Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan


2021-08-23

Bild: Trafikverket

Norconsult har arbetat med ledningsprojektering av Mälarbanan längs sträckan Huvudsta-Spånga sedan 2018. Nu har bolaget fått förlängt förtroende av Trafikverket i ytterligare tre år när projektet går in i en ny fas.


Mälarbanan är ett av Norconsults största uppdrag där drygt 100 ingenjörer inom flertal olika teknikområden är involverade. En lyckad kombination av bra samarbete, hög leveranssäkerhet och tydlig kommunikation har resulterat i två bonusutdelningar, pris för innovativt arbetsmiljöarbete och nu förlängt uppdrag med ytterligare tre år från Trafikverket. Uppdragsledare Lennart Wetterholt är mycket nöjd med insatsen.

– Detta är ett mycket fint kvitto på vår prestation, säger Lennart. Det ger också en uppmuntran för stabilitet och effektivitet i vår uppdragsorganisation.

Från och med 2021 kommer projektet in i en ny fas, från projektering till större samarbete med entreprenören och man går in produktionsskedet i större omfattning. Lennart och hans kollegor är då projekteringsstöd under byggtiden där sträckan Huvudsta-Spånga stundtals kommer att stängas av helt för tågtrafik.

– Det är många och mycket komplexa moment som ska falla på plats för att byggnationen ska kunna färdigställas under tågstoppen, förklarar Lennart. Allt sker i hög samverkan mellan oss, entreprenören Svevia och Trafikverket och vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med dem i ytterligare tre år, avslutar han.


Källa: Norconsult


Skriv ut\
"Optimerad logistik kan öka den producerbara tiden med upp till 15 procent", säger Rasmus Gardahl.

Ny satsning på bygglogistik går som tåget – Lambertsson blir en partner genom hela byggprocessen

Lambertsson förvärvade i våras delar av logistikföretaget Servistik. Responsen från byggbranschen har varit över förväntan och de första...

Läs mer
Stationsområdet vid Härnevi skolväg/Köpmanvägen/Stationsvägen , skapad av CF Møller Architects.

Så kan Bro stationsområde se ut i framtiden

Bro växer med fler invånare samtidigt som planerna på 15-minuterstrafik utvecklas....

Läs mer


Peab Asfalt lägger asfalt med 96 procent cirkulära material

Genom att ta tillvara överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars...

Läs mer
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer

AF Bygg Syd moderniserar avloppsreningsverk i Vänersborg

AF Bygg Syd ska bygga nya bassänger och byggnader samt bygga om, renovera och modernisera den befintliga anläggningen för att klara de framtida reningskraven

AF Bygg Syd, dotterbolag i AF Gruppen, har tilldelats uppdraget att bygga till och modernisera...

Läs mer
Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.

Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar

Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en...

Läs mer


Innovativa tankstationer rullas ut i hela Sverige – sparar tid och utsläpp

Det har nu gått två år sedan Sveriges första mobila tankstation för...

Läs mer
M/S Silvia.

Fatsighetsbolag möjliggör eldriven båtpendling för boende

Den 26 oktober startar Nackalinjen, en eldriven pendelbåtlinje mellan Nacka och centrala...

Läs mer
Tunnelborr.

NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel...

Läs mer
Göteborg utvecklar stationsområdet. Bild från stadsutvecklingsprogrammet (bilden är en illustration).

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut avgö...

Läs mer
Sävenäs tågdepå.

Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg

Skanska har fått i uppdrag av Västtrafik och Jernhusen att bygga ut tågdepån...

Läs mer
Eitech har erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska system när Trafikverket moderniserar Tingstadstunneln både in- och utvändigt med start våren 2022

Eitech ansvarar för installationerna av tekniska system i moderniseringen av Tingstadstunneln

Eitech har av SICE Nordics erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se