Norconsult vinner stort brouppdrag i Vilhelmina


2022-11-17

Bild: Norconsult

Norconsult har vunnit ett stort uppdrag för Trafikverket värt 10 miljoner kronor avseende utbyte av tre broar i Vilhelminas kommun. Uppdraget omfattar bland annat upprättande av förfrågningsunderlag, byggplatsuppföljning och underlag för tillståndsansökan av vattenverksamhet för utförandeentreprenader.

E45 är en viktig transportled för inlandets kommuner. Bärighetskraven på vägbroarna vid Strömåker, Vojmån station och Bäsksele håller inte dagens standard för tyngre trafik och är en flaskhals som påverkar trafiken i Norrland. Trafikverket kommer därför att byta ut de tre broarna över Vojmån så att tyngre trafik kan nyttja E45 och väg 360 som transportled.

– Uppdraget ställer stora krav på samordning, bland annat då området kring Vojmån innehåller riksintresse för rennäring och friluftsliv. Dessutom kommer upprustningsarbetena innebära tillfälliga omledningar av trafiken via anläggande av tillfälliga broar som påverkar fastighetsägarna i närheten, berättar avdelningschef Julia Elhag.

Norconsult vann uppdraget att rusta upp de tre broarna för att möta bärighetskraven som idag inte uppfylls. Medverkande kompetenser är (förutom brokonstruktion) fältgeoteknik, geoteknik, mark, miljö, markförhandling, landskapsarkitektur, väg och mätteknik. Även byggplatsuppföljning ingår i uppdraget.

– Det är ett ”brotungt” projekt där vi samarbetar tvärs över hela affärsenheten från norr till söder. Det är roligt att vi vinner ytterligare ett viktigt brouppdrag i Västerbotten där vi byggt upp en närvaro under ett års tid med jobb i både Dorotea, Fredrika och nu Vilhelmina, säger Julia Elhag.

Projekteringen beräknas vara färdig februari 2024 följt av byggplatsuppföljning under 2024, 2025 och delar av 2026.


Källa: Norconsult

Tipsa en vän Skriv ut3D bild av den nya timmersorteringsanläggningen<div> </div>

3D bild av den nya timmersorteringsanläggningen

 

NCC moderniserar Kåge Sågverk i Skellefteå

NCC ska på uppdrag av Norra Timber utföra tre delentreprenader för att förbereda för en ny timmersorteringsanläggning vid Kåge Sågverk i Skellefteå....

Läs mer

MCS funktion "Fordonslager" möjliggör översikt av lagernivå i servicebilar

MCS, leverantör av system för uthyrning, har utvecklat en ny funktion i sin...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer


Trafikverket häver kontrakt med entreprenör

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger...

Läs mer
Visionsbild Kungsgatan österut (bilden är en illustration).

Kungsgatans grund stärks inför framtiden

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan...

Läs mer


Överenskommelse om förbättringar av E18 genom Karlstad

Kollektivkörfält, cirkulationsplats, gång- och cykelpassager och nya avfarter...

Läs mer


Norconsult vinner stort brouppdrag i Vilhelmina

Norconsult har vunnit ett stort uppdrag för Trafikverket värt 10 miljoner kronor avseende...

Läs mer
Spårutbyggnaden, från två till fyra spår, innebär att pendeltågstrafik och fjärrtrafik kan hanteras åtskilt och möjliggör en ökad turtäthet för regionaltåg, fjärrtåg och godståg.

WSP får Trafikverkets förtroende att utforma en av etapperna på Fyra spår Uppsala

Nu påbörjas arbetet med en av etapperna på Ostkustbanans utbyggnad mellan Uppsala...

Läs mer
Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk genomför koordinatsättning i samband med ledningsanvisning.

Koordinatsättning skapar förutsättningar för framtidens ledningsanvisning

Utvecklingen inom ledningsanvisning går snabbt. Digitalisering, automatisering och avancerade...

Läs mer


Veidekke bygger ut infrastruktur i Skölsta

Veidekke har tecknat avtal med Uppsala kommun gällande utbyggnaden av infrastruktur med gator,...

Läs mer
Mats Norberg, VD för Swerock Norden.

Swerock vill se ökat samarbete i branschen för att nå klimatmålen

År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande...

Läs mer


Mest lästa

imex

Robota Pumpshoppen

Ketherm

swedoor

Leksandsdörren

sordin

Pipefixer

zarges
Industrinät

asamuelsson

Dimtek

Akustikmiljö 250

Wiklunds


Alron
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se