COWI utreder hur Lindholmsförbindelsen ska byggas


2022-03-03

Bild: COWI

Vegasvackan kartbild.
Bild: Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Vegasvackan kartbild.

Det blir ytterligare en älvförbindelse i Göteborg, Lindholmsförbindelsen. Den nya spårvagnstunneln kommer att gå mellan Linnéplatsen och Lindholmen, via Stigbergstorget. COWI har fått i uppdrag att göra en genomförandestudie på en första delsträcka mellan Vegasvackan och Linnéplatsen för att ta reda på hur den ska kunna byggas för att kunna stå klar 2035.

Lindholmsförbindelsen är en del av Sverigeförhandlingen och har sin bas i Målbild Koll2035, som är Västra Götalandsregionens vision för hur kollektivtrafiken i Göteborgsområdet ska utvecklas.

– Det här är en saknad länk i en modern innerstadsring som krävs för ett mer hållbart Göteborg, säger Pär Sköld som är COWIs projektledare för arbetet.

Lindholmsförbindelsen kommer att binda samman Linnéplatsen och Lindholmen, och därmed skapa en effektiv förbindelse mellan Hisingen, Högsbo/Frölunda och centrala Göteborg. Tunneln kommer att innebära att knutpunkten Linnéplatsen behöver byggas om för att kunna möte det ökade kollektiva resandet.

– Vi har bland annat kartlagt natur- och kulturvärden i området och studerat spårvägslösningar som ska ge en bra och tillgänglig anläggning. Vi har också genomfört komplicerade geotekniska och bergtekniska undersökningar för att se exakt var berget finns under mark och vilken kvalitet det har. Det behöver vi veta för att kunna peka ut exakt var tunneln ska dras, säger Pär Sköld.

– Detta sker parallellt med framtagandet av nya detaljplaner för Lindholmsförbindelsen. Samordning krävs också med angränsande projekt såsom exploateringar utefter Dag Hammarskjöldsleden där nya bostäder motsvarande ett nytt Kungälv planeras. Det är oerhört viktigt att lösningen bidrar till att skapa en positiv, trygg och attraktiv bytespunkt vid Slottsskogens entré, säger Pär Sköld.

Göteborgs Stad har delat in tunnelprojektet i två delar. Den genomförandestudie som COWI ansvarar för omfattar dragningen mellan Vegasvackan och Linnéplatsen, och förväntas vara klar senast 2025.


Källa: COWI

Skriv utNCC asfalterar på E18 Ostfold.
NCC asfalterar på E18 Ostfold.

NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge

NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an utanför Trondheim i Norge. Sträckan är totalt 19 kilometer lång och NCC ska lägga...

Läs mer


NCC renoverar Langeliniekajen i Köpenhamn

NCC:s grundläggningsföretag Hercules har fått i uppdrag av By & Havn att...

Läs mer
Visionsbild över Ulleråker.

NCC lägger grunden Ulleråkers nya infrastruktur

Ulleråker i Uppsala ska utvecklas till en modern stadsdel. På uppdrag av Uppsala kommun...

Läs mer


Valet som minskat kommunernas koldioxidutsläpp med hundratals ton

Peab Asfalt har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer


Sweco får uppdrag inom cirkulär masshantering för Trafikverket

Sweco ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt...

Läs mer

Minimala utsläpp vid installation av laddplatser i Eskilstuna

Nya Inchargeladdare vid Volvo CE.

Snart kommer 138 elbilar att kunna ladda samtidigt vid Volvo Construction Equipments (Volvo CE)...

Läs mer
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer
Norra Danviksbron behöver moderniseras samtidigt som det kulturhistoriska värdet ska bevaras. Bilden får användas i samband med denna artikel.

WSP vinner förtroende att renovera Norra Danviksbron

WSP får fortsatt förtroende av Stockholms stad och har nu tilldelats och skrivit...

Läs mer


Smedjebackens kommun
väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer
Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Skärpta krav i Trafikverkets entreprenadupphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken....

Läs mer
Bron sett från Färjestad mot Råtorp.

Norconsult projekterar unik bro i Karlstad: ”goda chanser att bli ett landmärke”

Norconsult har landat ett avtal för en ny spektakulär cykelbro i Karlstad. Med sina...

Läs mer

Svevia färdigställer projektet E4 Ljungby-Toftanäs

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanä...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt

piltorps

Ketherm

Rental Prop
Industrinät
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se