Akademiska Hus återbruk resulterar i omfattande klimatnytta


2021-12-07

Skiss över Handelshögskolan, Göteborg, ett projekt där avfallen minskat med 92 ton (bilden är ett kollage och illustration).
Bild: Johannes Norlander Arkitektur
Skiss över Handelshögskolan, Göteborg, ett projekt där avfallen minskat med 92 ton (bilden är ett kollage och illustration).

Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har Akademiska Hus mätt effekterna av det återbruk som bolaget har gjort i samband med den nya byggnaden för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ombyggnaden av Språkskrapan i Göteborg till studentbostäder. Resultatet visar att klimatnyttan uppgår till mer än 100 ton koldioxidekvivalenter och det ekonomiska värdet av de produkter som återbrukats uppskattas till nära en miljon kronor.

Återbruk är en viktig pusselbit för Akademiska Hus i omställningen till en klimatneutral verksamhet och sedan 2019 har bolaget accelererat sitt arbete genom deltagande i utvecklingsprojekten Återbruk Väst och CCBuild. Två av Akademiska Hus byggen har ingått som en pilot och genomförts i samband med rivning och nybyggnation av en byggnad vid Handelshögskolan samt ombyggnationen av Språkskrapan vid Näckrosensområdet i centrala Göteborg. När Akademiska Hus tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat på effekterna av återbruket står det klart att klimatnyttan uppgår till mer än 100 ton koldioxidekvivalenter. Dessutom uppskattar IVL det ekonomiska värdet av de produkter som återbrukats till nära en miljon kronor.

– Akademiska Hus är en av Sveriges största byggherrar och hur vi agerar kan göra stor skillnad för miljön. För oss är det en självklarhet att utforska nya sätt att ta vara på våra byggnaders resurser och material, bland annat som ett led i att nå vårt mål om klimatneutralitet. Genom att jobba med återbruk i pilotprojekt identifierar vi utmaningar och hittar lösningar som gör att återbruket blir både smidigare och mer kostnadseffektivt framåt, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.


Från sten till växter
Bland de produkter och material som återbrukats vid Handelshögskolan och Språkskrapan återfinns tegel, marksten, fasadsten, stengolv, virke, innerdörrar, glaspartier, tvättställ, armaturer, ventilationskanaler och don. Utöver detta har en rad träd, buskar och perenner tagits om hand och placerats i en återbrukspark i väntan på återplantering.

– Just växter ser vi stora värden i att bevara. Deras både ekologiska och ekonomiska värde ökar i många fall med tiden och återbruk är därför viktigt ur flera aspekter, säger Mia Edofsson.

Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten pågår nu ett internt arbete för att skala upp återbruket inom Akademiska Hus. Arbetet inkluderar många roller i bolaget – från förvaltare och byggprojektledare, till upphandlare, värderare, redovisningsekonomer och fastighetsutvecklare. Målbilden är att återbruk inte ska vara något som görs i separata återbruksprojekt, utan bli en naturlig del av Akademiska Hus arbetssätt i både förvaltning och byggprojekt.


Fakta: Återbruk i ny byggnad för Handelshögskolan, Göteborg
Minskad mängd avfall: 92 ton
Klimatnytta: 58 ton CO2ekv. (där ingår ej besparing kopplad till återbruk av växter)
Uppskattat ekonomiskt värde: 300 000 kronor + ca 250 000 kronor för det växtmaterial som återbrukats.


Fakta: Återbruk i Språkskrapan, Göteborg
Minskad mängd avfall: 75 ton
Klimatnytta: 44 ton CO2ekv.
Uppskattat ekonomiskt värde: 540 000 kronor 


Om Återbruk Väst och CCBuild
CCBuild, Centrum för cirkulärt byggande, är en nationell samverkansarena och arbetar för ökat återbruk och mer cirkulära materialflöden i byggsektorn och drivs genom IVL Svenska Miljöinstitutet som ett utvecklingsprojekt med stöd från Vinnova och med ett stort fokus på ökad samverkan i frågan för hela bygg- och fastighetssektorn. Akademiska Hus är en av 70 deltagande parter från branschen.

