Kungsgatans grund stärks inför framtiden


2022-12-06

Visionsbild Kungsgatan österut (bilden är en illustration).
Bild: Sweco
Visionsbild Kungsgatan österut (bilden är en illustration).

Kungsgatan västerut mot Malmskillnadsbron, 1911-1913.
Bild: okänd. Stockholms stadsmuseum
Kungsgatan västerut mot Malmskillnadsbron, 1911-1913.

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan stärkas. Satsningar på att öka trivsel, tillgängligheten och värdet att vistas på gatan sker samtidigt. Peab har fått uppdraget att utföra projektet, med Stockholms stad som beställare. Arbetet på gatan planerar att starta 1 mars 2023 och beräknas klart sommaren 2025 och kontraktssumman uppgår till 136 miljoner svenska kronor. Kungsgatan kommer att vara öppen hela byggtiden.

Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och nu, över 100 år efter invigningen, behöver delar under Kungsgatan stärkas för att hålla i många år till. Det är sträckan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan som ska renoveras för att fortsatt klara dagens och framtidens trafikbelastning.

– När gatan byggdes hade vi 1 500 bilar i hela Sverige. Idag färdas 18 000 bilar bara här på Kungsgatan. Nu ska vi stärka gatans grund och samtidigt göra gatan mer trivsam och tillgänglig för de som går och är verksamma här, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projektet på trafikkontoret i Stockholms stad.


Förbättringar för gående och verksamma på gatan
I samband med att grunden under Kungsgatan stärks sker även satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och värdet att vistas på gatan.

– Det känns väldigt bra att vi fått förtroendet att fortsätta rusta upp Stockholms innerstad. Kungsgatan är ett utmanande projekt, framför allt med hänsyn till att trafiken ska fungera samt att näringsverksamheten ska kunna bedrivas under tiden som projektet utförs. Upprustningen av Kungsgatan har många likheter med Vasagatan, som vi färdigställde i somras tillsammans med trafikkontoret, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab.

Följande förbättringar för gående och verksamma på gatan ingår i projektet:
• Gatubelysningen ska moderniseras.
• Båda broarna över gatan kommer att få ny belysning som lyfter fram deras form och utseende.
• Under Regeringsgatans bro kommer Stockholm konst att göra en ny konstinstallation. Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas.
• Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående ökas genom att övergångsställena höjs till samma nivå som trottoaren.
• På södra sidan av Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa platser.
Det gäller främst sträckan mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan.
• På några ytor placeras nya sittbänkar och vi planterar ett träd för att öka tillgängligheten och trivseln.
Cykelparkeringarna blir fler och får nya cykelställ.
• Vissa lastplatser kommer att höjas upp till samma nivå som trottoaren så att gående kan använda dessa när inte lastning sker.

Arbetet planeras starta 1 mars 2023 och beräknas pågå till sommaren 2025. Kungsgatan kommer att vara öppen hela byggtiden.

– Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden och vi startar först när lugnet har lagt sig efter julhandeln. Alla butiker, restauranger, biografer och andra verksamheter på gatan kommer att kunna ha öppet som vanligt både innan, under och efter projektet, säger Anette Ullskog.


Framkomlighet under byggtiden
Kungsgatan är öppen för alla trafikslag under hela byggtiden men framkomligheten påverkas. Projektet genomförs i olika etapper för att gatan ska vara framkomlig för alla samt för att minska risken att bygget stör de som passerar och är verksamma på hela gatan. Några etapper kommer även att byggas samtidigt för att effektivisera byggtiden så att projektet kan bli klart snabbare. Vid arbetsområdena kommer man att behöva samsas om utrymmet. Gående kan i första skedet gå på trottoaren närmast husfasaderna men på ett mindre utrymme där arbeten pågår. Bilar och cyklar kan färdas i båda riktningarna på Kungsgatan förbi arbetsområdena men behöver använda samma körbana då det inte finns plats för separata filer för bilar respektive cyklar.


Fakta: Kungsgatan
Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator med pampiga fasader, torn och broar. Gatan är välbesökt och full av liv och rörelse. Det är en plats som många förknippar med historiska händelser. Här firades freden 1945 och omläggningen till högertrafik 1967. Sedan Kungsgatan byggdes har trafiken förändrats dramatiskt. Då fanns det cirka 1500 bilar i hela Sverige. Trafikberäkningarna inför beslutet om att genomföra projektet 2021 var, per dygn och trafikslag: 35 000 gående, 2 000 cyklar, 18 000 motorfordon, 9 000 bussresenärer.


Källa: Stockholms stad/Peab

Tipsa en vän Skriv ut

Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar för såväl privatpersoner som godstransportörer till följd av försenade...

Läs mer
<h1><span style=\

Nytt uppställningssystem säkrar arbetsplatsen ytterligare

Det är Swerocks nya eldrivna betongpumpar som får det senaste fullflexibla uppstä...

Läs mer
3D bild av den nya timmersorteringsanläggningen<div> </div>

NCC moderniserar Kåge Sågverk i Skellefteå

NCC ska på uppdrag av Norra Timber utföra tre delentreprenader för att fö...

Läs mer

MCS funktion "Fordonslager" möjliggör översikt av lagernivå i servicebilar

MCS, leverantör av system för uthyrning, har utvecklat en ny funktion i sin...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer


Trafikverket häver kontrakt med entreprenör

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger...

Läs mer
Visionsbild Kungsgatan österut (bilden är en illustration).

Kungsgatans grund stärks inför framtiden

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan...

Läs mer


Överenskommelse om förbättringar av E18 genom Karlstad

Kollektivkörfält, cirkulationsplats, gång- och cykelpassager och nya avfarter...

Läs mer


Norconsult vinner stort brouppdrag i Vilhelmina

Norconsult har vunnit ett stort uppdrag för Trafikverket värt 10 miljoner kronor avseende...

Läs mer
Spårutbyggnaden, från två till fyra spår, innebär att pendeltågstrafik och fjärrtrafik kan hanteras åtskilt och möjliggör en ökad turtäthet för regionaltåg, fjärrtåg och godståg.

WSP får Trafikverkets förtroende att utforma en av etapperna på Fyra spår Uppsala

Nu påbörjas arbetet med en av etapperna på Ostkustbanans utbyggnad mellan Uppsala...

Läs mer
Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk genomför koordinatsättning i samband med ledningsanvisning.

Koordinatsättning skapar förutsättningar för framtidens ledningsanvisning

Utvecklingen inom ledningsanvisning går snabbt. Digitalisering, automatisering och avancerade...

Läs mer


Mest lästa

imex

Robota Pumpshoppen

Ketherm

swedoor

Leksandsdörren

sordin

Pipefixer

zarges

corroventa

Vibratec

Giha

swiss pearl

etra

stoneco

Acticon

CDVI

piltorps leister

wiktorson

Recoma
Industrinät

asamuelsson

Akustikmiljö 250

WiklundsByggpartner

Organowood

Avspärrat

Ute mark och miljö

Martinsons

Neste MY

Kamic

Leviat

Alron
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se