Nu testas lignin för en grönare asfalt


2020-12-08

Asfalterag väg.
Bild: NCC
Asfalterag väg.

Lignin.
Bild: Johan Olsson, RISE
Lignin.

NCC och RISE (Research Institutes of Sweden) inleder ett samarbete för att testa den förnybara råvaran lignin som bindemedel i asfalt. Projektet är en del i NCC:s arbete för att minska utsläpp av växthusgaser och beroendet av fossila produkter.

– Genom att byta ut fossila råvaror mot förnybara produkter så vi minskar utsläppen av växthusgaser vid vägbyggnationer och underhåll samtidigt som vi breddar råvaruutbudet för vår slutprodukt. I det här projektet ser vi en potential att minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent för färdig asfalt, vilket vi nu ska testa och utvärdera, säger Robert Lundström, R&D manager NCC Industry.

Det förnybara bindemedlet som utvärderas i projektet är lignin (sulfatlignin) utvunnet av svartlut, en restprodukt från pappersmassaindustrin. Ligninet är en inhemsk råvara som finns tillgängligt i stora kvantiteter, vilket möjliggör en storskalig och kostnadseffektiv miljösatsning.

 I vår demonstrationsanläggning i Bäckhammar, Värmland processas svartluten och lignin utvinns. Anläggningen samarbetar med Nordic Paper. De skickar svartluten till oss och får sedan tillbaka filtratet efter processen. Vi säkerställer att NCC får lignin av rätt kvalitet för inblandning i asfalt, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE.

Projektet väntas pågå under drygt sex år och omfattar fullskaleförsök med olika typer av inblandningsmetoder i olika volymer i asfalten. Den färdiga asfalten kommer under 2021 anläggas på fem olika vägsträckor i Värmland i syfte att utvärdera hållbarhet och funktion.

Asfaltens hela livscykel beräknas
Eftersom väganläggningar finns och brukas under långa perioder är det av särskild vikt att utvärdering och beräkningar omfattar asfaltens hela livscykel. Utöver att se på råvarornas inneboende egenskaper så är miljöpåverkan när asfalten läggs, ska underhållas och dess möjligheter till att återvinnas av stor vikt.

– För att kunna ta rationella beslut i omställningen mot mer förnybara råvaror är det viktigt att utesluta risker för suboptimering, det vill säga att helheten blir sämre genom att byta ut delarna. Vi behöver säkerställa att lignin inte medför ett ökat nettoutsläpp av CO2 genom till exempel kortare livslängd, ökad förbrukning eller att det minskar möjligheterna för återvinning, säger Robert Lundström, NCC Industry.

Projektet involverar en rad olika aktörer. NCC leder projektet och ansvarar för fältförsöken och att lägga asfalten på uppdrag av Karlstad och Kristinehamn kommun. RISE bidrar med ligninkunskap, produktions- och uppskalningskapacitet av lignin för asfalt. I detta bidrar Wageningen University med viktiga erfarenheter från tidigare arbete i Nederländerna med lignin i asfalt. Produktionen av asfalt görs i Karlstads asfaltverk. Utvecklingen av produktionen sker vid LignoCity i Bäckhammar och projektet får stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Trafikverket.Källa: NCC/RISE


Skriv utSveatorget i Barkarbystaden där Wallenstam planerar för 270 bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Här blir Barkarbystadens stadsmiljö som mest livfull med tunnelbana, kontor, handel, restauranger, kaféer, service, och bostäder (bilden är en illustration).
Sveatorget i Barkarbystaden där Wallenstam planerar för 270 bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Här blir Barkarbystadens stadsmiljö som mest livfull med tunnelbana, kontor, handel, restauranger, kaféer, service, och bostäder (bilden är en illustration).

Wallenstam och Järfälla avtalar om stadskvarter vid tunnelbanan i Barkarbystaden

Järfälla kommun och Wallenstam tecknar avtal om markanvisning för ett centralt kvarter om 22 500 kvm BTA vid den framtida tunnelbanan på Sveatorget i Barkarbystaden. Byggstart...

Läs mer
I Kvarteret Hämpling bygger Hökerum Bygg 211 nya bostäder. Det blir en mix av ettor, tvåor och treor. En del av projektet kommer troligen att byggas till ett LSS boende (bilden är en illustration).

Katrineholm växer med 200 centrala hyresrätter

Kvarteret Hämplingen består av fyra huskroppar med omkringliggande trädgård...

Läs mer
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt.

Här är den enda kranen som uppfyller kraven för Paris tunnelbaneutbyggnad

Med en lyftkapacitet på 120 t var den kraftfulla teleskopiska bandkranen SENNEBOGEN 6113 E...

Läs mer
Anders Thomasson, ny regionchef hos Peab.

Peab satsar på en sammanhållen region för statlig vägdrift i Sverige

Sedan den 1 januari samlar Peab all sin verksamhet inom statlig vägdrift inom affä...

Läs mer
Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan.

Ekodukt ska öka djurens rörlighet och minska olyckorna på E6

E6 över Hallandsåsen är hårt trafikerad och fungerar som en barriär...

Läs mer
Asfalterag väg.

Nu testas lignin för en grönare asfalt

NCC och RISE (Research Institutes of Sweden) inleder ett samarbete för att testa den fö...

Läs mer

Avtal klart för Väg- och banavtalet

Martin Ulfving, avtalsansvarig för Väg- och banavtalet på Byggföretagen.

Byggföretagen och Seko har kommit överens om ett nytt Väg- och banavtal med en...

Läs mer
Emily Wade, nytillträdd professor landskapsarkitektur på SLU.

Trafikverket och SLU har instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit det första steget i en gemensam...

Läs mer

Skanska bygger ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport för cirka 2,9 miljarder

Skanska har tecknat ett kontrakt med Los Angeles World Airports (LAWA) om att designa och bygga...

Läs mer
Älvsjö depån.

NCC bygger ut pendeltågsdepån i Älvsjö

NCC har tecknat ett strategiskt samverkansavtal med trafikförvaltningen för att bygga ut...

Läs mer
VIsionsbild över Högdalsdepån (bilden är en illustration).

NCC bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att bygga ut tunnelbanedepån i Hö...

Läs mer
Markus Glaas, mottog Silverbalken ute på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020.

Markus Glaas, årets mottagare av Silverbalken

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträ...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se