Återbruk Väst, numera ett avslutat utvecklingsprojekt, hade som uppgift att hitta nya metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn i nära samverkan med fastighetsägare, arkitekter, offentliga aktörer och forskare. Projektet finansierades av stiftelsen IVL Svenska Miljöinstitutet, Västra Götalandsregionen och av projektets parter.


Källa: Akademiska Hus


Skriv utVisionsbild över Bona Terra, Brunnshög (bilden är en illustration).
Visionsbild över Bona Terra, Brunnshög (bilden är en illustration).

Livsmedelsföretag och fastighetsjätte bygger nytt kvarter

Serneke och ICA Fastigheter har tecknat totalentreprenadavtal gällande nyproduktion av ett helt nytt kvarter om drygt 22 000 kvadratmeter i Brunnshög i Lund. Ordervärdet uppgår...

Läs mer
Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan, Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och Rodina Al Halabi, Uppsala vatten, tar det första spadtaget för ombyggnationen av Stora torget.

Spaden i marken för Stora torgets ombyggnad

Förnyelsen i innerstaden har nyligen inkluderat en uppdatering av gågatan och paradgatan...

Läs mer
Enligt Byggchefernas Machoindex 2022 ökar machokulturen i samhällsbyggnadssektorn under pandemin.

Machokulturen i bygg ökar under pandemin

Den skadliga machokulturen i samhällsbyggnad ökar med fyra procentenheter enligt...

Läs mer

Massor från Norrbotniabanan återanvänds i nytt projekt

Massor av jord, sten och grus som blir över från bygget av Norrbotniabanan kommer att...

Läs mer
Skiss över Lervikskvarteret.

Skanska bygger stadskärna i Stavanger för cirka 775 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Stavanger kommun om att bygga en ny stadskärna i stadsdelen...

Läs mer
Visionsbild över Scandic Sundsvall Central (bilden är en illustration).

Nytt klimatsmart hotell i Sundsvall – konstuerat i trä

Scandic Hotels har tecknat ett långt hyresavtal med Skanska om ett nytt hotell med 210 rum i...

Läs mer
Området som ska bebyggas.

Ny detaljplan öppnar för nya bostäder vid Österplan

Just nu pågår samråd för en ny detaljplan för fastigheten Bensinmotorn...

Läs mer


Pilotprojekt studerar hur inredning i trä påverkar patienters hälsa

Hur påverkas vår hälsa av att vistas i rum som är inredda i trä? Kan...

Läs mer
På bilden från höger: Vincent Kaya och Karl Frisell från Micasa Fastigheter, Martin Hagberg NCC, Patrik Bengtsson, Platschef NCC, Louise Schenholm, Affärschef NCC.

Micasa Fastigheter bygger 215 nya seniorbostäder i Enskede

Nu påbörjas bygget med seniorbostäder i Kv. Dalen, Enskede. Det tomställda...

Läs mer
Visionsbild över Kv Johanna Fredsgatan-Drottninggatan (bilden är en illustration).

Bygglov klart för Hufvudstadens projekt Kvarteret Johanna i Göteborg

I december blev bygglovet klart och nu startar det stora om- och tillbyggnadsprojektet Kvarteret...

Läs mer
JSB Construction AB har tecknat avtal med Täljehallen AB om förvärv av tre stycken byggrätter i Södertälje för bostäder, kontor och idrottsverksamhet. På bilden: Johan Strömvall, Peter Axelsson, Thomas Andersson, Pether Fredholm, Wilhelm Fredholm

JSB förvärvar byggrätter i Södertälje

JSB Construction AB har tecknat avtal med Täljehallen AB om förvärv av tre stycken...

Läs mer
Visionsbild över bostadsfastigheten i Hervantajärvi i Tammerfors (bilden är en illustration).

Peab bygger bostäder i Tammerfors

Peab har fått i uppdrag att bygga bostäder i Tammerfors. Beställare är...

Läs mer
Arkitektskiss över Österledens nya förskola (bilden är en illustration).

På väg mot Österledens nya förskola

Under de närmaste två åren kommer Skolfastigheter att bygga en ny förskola i...

Läs mer
Bilden är en illustration.

NCC bygger ny kontorsbyggnad åt IKEA i Älmhult

NCC ska på uppdrag av IKEA Property AB bygga en ny kontorsbyggnad i Älmhult, Future IoS...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se