blev det för svårt att få ihop tätheten med det valda materialet och därför skiftades fokus mot betong i stället.

– I det skedet valde byggherren Skanska att kontakta oss på Strängbetong, där vi gjorde om fasaden till en sandwichkonstruktion. Vi bjöds in tidigt i projektet för att samarbeta med arkitektbyrån Utopia, vilket var betydande för den lyckade slutprodukten, konstaterar Tobias Hedby, affärsansvarig på Strängbetong.

Strängbetong tog fram olika former för fasaden som Utopia fick laborera med. Även om exteriören ser mycket komplex ut, är det enligt Tobias Hedby, inte byggnadstekniskt så avancerat. Och med en 3D-modell i Tekla Structures gick montaget mycket smidigt:

– Den stora vinsten med att använda sig av byggbara modeller är visualiseringen av projektet. Med en avancerad fasad där vi har linjer som går åt olika håll, är det av yttersta vikt att montörerna verkligen kan se i 3D hur slutresultatet ska bli, framhåller han.


Digital utveckling
Sedan Juvelen färdigställts har Strängbetong utvecklat sitt arbete med byggbara modeller och nu tittar man även på att göra elementavrop och egenkontroller utifrån modellerna.

I fabriksproduktionen har man kommit längre med nyttjandet av byggbara modeller, berättar Tobias Hedby. Där använder man nu modellerna i lagringssystemet, så att man snabbt och enkelt hittar väggelementen på lagergården.

– Håldäckstillverkningen är även den digitaliserad. Där plockar man idag information från modellen och skriver ut markeringar direkt på betongelementen som sedan håltas av maskiner. Det blir en väldigt stor arbetsmiljövinst att ha möjlighet att göra på det sättet, understryker Tobias Hedby.


Modellen som informationsbank
Den stora fördelen med Tekla Structures tycker Tobias Hedby är att programmet går att använda under hela byggprocessen:

– Att man kan baka in hela projektets information i modellen och använda den som en informationsbank, det är ett stort plus. Vi använder idag Tekla Structures från affärsskedet ända till färdigställt montage. Och genom att använda sig av 3D-modeller minskar man också risken för felprojekteringar, eftersom vi direkt kan se om det uppstår konflikter mellan olika element.

På Strängbetong används också fler programvaror från Trimble, exempelvis Trimble Connect, som är ett molnbaserat samarbetsverktyg som förser rätt personer vid rätt tidpunkt med korrekt och byggbar information – i realtid.

– Trimble Connect fanns inte med när vi arbetade med Juvelen, men idag använder vi det i säljskedet när man exempelvis får in en anbudsförfrågan eller ett förfrågningsunderlag. Då kan man använda sig av beställarens modell och ha den som ett diskussionsunderlag. Och för våra projektledare är verktyget bra för viss planering och för att föra diskussioner kring olika frågor både internt och externt, konstaterar Tobias Hedby.

Samarbete med Structor Värmland
Juvelens konstruktionsritningar har tagits fram av Structor Värmland, där Anders Rönnbacke varit projektansvarig. Han berättar att projektet var lite av en utmaning eftersom de inte konstruerat någon liknande fasad innan och att arkitektens modeller och ritningar på fasaden inte var i 3D. Men med ett nära samarbete mellan Structors projektörer, Utopia och Strängbetong blev resultatet mycket bra.

– Vi fick göra både formritningar och tillverkningsritningar samt exportera IFC-filer till samtliga element, så att fabrikerna kunde kontrollera att allt blev rätt. Vi var även på studiebesök på fabriken i Hudiksvall och jag var själv på plats i Uppsala varannan vecka för att kunna följa projektet i realtid, berättar Anders Rönnbacke.

Structor Värmland har arbetat i Tekla Structures sedan 2004 och är därmed väl förtrogna med programmet. Liksom Tobias Hedby tycker han att den stora fördelen med programvaran är att all information finns samlad på ett och samma ställe i modellen. Men han skulle gärna se att fler yrkesgrupper nyttjade Tekla Structures:

– Jag skulle önska att såväl arkitekter som montörer och installatörer också använde sig av Tekla för att kunna utveckla dess fulla potential och skapa en större samsyn mellan byggprojektets olika aktörer. Förvisso kan man ju arbeta med IFC-format, och på det viset transferera information mellan olika program, men det skulle helt klart förenkla arbetet om alla använde sig av en och samma programvara, framhåller han.


