Anbuden för nya Farehamnen dyrare än förväntat


2021-08-20

Under sommaren har Varbergs kommun utvärderat de anbud som de prekvalificerade entreprenörerna skickat in för byggandet av den nya Farehamnen. Projektet kan konstatera att den nu beräknade totalkostnaden för projektet överstiger budget. Varbergs stadshus AB:s styrelse har därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige att hantera den utökade kostnaden genom sänkta avkastningskrav på Hallands Hamnar Varberg AB samt utökad investeringsbudget för kommunen.


Industrihamnen i Varberg är viktig både för kommunen och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. Att flytta den befintliga hamnen till Farehamnen skapar förutsättningar för en ny modern effektiv hamn samtidigt som en stor yta frigörs för stadsutvecklingen i Västerport.

Finansieringen av den nya hamnen sker med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Beslut om detta är fattat av kommunfullmäktige i form av ett inriktningsbeslut den 15 mars 2016. När anbuden utvärderats kan projektet konstatera att den beslutade budgeten på 570 miljoner kronor inte är tillräcklig. Storleken på avvikelsen är inte offentlig, då ärendet lyder under upphandlingssekretess.

Att anbuden blir dyrare än förväntat beror på flera orsaker, som till exempel avsevärt högre världsmarknadspriser på material som stål och betong samt att anläggningsbranschen befinner sig i högkonjunktur – konkurrens om maskiner och personal är kostnadsdrivande.


Sänkta avkastningskrav för hamnbolaget
Sedan anbuden utvärderats har kommunen förberett ett ärende till kommunfullmäktige för ställningstagande kring utökad projektbudget och ekonomisk hantering.

Förslaget, som nu ska processas i politiken, är att Hallands Hamnar Varberg ska arbeta vidare med projektet och att detta möjliggörs genom att soliditets- och avkastningskrav på bolaget sänks för att Hallands Hamnar Varberg AB ska klara av investeringen ekonomiskt. Dessutom är förslaget att kommunens investeringsbudget utökas i samband med budgetbeslutet för 2022 och kommande planeringsår. 


Tidplanen framåt
Anläggningsentreprenaden påbörjas hösten 2021 och planen är att anläggningen ska vara färdigställd i slutet av tredje kvartalet 2024.


Källa: Varbergs kommun


Skriv utTunnelborr.
Tunnelborr.

NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. Uppdraget utförs åt...

Läs mer
Göteborg utvecklar stationsområdet. Bild från stadsutvecklingsprogrammet (bilden är en illustration).

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut avgö...

Läs mer
Sävenäs tågdepå.

Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg

Skanska har fått i uppdrag av Västtrafik och Jernhusen att bygga ut tågdepån...

Läs mer
Eitech har erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska system när Trafikverket moderniserar Tingstadstunneln både in- och utvändigt med start våren 2022

Eitech ansvarar för installationerna av tekniska system i moderniseringen av Tingstadstunneln

Eitech har av SICE Nordics erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska...

Läs mer


Unikt samarbete som minskar både buller och miljöpåverkan i centrala Stockholm

Stockholms stad påbörjar ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms fö...

Läs mer
På bilden från vänster: Roger Alm vd Volvo Lastvagnar, Hans Karlander vd Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group köper Sveriges första serietillverkade 100 % eldrivna betongbil

Thomas Concrete Group, investerar nu i sin första 100 procent eldrivna betongbil. Lastbilen...

Läs mer


Örebro kommun och NCC har nått en förlikning i tvisten avseende asfaltsbeläggningar

Örebro kommun och NCC Industry AB har nu nått en förlikning i tvisten rörande...

Läs mer
Tommy Hudin och Richard Gustafsson.

Sigma Technology startar ett nytt bolag för att växa inom IT-infrastrukturområdet

Richard Gustafsson och Tommy Hudin startar ett nytt bolag inom Sigma Technology Group för att...

Läs mer


Installation av laddstolpar på bostadsrättsföreningens mark

Elbilar och laddbara hybridbilar blir allt mer populära i Sverige vilket bidrar till en...

Läs mer

Skanska bygger viadukt i Kalifornien för 845 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med San Gabriel Valley Council of Governments om att bygga en större...

Läs mer


Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan

Norconsult har arbetat med ledningsprojektering av Mälarbanan längs sträckan...

Läs mer
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se