Hållbarhet i fokus
Tobias Hedby ser också en viktig miljöaspekt i att arbeta med byggbara modeller, till exempel genom att effektivisera logistiken:

– Jag ser att vi skulle kunna optimera våra lass ut till byggarbetsplatsen i större utsträckning, genom att utnyttja Tekla Structures till fullo. Det tjänar ju både vi och miljön på! Jag skulle också önska att det fanns möjlighet att lägga in sina EPD:er direkt i modellen – en sådan funktion skulle underlätta på vägen mot Strängbetongs mål att bli klimatneutrala till 2030, understryker han.


Källa: Trimble


Skriv utVisionsbild över Bona Terra, Brunnshög (bilden är en illustration).
Visionsbild över Bona Terra, Brunnshög (bilden är en illustration).

Livsmedelsföretag och fastighetsjätte bygger nytt kvarter

Serneke och ICA Fastigheter har tecknat totalentreprenadavtal gällande nyproduktion av ett helt nytt kvarter om drygt 22 000 kvadratmeter i Brunnshög i Lund. Ordervärdet uppgår...

Läs mer
Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan, Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och Rodina Al Halabi, Uppsala vatten, tar det första spadtaget för ombyggnationen av Stora torget.

Spaden i marken för Stora torgets ombyggnad

Förnyelsen i innerstaden har nyligen inkluderat en uppdatering av gågatan och paradgatan...

Läs mer
Enligt Byggchefernas Machoindex 2022 ökar machokulturen i samhällsbyggnadssektorn under pandemin.

Machokulturen i bygg ökar under pandemin

Den skadliga machokulturen i samhällsbyggnad ökar med fyra procentenheter enligt...

Läs mer

Massor från Norrbotniabanan återanvänds i nytt projekt

Massor av jord, sten och grus som blir över från bygget av Norrbotniabanan kommer att...

Läs mer
Skiss över Lervikskvarteret.

Skanska bygger stadskärna i Stavanger för cirka 775 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Stavanger kommun om att bygga en ny stadskärna i stadsdelen...

Läs mer
Visionsbild över Scandic Sundsvall Central (bilden är en illustration).

Nytt klimatsmart hotell i Sundsvall – konstuerat i trä

Scandic Hotels har tecknat ett långt hyresavtal med Skanska om ett nytt hotell med 210 rum i...

Läs mer
Området som ska bebyggas.

Ny detaljplan öppnar för nya bostäder vid Österplan

Just nu pågår samråd för en ny detaljplan för fastigheten Bensinmotorn...

Läs mer


Pilotprojekt studerar hur inredning i trä påverkar patienters hälsa

Hur påverkas vår hälsa av att vistas i rum som är inredda i trä? Kan...

Läs mer
På bilden från höger: Vincent Kaya och Karl Frisell från Micasa Fastigheter, Martin Hagberg NCC, Patrik Bengtsson, Platschef NCC, Louise Schenholm, Affärschef NCC.

Micasa Fastigheter bygger 215 nya seniorbostäder i Enskede

Nu påbörjas bygget med seniorbostäder i Kv. Dalen, Enskede. Det tomställda...

Läs mer
Visionsbild över Kv Johanna Fredsgatan-Drottninggatan (bilden är en illustration).

Bygglov klart för Hufvudstadens projekt Kvarteret Johanna i Göteborg

I december blev bygglovet klart och nu startar det stora om- och tillbyggnadsprojektet Kvarteret...

Läs mer
JSB Construction AB har tecknat avtal med Täljehallen AB om förvärv av tre stycken byggrätter i Södertälje för bostäder, kontor och idrottsverksamhet. På bilden: Johan Strömvall, Peter Axelsson, Thomas Andersson, Pether Fredholm, Wilhelm Fredholm

JSB förvärvar byggrätter i Södertälje

JSB Construction AB har tecknat avtal med Täljehallen AB om förvärv av tre stycken...

Läs mer
Visionsbild över bostadsfastigheten i Hervantajärvi i Tammerfors (bilden är en illustration).

Peab bygger bostäder i Tammerfors

Peab har fått i uppdrag att bygga bostäder i Tammerfors. Beställare är...

Läs mer
Arkitektskiss över Österledens nya förskola (bilden är en illustration).

På väg mot Österledens nya förskola

Under de närmaste två åren kommer Skolfastigheter att bygga en ny förskola i...

Läs mer
Bilden är en illustration.

NCC bygger ny kontorsbyggnad åt IKEA i Älmhult

NCC ska på uppdrag av IKEA Property AB bygga en ny kontorsbyggnad i Älmhult, Future IoS...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se